2021-02-18 14:30:00

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi yıl sonu sunumları Pandemi nedeniyle bu yıl zoom programı üzerinden yapıldı.

Anabilim dallarında tez danışman ataması yapılmış, tez konu/başlığı belirlenmiş ve kredili derslerini tamamlamış öğrenciler dönem içerisinde tezleri ile ilgili yapmış oldukları çalışmaları İngilizce olarak katılımcılara sundular.

7 farklı anabilim dalı tarafından yapılan online sunuma 63 öğrenci tez sunumuyla katkı vermiştir. Sunumlar tüm Üniversite öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilere açık olarak gerçekleştirilmiştir.

Not: İlgili fotoğraflar geçmiş yıllara aittir.