Küresel Sorunlarda Politika Analitiği Yüksek Lisans programında araştırmalar; Siyaset Bilimi ve Endüstri Mühendisliği bölümleri kesişiminde, küresel ölçekteki güncel sorunları anlamaya ve bu soruların çözümünde karar desteği oluşturmayı hedeflemektedir. Bölüm, Siyaset Bilimi bölümü altyapısını kullanarak küresel problemleri içerdikleri karmaşık siyasi iktidar ilişkilerine odaklanarak analiz etmeyi hedeflemektedir. Programda, modelleme ve optimizasyon ile simülasyon ve olasılık/istatistik bilgisini geliştiren öğrenciler, küresel problemlere sorunların sosyo-teknik boyutlarını anlamaya yönelik araştırmalar yönetecek ve karar alıcılara ve diğer aktörlere olası çözüm önerileri sunacak yetkinliğe sahip olacaktır. Bu programdan mezun olan öğrenciler uluslararası göç, siyasi ekonomi, küresel çevre sorunları ve politikaları, çatışma ve politik çözüm konularında uzmanlaşarak, devletlerin, sivil toplumun ve organizasyonların karar alma süreçlerini destekleyebilecek donanım kazanacaklardır.