2020-09-21 16:19:00

Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 16/09/2020 tarihli ve 36 sayılı kararı uyarınca; 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüze kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar;

28 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze kayıt yaptırcakları gibi, 28 Eylül 2020 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaşması kaydıyla belgelerin asılları ya da noter onaylı suretlerini de göndererek kayıt yaptırabileceklerdir.

Öğrencilerimizin bilgisine sunulur.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Başvuru için istenen tüm  belgelerin asılları, noter onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınmış nüshaları. (Referans Mektubu, Niyet Mektubu ve Portfolyolar kesin kayıtta getirilmeyecektir.)

1. İki (2) adet fotoğraf (Fotoğraflar adayı tanıyabilecek şekilde karşıdan çekilmiş biyometrik olmalıdır).

2. Nüfus cüzdanı 

3. Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi

*Başvuruda istenen tüm belgelerin asılları, noter onaylı sureti veya e-devletten alınan nüshaları ile kayıt yapılacaktır.

*Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.  Posta ile kayıt yapılmaz. (Bu madde 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılında uygulanmayacaktır.)

*Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

*İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanların ya da tahrifat  yapanların,  sınavlarda  başarılı  olsalar  dahi  kayıtları yapılmaz.

*Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.