Yüksek Lisans ve Doktora Programı

  Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programlarımızın amacı, öğrencilerimize lisansüstü düzeyde gerekli temel bilgileri vermek, bunları kullanarak araştırma ve geliştirme yapabilme yeteneğini kazandırmak, Endüstri Mühendisliği alanındaki en son gelişmeleri tanıtmak ve bu konularda araştırma yaptırmaktır.

   Bölümümüzün Lisanüstü Eğitimi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarından oluşmaktadır. Aşağıda; programların odaklandığı uzmanlık alanlarına ulaşabilirsiniz.

UZMANLIK ALANLARI

   Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ndeki araştırmalar; üretim ve hizmet endüstrileri ile büyük ölçekli sosyo-teknik sistemlerdeki güncel sorunları anlama, model ve çözüm yöntemleri geliştirme ile karar desteği sağlamaya odaklanmaktadır. Bölüm, modelleme ve optimizasyon ile simülasyon ve olasılık/istatistik konularında güçlü bir altyapı sunmaktadır. Öğrenciler, bu altyapının üzerine, aşağıda belirtilen üç disiplinlerarası odak alanında uzmanlaşma imkânına sahiptirler:

Sürdürebilirlik: Çevre kirliliğine yol açmayan, doğal kaynakları ve enerjiyi koruyan, ekonomik olarak uygulanabilir, işçiler, toplum ve tüketiciler için güvenli ve sağlıklı süreçler kullanarak ürünler ve hizmetler üretmek.

Afet Yönetimi: Devletlerin, organizasyonların ve şirketlerin dayanıklılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak için, doğal ve insan kaynaklı afetlerin (örneğin, deprem, toprak kayması ve terörizm) yönetiminde, analiz, modelleme ve bilimsel karar desteği sağlamak.

Sağlık Sistemleri: İyileştirilmiş sonuçları olan,güvenli, verimli ve maliyet-etkin sağlık hizmetinin sunulmasını sağlayan araç, metodoloji ve protokoller geliştirmek suretiyle, sağlık sistemlerinde verimliliği, üretkenliği ve hasta erişimini geliştirmek