Tez İnceleme Komisyonu
1   Başkan Dr. Öğr. Üyesi Samet TONYALI samet.tonyali@agu.edu.tr
Üye Araş. Gör. Merve ŞANSAÇAR merve.sansacar@agu.edu.tr
Üye Araş. Gör. Miray ÜNLÜ YAZICI miray.unlu@agu.edu.tr

 

İnternet Sayfası Yönetimi Komisyonu
1   Başkan Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜLER  (Türkçe-İngilizce Web Sitesi)     samet.guler@agu.edu.tr
2 Üye Araş. Gör. Ertuğrul ATEŞ (İngilizce Web Sitesi) ertugrul.ates@agu.edu.tr
3 Üye Bil. İşl. Hüseyin BULUT (Türkçe Web Sitesi) huseyin.bulut@agu.edu.tr

 

Yurt Başvuru Komisyonu
1   Başkan Doç.Dr. Ahmet ÖNEN (Enstitü Müdür Yardımcısı) ahmet.onen@agu.edu.tr
Üye Burhan KABATAŞ (Enstitü Sekreteri) burhan.kabatas@agu.edu.tr
Üye Hüseyin BULUT (Bilgisayar İşletmeni) huseyin.bulut@agu.edu.tr