Prof. Dr. Hakan USTA (Enstitü Müdürü)
Doktora: Northwestern Üniversitesi, Kimya 2008.
Araştırma Alanları: Organik Elektronik Uygulamaları için Malzeme Dizaynı ve Sentezi Organik Yarı-İletken Moleküller ve Polimerler Nanodielektrik Kapasitörler Işık Yayan Floresans/Fosforesans Malzemeler Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu İletken ve Yarı-İletken Malzemeler Organik İnce-Film Transistörler (OTFT) Organik Güneş Pilleri (OPV) Organik Işık Yayan Diyotlar (OLED) ve Transistörler (OLET)

E-mail: hakan.usta@agu.edu.tr

 

 

 

Doç. Dr. İsmail Alper İŞOĞLU (Enstitü Müdür Yrd.)
Post-Doktora: Michigan Üniversitesi, Biyoloji ve Malzeme Bilimi, 2015
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik, 2009
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2004
Lisans: Ankara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2000
Araştırma Alanı: Biyomalzemeler ve Biyomühendislik

E-mail: alper.isoglu@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erdem TOZOĞLU (Enstitü Müdür Yrd.)
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi, 2013
Araştırma Alanları: Mimarlık Tarih. Osmanlı Modernleşmesi. Modern Mimarlık. On Dokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Mimarlığı. Türkiye’de Yirminci Yüzyıl Mimarlığı. Mimarlık Tarihine Yöntem Sorunları. Mimarlık Tarihi Yazımı. Osmanlı Kent Tarihi. Mimarlık Tarihinde güncel Konular.

E-mail: ahmet.tozoglu@agu.edu.tr

 

 

 

Prof. Dr. Sevil DİNÇER İŞOĞLU (Üye)

Post-Doktora: Michigan Üniversitesi, Biyoloji ve Malzeme Bilimi, 2015
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik, 2006 
(Washington Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 2003)
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik, 2000
Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya, 1998
Araştırma Alanı: Biyomühendislik ve Doku Mühendisliği

E-mail: sevil.dincer@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SÜTÇÜ (Üye)
Doktora: University of Illinois Urbana Champaign, Endüstriyel ve Kurumsal Sistemler Mühendisliği 2014.
Araştırma Alanları: Karar verme Analizi Bilgi Teorisi Fayda Teorisi Olasılık teorisi Çok değişkenli karar verme Simulasyon Kısmi bilgi ile karar verme Bilgi tabanlı karar verme.

E-mail: muhammed.sutcu@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülay YALÇIN (Üye)
Doktora: Universitat Politecnica de Catalunya, Bilgisayar Mühendisliği 2014
Araştırma Alanları: Bilgisayar Mimarisi, Güvenilir Bilgisayar Tasarımları, Bilgisayaralarda Hata Tespiti ve Düzeltme, Paralel Bilgisayar Mimarileri, Transactional Bellek Donanımı, Düşük Güç Tüketimli Bilgisayar Tasarımları.

E-mail: gulay.yalcin@agu.edu.tr