Prof. Dr. İrfan ALAN (Enstitü Müdür V.)
Doktora: University of Wisconsin-Madison, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği 1993
Araştırma Alanları: Elektrik ve elektromekanik enerji dönüşümleri, elektrik makinelerinin tasarımı ve kontrolü, enerji dönüşüm problemleri, güç elektronik devrelerinin tasarımı ve kontrolü, kayıp azaltımı, verimlilik ve performans gelişimi, elektrik enerjisinin verimli kullanımı, indüksiyon ısınması.

E-mail: irfan.alan@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erdem TOZOĞLU (Enstitü Müdür Yardımcısı)
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi, 2013
Araştırma Alanları: Mimarlık Tarih. Osmanlı Modernleşmesi. Modern Mimarlık. On Dokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Mimarlığı. Türkiye’de Yirminci Yüzyıl Mimarlığı. Mimarlık Tarihine Yöntem Sorunları. Mimarlık Tarihi Yazımı. Osmanlı Kent Tarihi. Mimarlık Tarihinde güncel Konular.

E-mail: ahmet.tozoglu@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Fatih ORTAKCI (Enstitü Müdür Yardımcısı)
Doktora: Utah State University, Food Science, 2015
Araştırma Alanı:Laktik Asit Bakteri Genetiği, Fermentasyon, Biyoproses Mühendisliği, Probiyotikler

E-mail: fatih.ortakci@agu.edu.tr