AGÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvuru Kontenjanları ve Açıklamaları için Tıklayınız

  • Our GRE Institution (DI) Code is:  7099
  • Our TOEFL Institution (DI) Code is:  B426

Önemli Tarihler için Tıklayınız

BAŞVURU KOŞULLARI

Tüm programlar için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavının sayısal puanının (ALES SAY) en az 70 olması veya Graduate Record Examination (GRE) genel sınavının puanının eski puan türünde ise en az 680 olması, yeni puan türünde ise en az 153 olması veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavının puanının en az 500 olması gerekir. Küresel Sorunlarda Politika Analitiği anabilim dalı için ALES SAY yerine ALES EA puanı en az 70 olacak şekilde başvuru yapılabilir.

Doktora programına (bütünleşik) lisans diplomasıyla başvuranların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavının sayısal puanının (ALES SAY) en az 80 olması veya Graduate Record Examination (GRE) genel sınavının puanının eski puan türünde ise en az 720 olması, yeni puan türünde ise en az 156 olması veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavının puanının en az 590 olması ve lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.0/4.0 olması gerekir.

Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans ve doktora başvurularında ALES şartının aranmaması nedeniyle belirtilen adayların başvurularında ALES puanı 75 olarak kabul edilir.

ALES, GRE ve GMAT puanları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en fazla beş (5) yıl geçerlidir.

Aşağıdaki Dil Puanlarından Birisinin Alınmış Olması Gerekmektedir:

- TOEFL IBT Puanı: En az 87 (Sınav tarihinden itibaren iki (2) yıl geçerlidir)

- YDS, e-YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL Puanı: En az 73 (Sonuç açıklandığı tarihten itibaren en fazla beş (5) yıl geçerlidir)

- PTE: En az 74 (Sınav tarihinden itibaren iki (2) yıl geçerlidir)

- AGÜ İMS: Başarılı (Adayın bütün dil kategorilerinde başarılı olması gerekir. Sadece yüksek lisans başvurusunda geçerlidir.)

* Dil belgesi olmayan adaylar yüksek lisans programlarına başvuru yapabilirler. Bu adayların yapılacak mülakatlar sonucunda başarılı bulunması durumunda şartlı kabul verilir. Adaylardan yukarda belirtilen yabancı dil sınav puanlarını ibraz edenler hemen kayıt yaptırabilir. İbraz edemeyenlere  bir (1) yıl süre tanınır. 

** Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar; programlara başvuru esnasında son 4 yarıyıl içinde %100 İngilizce eğitim veren bir lisans programından mezun olmuş ve bu durumunu belgeleyebiliyorsa bu adaylardan başvuruda dil belgesi talep edilmez.

Not: 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başvuru dönemi için Enstitümüz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunan adaylar için 25 Ocak 2024 tarihinde İngilizce Muafiyet Sınavı (İMS) yapılacaktır.

ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri için Tıklayınız

YÖK Not Dönüşüm Tablosu için Tıklayınız

GRE&GMAT ALES Dönüşüm Tablosu için Tıklayınız

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca hazırlanan çevrim tablosu esas alınacaktır.

Yüksek lisans programına başvurularında adayların yerleştirme puanları hesaplamasında; ilgili ALES puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının %15’i ile mülakat notunun %35’i değerlendirilir ve başarılı sayılabilmeleri için toplam değerlendirme puanı en az 75 olmalıdır.

Doktora programına tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların yerleştirme puanları hesaplamasında; ilgili ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u ile mülakat notunun %30’u değerlendirilir ve başarılı sayılabilmeleri için toplam değerlendirme puanı en az 75 olmalıdır.

Doktora programına (bütünleşik) lisans diplomasıyla başvuran adayların yerleştirme puanları hesaplamasında; ilgili ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i ile mülakat notunun %35’i değerlendirilir ve başarılı sayılabilmeleri için toplam değerlendirme puanı 100 üzerinden en az 75 olmalıdır.

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
Başvurular http://uis.agu.edu.tr adresinden internet ortamında yapılacak olup, belgelerin sisteme taranarak yüklenmesi gerekmektedir.
Lisans diploması, yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (mezun olmamış öğrencilerden transkript istenir)
ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi
Yabancı dil veya eşdeğer sınav sonuç belgesi
Not durum belgesi (transkript)
Özgeçmiş
Bir (1) adet referans mektubu
Portfolyo (Tasarım çalışmaları, yazılı ödev, yayın ve çalışmalardan örnekler)(*)
Niyet mektubu (Araştırma hedeflerini de içerecek şekilde İngilizce yazılacaktır)(*)
Fotoğraf (Sisteme yüklenecektir.)

Yabancı uyruklu adaylar için, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından tanınır olması gerekir. Bu kontrol Enstitü tarafından yapılacaktır. 

*Mimarlık Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar için başvuru esnasında sisteme yüklenecektir

KESİN KAYITTA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
Başvuruda istenen tüm belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri veya e-devletten alınan barkotlu sistem çıktıları ve fotokopileri
İki (2) adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik kartı ile birlikte fotokopisi, yabancı uyruklu adaylar için pasaport ve fotokopisi
Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi

- Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır.

- Adaylara süreçlerle ilgili bireysel olarak geri dönüş yapılmaz.

- Adayların kesin kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir.

- Enstitü tarafından duyurulan tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

- İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ya da belgeler üzerinde tahrifat yaptıkları tespit edilenler, sınav sonuçları başarılı olarak ilan edilse dahi kayıtları yapılmaz.

- Öğrencilerin kaydının gerçek dışı bilgi ve belgelerle yapıldığı tespit edilmesi halinde kayıtları silinir.

- Yabancı Uyruklu adayların başvuru takip ve değerlendirme süreci Uluslararası Ofis Koordinatörlüğünce gerçekleştirilmekte olup belirlenen  listeler Enstitümüze iletilmektedir.

*Başvuru yapmak için tıklayınız.