YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Form YL 1.1 Tez Danışmanı Atama Formu  İNDİR
Form YL 1.2 Tez Danışmanı ve Tez Konusu Formu  İNDİR
Form YL 2 Tez Konusu Değişikliği Dilekçesi İNDİR
Form YL 3 Danışman Değişikliği  İNDİR
Form YL 3.1 II. Danışman Atama Dilekçesi İNDİR
Form YL 3.2 Danışman Feragatnamesi İNDİR
Form YL 4 Tez Savunma Sınavı Başvuru Dilekçesi İNDİR
Form YL 5 Tez Savunma Sınavı Tutanağı İNDİR
Form YL 6 Tez Teslim Formu İNDİR

 

DOKTORA PROGRAMI
Form D 1 Tez Danışmanı, Tez Konusu ve Tez Başlığı Formu (Doktora) İNDİR
Form D 2 Tez Konusu ve Tez Başlığı Değişikliği Dilekçesi İNDİR
Form D 3 Danışman Değişikliği  İNDİR
Form D 3.1 II. Danışman Atama Dilekçesi İNDİR
Form D 3.2 Danışman Feragatnamesi İNDİR
Form D 4 Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi İNDİR
Form D 5 Doktora Yeterlik Sınavı Formu İNDİR
Form D 6 Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Dilekçesi İNDİR
Form D 7 Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu İNDİR
Form D 8 Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu İNDİR
Form D 9 Tez Savunma Sınavı Başvuru Dilekçesi İNDİR
Form D 10 Tez Savunma Sınavı Tutanağı İNDİR
Form D 11 Tez Teslim Formu İNDİR

 

DİĞER FORMLAR
D.Form 1 Yatay Geçiş Başvuru Formu İNDİR
D.Form 2 Özel Öğrenci Formu İNDİR
D.Form 3 Ders Telafi Formu (Öğretim Üyesi) İNDİR
D.Form 4 Kayıt Dondurma Dilekçesi İNDİR
D.Form 5 Kayıt Açtırma Dilekçesi İNDİR
D.Form 6 Askerlik Tehir Talep Formu İNDİR
D.Form 7 Yabancı Öğrenci Mezun Bilgi Formu İNDİR
D.Form 8 Ders Saydırma Dilekçesi İNDİR
D.Form 9 Not Düzeltme Formu İNDİR
D.Form 10 100/2000 YÖK Doktora Bursu Ödeme Dilekçesi İNDİR
D.Form 11 Yolluk Bildirim Formu İNDİR
D.Form 12 Sınav Formu İNDİR
D.Form 13 Ek Ders Formu İNDİR
D.Form 14 Görev Devir-Teslim Formu İNDİR
D.Form 15 Sağlık Raporu Dilekçesi İNDİR
D.Form 16 Ek Süre Talebi İNDİR
D.Form 17 Diğer Üniversitelerden Alınacak Ders Talep Formu İNDİR
D.Form 18 İlişik Kesme Formu İNDİR