Aşağıdaki soru ve cevaplar YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve AGÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerine göre düzenlenmiş olup; burada verilen bilgilerin detayları ve ek bilgiler için Yönetmeliklere bakınız.

Lisansüstü programda lisans programından ders(ler) alabilir miyim?

Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi (2), lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması ve ders içeriklerinin uygun olması kaydıyla, lisans programlarında verilen derslerden seçilebilir. Bu derslerin lisansüstü programlarında alınabilmesi danışman ve anabilim dalı başkanlığının onayı ile gerçekleşir. Lisans dersi seçilmesi durumunda eğer lisans programındaki dersin AKTS’si lisansüstü programda bulunan derslerin AKTS’sinden düşük ise, ders dönemi bitmeden toplam AKTS'nin tamamlanması için ek ders(ler) alınması gerekebilir; bu hususun öğrenci tarafından kontrol edilmesi gerekir. Doktora programlarında lisans programlarında alınan dersler ders yüküne ve ders kredisine sayılmaz.

Lisansüstü programda diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü ders(ler)i alabilir miyim?

Yüksek Lisans programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında 100% ingilizce olarak verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki (2) ders seçilebilir. Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki (2), lisans derecesiyle kabul edilmiş bütünleşik doktora programına kayıtlı öğrenciler için en fazla dört (4) ders seçilebilir. 

AGÜ'ye lisansüstü program kaydı yaptırmadan önce almış olduğum lisansüstü ders(ler)i ders yüküne saydırabilir miyim?

Diğer üniversitelerin lisansüstü programlarından başvuru tarihi itibariyle son altı (6) yarıyıl içerisinde %100 İngilizce olarak alınıp başarılı olunan lisansüstü derslerden en fazla üç (3) ders, Anabilim Dalı Program Yürütme Kurulu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sayılabilir.

Lisans programında kayıtlı olan öğrenciler lisansüstü programlardan ders alabilir mi?

Lisans programına kayıtlı iken lisansüstü programlardan ders alacak öğrencinin not ortalamasının en az 2,75, kazanılmış AKTS miktarının en az yüz elli (150) olması gerekir. Ayrıca lisansüstü derste en fazla beş (5) lisans öğrencisi yer alabilir.