AGÜ Değerleri üniversite yaşamının her alanında uygulanmaktadır. Değerlerimizi korumak aynı zamanda Eşitlik ve Özgürlükler ile ilgili temel hakları savunmaya olan bağlılığımızı göstermektedir. Bu bağlamda AGÜ, kendi Eşitlik ve Özgürlük Prensiplerini benimsemiştir.

 

                  

AGÜ, geleceğin, hayallerinin güzelliğine güvenenlere ait olduğuna inanır ve üyeleri ve paydaşlarını, daha iyi bir geleceğe doğru kalıpların dışında ve gerçekliğin ötesinde düşünmeye, normlara meydan okumaya ve beklenenin ötesine geçmeye teşvik eder. AGÜ, engellerin veya sınırların üstesinden gelmek ve yeni model ve fikirlerin öncüsü olmak için çeşitli, yaratıcı, yenilikçi ve öngörülü yaklaşımları benimsemeye çalışır.

 

AGÜ, her faaliyeti için en iyi çabayı gösterme kararlılığıyla eğitim, araştırma ve toplumsal etkiye vurgu yapar. AGÜ, hayatın bitmeyen bir öğrenme ve sürekli gelişim deneyimi olduğuna inanmaktadır; bu deneyim, dayanıklılık için tutkuya, zayıf noktaları gidermek için kâşif zihniyetine ihtiyaç duymaktadır. AGÜ, analitik zihniyetler geliştirir ve yeni ortamlarda bilgi ve anlayış arayışını, çalınmadık kapı bırakmamayı ve yeni hedeflere ulaşma dürtüsünü beslemeyi önerir.

 

AGÜ, yeniliğin ilerlemenin önemli bir bileşeni olduğuna ve girişimci bir zihniyet gerektirdiğine inanır. Değişimi yaratmak ve yönetmek, cesur, aktif ve risk almaya istekli olmayı, ayrıca başkalarına ilham vermeyi gerektirir. Gerçek bir liderlik sergilemek, bir vizyona sahip olma ve etrafında başkalarını toplamaktır; “bir kıvılcım ateşlemek” ve insanları ortak bir gaye etrafında toplamak.

 

AGÜ, üyelerini ve paydaşlarını her zaman hırslı olmaya, büyük hayaller kurmaya ve hedeflerini yüksek tutmaya teşvik eder. AGÜ, mükemmelliğin ancak nicelik yerine niteliği vurgulayarak, risk alarak, ayrıntılara dikkat ederek, hatalardan ders alarak ve değer yaratarak elde edilebileceğine inanır. AGÜ, yeni bilgi ve beceriler geliştirmeye devam etmeyi önerir; öğrenme ve ilerlemeden asla vazgeçmemeyi.

 

AGÜ, hedeflere güvenilir ve dürüst bir şekilde ulaşmanın önemini anlar ve etik ve dürüst bir şekilde ulaşılamazsa başarının değersiz olduğuna inanır. Herkes gelişimin peşinden gitmeli ama aynı zamanda başkalarına ve kurallara saygı göstermeli, adil ve dürüst, hesap verebilir ve onurlu olmalıdır. AGÜ, değer sahibi olmayı ve bu değerlere göre yaşamayı, herkes için temel hak ve özgürlükleri teşvik etmeyi, davranışlarıyla örnek olmayı ve sürdürülebilir şekilde ilerlemeyi savunur.

 

AGÜ, açık fikirliliğin önemini, küresel zorlukların farkında ve bunlarla alakalı olmayı, uluslararası hareketlilik ve deneyimi, ayrıca, çeşitliliğin değerini ve zenginliğini vurgular. AGÜ, kültürlerarasılığı, çokdilliliği ve küresel vizyonların, ağların ve kültürlerarası becerilerin geliştirilmesini savunur. Küresel olmak ve ilerlemek için, insan rahat alanından çıkmalı, sınırları aşmalı ve dünyayı keşfetmelidir.

 

AGÜ, eskilerin dediği gibi tek başına yola çıkanın hızlı gidebileceğine, ancak birlikte hareket edenlerin daha ileri gidebileceğine inanır. Küreselleşen toplumlarımızda ortaya çıkan mevcut zorluklar, ancak iş birliği yapması gereken farklı bireyler tarafından geliştirilen disiplinlerarası yaklaşımlar ve çok sayıda uzmanlık kullanılarak ele alınabilir. AGÜ, ortak hedeflere yönelik birlikte çaba harcamanın yanı sıra paylaşımı, dayanışmayı, toplumsal gelişimi, hayır işlerini, ekip çalışmasını ve kolektif büyümeyi teşvik eder.

 

AGÜ, yenilik ve büyümeyi teşvik eder, aynı zamanda insan ölçeğinde hareket etmenin önemini de anlar. AGÜ, üyelerini, duygularını hissetme, kibar ve yardımcı olma, dayanışma gösterme ve başkalarına karşı dikkatli ve saygılı olma konularında teşvik eder. Ortak hedeflere şefkat, anlayış ve başkalarının ihtiyaçlarını karşılamadan ulaşılamaz. AGÜ, duygusal zekayı geliştirmeyi ve yerinde çözümler üretmek için araya nasıl mesafe konulacağını ve bakış açılarının nasıl değiştirileceğini bilmeyi öğretir.

 

AGÜ, topluluğunu ve paydaşlarını toplumun aktif üyeleri olmaya ve sosyal sorumluluk/vatandaşlık duygusu geliştirmeye teşvik eder. AGÜ üyelerine, ister gönüllü olarak ister sürdürülebilir alışkanlıklar benimseyerek dahil olmaları, fark yaratmak için çözümler bulmaları için ilham ve fırsat verilir. Üniversite yaşamının her alanında, AGÜ fedakâr ve hesap verebilir olmanın, sorumlulukları kabul etmenin, bilgi ve kaynakları topluluklarla paylaşmanın, başkalarına yardım etmek adına kendini geliştirmenin ve gelecek nesilleri toplumsal kalkınma için hazırlanmanın önemini vurgulamaktadır.

        

AGÜ, üyelerini ve paydaşlarını, içeriğe olduğu kadar biçim ve sunuşa da odaklanma, detaylara dikkat etme ve kendilerini uygun tarzlarda etkin bir şekilde ifade etme konularında teşvik eder. Kaliteli içeriğe mükemmel tasarım, teşhir veya sunum ile eşlik etmek, başkalarına saygı ve nezaket göstergesidir. AGÜ, sanat, kültür ve estetiği, yaratıcı ve özgün girişimleri teşvik eder, çekici imajlar ve konseptler geliştirir ve çağdaş trendlere ve stillere odaklanır.