YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Form YL 1.1 Tez Danışmanı Atama Formu  İNDİR
Form YL 1.2 Tez Danışmanı ve Tez Konusu Formu  İNDİR
Form YL 2 Tez Konusu Değişikliği Dilekçesi İNDİR
Form YL 3 Danışman Değişikliği  İNDİR
Form YL 3.1 II. Danışman Atama Dilekçesi İNDİR
Form YL 4 Tez Savunma Sınavı Başvuru Dilekçesi İNDİR
Form YL 5 Tez Savunma Sınavı Tutanağı İNDİR
Form YL 6 Tez Teslim Formu İNDİR

 

DOKTORA PROGRAMI
Form D 1 Tez Danışmanı, Tez Konusu ve Tez Başlığı Formu (Doktora) İNDİR
Form D 2 Tez Konusu ve Tez Başlığı Değişikliği Dilekçesi İNDİR
Form D 3 Danışman Değişikliği  İNDİR
Form D 3.1 II. Danışman Atama Dilekçesi İNDİR
Form D 4 Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi İNDİR
Form D 5 Doktora Yeterlik Sınavı Formu İNDİR
Form D 6 Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Dilekçesi İNDİR
Form D 7 Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu İNDİR
Form D 8 Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu İNDİR
Form D 9 Tez Savunma Sınavı Başvuru Dilekçesi İNDİR
Form D 10 Tez Savunma Sınavı Tutanağı İNDİR
Form D 11 Tez Teslim Formu İNDİR

 

DİĞER FORMLAR
D.Form 1 Yatay Geçiş Başvuru Formu İNDİR
D.Form 2 Özel Öğrenci Formu İNDİR
D.Form 3 Ders Telafi Formu (Öğretim Üyesi) İNDİR
D.Form 4 Kayıt Dondurma Dilekçesi İNDİR
D.Form 5 Kayıt Açtırma Dilekçesi İNDİR
D.Form 6 Askerlik Tehir Talep Formu İNDİR
D.Form 7 Misafir Öğrenci Barınma Talep Dilekçesi İNDİR
D.Form 8 Ders Saydırma Dilekçesi İNDİR
D.Form 9 Not Düzeltme Formu İNDİR
D.Form 10 100/2000 YÖK Doktora Bursu Ödeme Dilekçesi İNDİR
D.Form 11 Yolluk Bildirim Formu İNDİR
D.Form 12 Sınav Formu İNDİR
D.Form 13 Ek Ders Formu İNDİR
D.Form 14 Görev Devir-Teslim Formu İNDİR
D.Form 15 Sağlık Raporu Dilekçesi İNDİR
D.Form 16 Ek Süre Talebi İNDİR
D.Form 17 Diğer Üniversitelerden Alınacak Ders Talep Formu İNDİR
D.Form 18 İlişik Kesme Talep Formu İNDİR
D.Form 19 İlişik Kesme Formu İNDİR
D.Form 20 Yabancı Öğrenci Mezun Bilgi Formu İNDİR