Tez İnceleme Komisyonu
1   Başkan Doç. Dr. Aysun ADAN  tezinceleme@agu.edu.tr
Üye Araş. Gör. Muharrem Melih UTKAN  tezinceleme@agu.edu.tr
Üye Araş. Gör. Merve SARITAŞ  tezinceleme@agu.edu.tr
4 Üye Bil.İşl. Muzaffer YILMAZ  tezinceleme@agu.edu.tr

 

İnternet Sayfası Yönetimi Komisyonu
1   Başkan Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜLER  (Türkçe-İngilizce Web Sitesi)     samet.guler@agu.edu.tr
2 Üye Arş. Gör. Nurten BULUT nurten.bulut@agu.edu.tr
3 Üye Şef Olcay DOĞAN olcay.dogan@agu.edu.tr

 

Değişim Programları Koordinatörleri
Fen Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜLER
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği ABD Dr. Öğr. Üyesi Gülay YALÇIN ALKAN
İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji ABD Prof. Dr. Murat DURANDURDU
Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği ABD Prof. Dr. Murat DURANDURDU
Endüstri Mühendisliği ABD Dr. Öğr. Üyesi Uğur SATIÇ
Mimarlık ABD Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Nisa SEMİZ
Biyomühendislik ABD Doç. Dr. Müşerref Duygu SAÇAR DEMİRCİ
Küresel Sorunlarda Politika Analitiği ABD Dr. Öğr. Üyesi Çağlar KURÇ
Sürdürülebilir Kentsel Altyapı Mühendisliği ABD Doç. Dr. Müge AKIN

 

Erasmus Koordinatörleri
Fen Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜLER
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği ABD Dr. Öğr. Üyesi Dooyoung HAH
İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji ABD Dr. Öğr. Üyesi Turgut TUT
Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği ABD Dr. Hande MARULCUOĞLU
Endüstri Mühendisliği ABD Dr. Öğr. Üyesi Uğur SATIÇ
Mimarlık ABD Dr. Öğr. Üyesi Buket METİN
Biyomühendislik ABD Dr. Öğr. Üyesi Özkan FİDAN
Küresel Sorunlarda Politika Analitiği ABD Dr. Öğr. Üyesi Fatma Armağan TEKE LOYD
Sürdürülebilir Kentsel Altyapı Mühendisliği ABD Doç. Dr. Müge AKIN

 

Birim İç Kontrol Komisyonu
1   Başkan                Müdür Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Ömer Devrim AKSOYAK                                                                     
Üye Enstitü Sekreteri Burhan KABATAŞ
Üye Şef Olcay DOĞAN
4 Üye Doktora Öğrencisi Adile YÜRÜK

 

Eğitim Komisyonu
1   Üye                     Dr. Öğr. Üyesi Ömer Devrim AKSOYAK