Biyomühendislik

Biyomühendislik, tıp ve temel bilimlerin ilkelerini malzeme ve mühendislik bilimi ile birleştirerek biyolojik ve medikal sistemlerin anlaşılması, modifikasyonu veya kontrolünün yanı sıra, hastalıkların teşhis ve tedavisine yardımcı olan malzemelerin üretilmesini ve fizyolojik fonksiyonların izlenmesine olanak sağlayan ürünleri tasarlayan, başka bir ifadeyle, temel bilimler ve mühendislik ilkelerinin laboratuvardan
gerçek hayata ve canlı sistemlere uygulayan, insan ömrü ve hayat kalitesinin arttırılmasına hizmet edecek araştırmalar yapılmasını hedefleyen disiplinlerarası bir alandır.

Biyomühendislik, biyomedikal hesaplama ve görüntüleme, biyomedikal cihaz teknolojisi, hücre ve moleküler mühendislik ve rejeneratif tıp gibi konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu alanlar daha da açılacak olursa, doğadan esinlenerek hazırlanan biyomalzemeler, organ ve dokuların yapay yedekleri, akıllı ilaç taşıyıcıları, teşhis ve tedavide kullanılan sensor-çip sistemleri ile tüm yardımcı ekipmanlar ile hastalıkların izlenmesi için tasarlanan biyomedikal ekipmanlar gibi tasarlanıp üretilen sistemler olabileceği gibi, hayvan veya bitkisel ürünlerin biyosentezi, rekombinant DNA teknolojisi, gıdaların iyileştirilmesi ve kontrolü, GDO gibi katma değeri yüksek biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve kontrolü gibi uygulamalar şeklinde özetlenebilir.

Günümüzde, gerek akademik gerekse iş dünyasında başarılı insanların tek bir alan yerine disiplinlerarası alanlarda faaliyet gösterdiği ve bu sayede başarıyı yakaladıkları göz önüne alındığında, mühendislik
bilimleri ve temel bilimlerin doğru oranda harmanlandığı disiplinlerarası Biyomühendislik alanının ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır