2020-06-18 15:45:00

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversitelerde hazırlanan lisansüstü tezler ile kitap, makale, proje vb. yayınları açık erişimde araştırma hizmetine sunmak amacıyla bir çalışma başlatmıştır.

Bu çalışmada, verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanılması gerekliliği ortaya çıkmış olup, lisansüstü öğrencileri ile tüm akademisyenlerin ORCID numarası alması gerekmektedir.

Bu kapsamda, YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarihli toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile lisansüstü öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırmıştır.

Öğrencilerin Tez Veri Giriş Formundan (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/),  Akademisyenler YÖKSİS’ten (Personel İşlemleri-Özgeçmiş oluştur-Kişisel Bilgiler-YÖK Akademik) numaralarını alacaklardır.

Yukarıda belirtilen karar gereğince, Lisansüstü öğrencilerinizin ve tüm akademisyenlerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası almaları gerekmektedir.