Aşağıdaki soru ve cevaplar YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve AGÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerine göre düzenlenmiş olup; burada verilen bilgilerin detayları ve ek bilgiler için Yönetmeliklere bakınız.

Lisansüstü programlardan mezun olabilmek için GANO şartı nedir?

Lisansüstü öğrencisinin, mezun olabilmesi için GANO’su 3.00'dan az olamaz. Öğrenci ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almak zorundadır.

Yüksek Lisans'dan Mezun Olmak İçin Ne Yapmalıyım ? Tezimi ne zaman teslim etmeliyim?

Tez sınavında başarılı olmak ve senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş kopyaları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde  Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

Tez sınavından sonra tez teslim tarihi uzatılabilir mi?

Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

Mezuniyet tarihi nedir? Diplomada Anabilim Dalının ismi nasıl geçer?

Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

Tezin Elektronik kopyası neden gereklidir?

Tezin elektronik kopyası da Enstitüye teslim edilir. Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tez savunmamı gerçekleştirdim ancak mezuniyet için gerekli olan belgeleri (tez ve diğer) teslim edemeden yeni dönem başladı. Böyle bir durumda nasıl bir yol izlemeliyim?

Öğrencinin tez savunmasını gerçekleştirmiş olması tek başına mezuniyet şartını sağlamaz. Resmi olarak Fen Bilimleri Enstitü’sünden mezun olabilmek için gerekli belgelerin (tez ve diğer) Enstitü’ye yönetmelikçe belirtilen sürelerde teslim edilmesi ve Enstitü Yönetim Kurulu’ndan mezun olduğuna dair karar çıkması gerekmektedir. Bu işlemleri yeni döneme sarkan öğrencinin tez savunmasını gerçekleştirmiş bile olsa tez ve uzmanlık alan derslerini (597/599) alarak yeni dönem için kayıt yaptırması zorlunludur.

Tez Savunma Sınavı Başarı ile Geçildikten Sonra Mezuniyet Aşamasında Fen Bilimleri Enstitüsüne Teslim Edilecek Belgeler Nelerdir?

1. Form YL_5 (Tez Savunma Sınavı Tutanağı (Jüri Kişisel Raporları ve Sınav soruları ile birlikte)

2. Form YL_6 

3. YÖK için doldurulmuş Tez Bilgi Giriş Formu ile tezi “pdf “formatında, diğer materyalleri sıkıştırılmış “rar” formatında içeren 3 Adet CD, Ayrıntılı bilgi için: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

4. 3 Adet ciltli tez kopyası (onay tarihi ve jüri imzaları eksiksiz, ciltler Fen Bilimleri Enstitüsünün belirlediği şekilde olmalıdır. )

NOT: Ciltli Tezler, Tez Savunma Sınavından sonra 1 ay içerisinde teslim edilmelidir. Öğrenci ciltlenmiş tezini ve diğer istenen belgeleri teslim etmeden mezun olamaz.

Tezin ciltlenmesiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.