Biyomühendislik Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Biyomühendislik, tıp ve temel bilimlerin ilkelerini malzeme ve mühendislik bilimi ile birleştirerek biyolojik ve medikal sistemlerin anlaşılması, modifikasyonu veya kontrolünün yanı sıra, hastalıkların teşhis ve tedavisine yardımcı olan malzemelerin üretilmesini ve fizyolojik fonksiyonların izlenmesine olanak sağlayan ürünleri tasarlayan, başka bir ifadeyle, temel bilimler ve mühendislik ilkelerinin laboratuvardan gerçek hayata ve canlı sistemlere uygulayan, insan ömrü ve hayat kalitesinin arttırılmasına hizmet edecek araştırmalar yapılmasını hedefleyen disiplinlerarası bir alandır.

Biyomühendislik, biyomedikal hesaplama ve görüntüleme, biyomedikal cihaz teknolojisi, hücre ve moleküler mühendislik ve rejeneratif tıp gibi konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu alanlar daha da açılacak olursa, doğadan esinlenerek hazırlanan biyomalzemeler, organ ve dokuların yapay yedekleri, akıllı ilaç taşıyıcıları, teşhis ve tedavide kullanılan sensor-çip sistemleri ile tüm yardımcı ekipmanlar ile hastalıkların izlenmesi için tasarlanan biyomedikal ekipmanlar gibi tasarlanıp üretilen sistemler olabileceği gibi, hayvan veya bitkisel ürünlerin biyosentezi, rekombinant DNA teknolojisi, gıdaların iyileştirilmesi ve kontrolü, GDO gibi katma değeri yüksek biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve kontrolü gibi uygulamalar şeklinde özetlenebilir.

Günümüzde, gerek akademik gerekse iş dünyasında başarılı insanların tek bir alan yerine disiplinlerarası alanlarda faaliyet gösterdiği ve bu sayede başarıyı yakaladıkları göz önüne alındığında, mühendislik bilimleri ve temel bilimlerin doğru oranda harmanlandığı disiplinlerarası Biyomühendislik alanının ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

Program profili

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı  2015-2016 ve doktora programı ise 2017-2018 eğitim-öğretim yılından beri öğrenci kabul etmektedir.

AGÜ Biyomühendislik vizyonu, “Biyomühendislik alanında eğitim, topluma fayda ve araştırmada yenilikçi ve önde gelen bir bölüm olmak”; misyonu “Toplum refahına katkıda bulunmak, insan sağlığını ve yaşam kalitesini arttırmak üzere, tıp, biyoloji ve mühendislik bilimlerini birlikte kullanarak, laboratuvardan kliniğe transfer edilebilen ve yenilikçi çalışmalar yaparak, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yeni nesil biyomühendisler yetiştirmek”tir.

AGÜ Biyomühendislik, yenilikçi ve kliniğe dönüştürülebilen çalışmalar yaparak, Biyomühendislik alanında uluslararası standartlarda bir bölüm olmayı amaçlamaktadır. AGÜ’nün araştırma alanında öne çıkan bir üniversite olma hedefinden yola çıkarak, ulusal ve uluslararası deneyim ve başarılara sahip, genç ve dinamik öğretim üyesi kadrosu, güçlü laboratuvar altyapısı ile eğitime devam edilmektedir. Disiplinlerarası bir program olarak, araştırma alanları biyomalzeme, doku mühendisliği ve yenileyici tıp, nanotaşıyıcılar, biyomedikal enstrümantasyon, biyosensörler, sinir mühendisliği, biyoinformatik, kök hücre, transgenik hayvanlar, kanser biyolojisi, yapısal biyoloji, nadir genetik hastalıklar gibi oldukça geniş ve güncel konuları içermektedir. “Laboratuvardan yaşama” mottosu ile, toplum refahına katkıda bulunmak, insan sağlığını ve yaşam kalitesini  arttırmak üzere, tıp, temel ve mühendislik bilimlerini birlikte kullanarak bu alanda ihtiyaç duyulan kalifiye insan gücünün oluşturulması hedeflenmektedir.

Biyomühendislik program yeterlilikleri

  • Fen bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini yüksek lisans ve doktora düzeyinde anlama ve bu bilgileri biyomühendislik problemlerine uygulayabilme
  • Yeni bilimsel bir yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştirebilme, bunlarla alakalı deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve değerlendirebilme
  • Biyomühendislik ile ilgili uygulamalarda gereken teknik araçları belirleme, yeni teknolojik araçları benimseyecek ve kullanacak düzeyde yeterliliğe sahip olma
  • Bilgiye ulaşma, kaynakları kullanabilme, bilimsel çalışma süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı veya sözlü aktararak literatüre katkıda bulunma
  • Bireysel veya takım halinde, disiplin içi veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda çalışabilme, liderlik ve sorumluluk alma bilinci kazanabilme
  • Uzmanlık alanında ileri düzeyde sözlü, yazılı ve görsel olarak etkin iletişim kuracak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
  • Yaşam boyu öğrenme, topluma fayda ve küresel sorunlara duyarlılık bilinciyle, mesleğinde bilimsel etik ve sorumluluk sahibi olma
  • Biyomühendislik ile ilgili sorunların çözüm ve uygulamalarının toplumsal etkilerininin farkında olma

Biyomühendislik programı kabul koşulları ve eğitim-öğretim esasları

AGÜ Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı, Biyoloji, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomedikal Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Eczacılık, Diş Hekimliği, Tıp Fakültesi gibi birçok alandan öğrenci kabul etmektedir.  Her dönem başlangıcında öğrenci kabulüne ilişkin esaslar üniversite internet sayfasında ilan edilmektedir. Biyomühendislik Yüksek Lisans ve Doktora Programları başvuru, öğrenci kabulü ve kayıtlar, eğitim-öğretim ve sınav ile tezli yüksek lisans programına ilişkin esaslar Abdullah Gül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilmektedir. Ölçme değerlendirme, mezuniyet koşulları gibi unsurlar konusunda da bilgi alınabilecek olan ilgili yönetmeliğe, http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.18700&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= adresinden ulaşılabilir.

Biyomühendislik istihdam olanakları

Öğrenen odaklı yaklaşımıyla geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirmeyi amaçlayan ve küresel sorunlara çözüm arayan bir araştırma üniversitesi olan AGÜ’de, eğitim dili %100 İngilizce olan Biyomühendislik yüksek lisans programı ile, dünyanın önde gelen üniversitelerinde doktora yapmış tamamı yurtdışı tecrübeli seçkin akademik kadrosu sayesinde, uluslararası platformlarda rekabet gücüne sahip, dünyanın her yerinde istihdam şansına sahip biyomühendislerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  

Türkiye’de biyomühendisler, özellikle son 5 yılda lisans eğitimi vermekte olan üniversitelerin sanayi ile öğrenciyi buluşturan etkinlikleri sayesinde firmalar ve kurumlar tarafından daha fazla tanınır hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak, ilgili iş ilanlarında “biyomühendis” meslek grubuna da yer verilmektedir. Türkiye’de biyomühendisler, sağlık, medikal cihaz, ilaç, tarım, gıda, çevre gibi endüstriyel alanlarda, üretim, AR-GE veya idari birimlerde, ürün uzmanı/müdürü, üretim kontrol müdürü, kalite güvence mühendisi, AR-GE mühendisi, satış ve pazarlama mühendisi, satış ve aplikasyon sorumlusu gibi pozisyonlarda istihdam edilmektedir. Bunun yanısıra Biyomühendisler’in üniversitelerde akademik kariyer yapma ve bilim insanı olma seçenekleri de bulunmaktadır.