2017-09-15 10:55:00

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Yurtta Kalmak İsteyenler Aşağıdaki Kriterleri Sağladığını Gösterir Belge ile Fen Bilimleri Enstitüsü'ne 27 Ocak 2018 Tarihine Kadar Başvurmalıdır.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BARINMA KRİTERLERİ

  • Lisansüstü öğrenciler için yurt imkanları aşağıda belirtilen tablodaki puanlamaya göre yapılacak olup, başvurular ilgili dönemim ilk iki haftasi içerisinde yapılmalıdır. Başvurular direkt olarak enstitüye dilekçe ile yapılacaktır.
  • İlk 6 aylık süre için aşağıdaki kriterler aranmaz. Fakat sonraki 6 aylık süre için en az 40 puan aranır.
 LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BARINMA KRİTERLERİ
 Kriterler
Puan
 Avrupa Birliği Projesi*
 30
 TÜBİTAK Projesi*
 20
 Bilimsel Araştırma Projesi**
 5
 ALES-GRE-GMAT***
 20
 Makale SCI****
 15
 Ulusal Hakemli Dergi****
 10
 Öğrencinin başvuru yapabilmesi için en az 25 puan toplaması gerekir.
 Başvuru yapan öğrencinin Araştırma Görevlisi veya Uzman olmaması
 Öğrenci her yarıyılın başında başvuru yapacak ve yeniden değerlendirmeye alınacaktır.

* Projelerde çalışacak veya çalışan kişilerin resmi belgelerini sunmaları şarttır.
** BAP için danışmanından yazılı belge sunulması gerekmektedir. 
*** Bu sınavlardan alınan en yüksek puan 20 olarak değerlendirilecektir. Alınan diğer puanlar bu kritere göre değerlendirilecektir.
**** Yeni başvuranlar için AGÜ adresli olması zorunluluğu yoktur. Sonraki başvurularda AGÜ adresli olması zorunluluğu aranacaktır. Yayınların basım tarihi, başvuru yapılan yıl itibariyle son 2 yıla ait olmalıdır.

Not: 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından geçerli olmak üzere yurt ücretleri 100₺ genel gider, 150₺ yurt ücreti olmak üzere toplam 250₺’dir.