MSc Courses-Yüksek Lisans Dersleri

Kodu

Cours Name

Ders Adı

Z/S

T

P

C

ECTS

BENG505

Current Topics In Molecular Biology

Moleküler Biyolojide Güncel Konular

Zorunlu

3

0

3

7,5

BENG506

Bioinformatics

Biyoinformatik

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG507

Human Molecular Genetics

İnsan Moleküler Genetiği

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG508

Advanced Cell Biology

İleri Hücre Biyolojisi

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG512

Biotechnology and Biosafety

Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG514

Cancer Biology and Treatment

Kanser Biyolojisi ve Tedavi

Zorunlu

3

0

3

7,5

BENG515

Introduction to Tissue Engineering

Doku Mühendisliğine Giriş

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG517

Polymeric Biomaterials

Polimerik Biyomalzemeler

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG518

Biomaterials

Biyomalzemeler

Zorunlu

3

0

3

7,5

BENG521

Biomedical Electronics

Biyomedikal Elektronik

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG525

Instrumental Analysis

Enstrümental Analiz

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG526

Basic Patent Principles in Science and Engineering

Patent Uygulamalarının Temel İlkeleri

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG531

Biosignal and Image Analysis

Biyosinyal ve Görüntü Analizi

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG535

Molecular & Statistical Mechanics

Moleküler&İstatistiksel Mekanik

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG536

Linux For Scientific Research

Bilimsel Araştırma İçin Linux

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG537

Stem Cells

Kök Hücreler

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG539

Nanocarriers and Drug Delivery

Nanotaşıyıcılar ve İlaç Salımı

Zorunlu

3

0

3

7,5

BENG542

 Molecular Basis of Diseases

Hastalıkların Moleküler Temeli

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG543

Computational Biology

Hesaplamalı Biyoloji

Zorunlu

3

0

3

7,5

BENG544

Neuroscience

Nörobilim

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG545

Protein Expression&Purification

Protein İfadesi &Saflaştırma

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG546

Data Mining/Veri Madenciliği

Veri Madenciliği

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG547

Biocojugate Techniques

Biyokonjuge Teknikler

Seçmeli 

3

0

3

7.5

BENG548

Cell Culture Techniques

Hücre Kültürü Teknikleri

Seçmeli 

3

0

3

7.5

BENG549

Genome Editing: CRISPR

Genom Düzenleme:CRISPR

Seçmeli 

3

0

3

7.5

BENG550

Bioengineering; A Conceptual Approach

Biyomühendislik;Kavramsal Yaklaşımlar

Zorunlu

3

0

3

7.5

BENG500

Seminar

Seminer

Zorunlu

0

2

0

5

BENG597

MS Special Topics

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

4

0

0

10

BENG599

MS Thesis

Yüksek Lisans Tez Çalışması

Zorunlu

0

1

0

45

 

 

Phd Courses-Doktora Dersleri

Kodu

Cours Name

Ders Adı

Z/S

T

P

C

ECTS

BENG601

Emerging Topics in Biotechnology

Biyoteknolojide Güncel Konular

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG602

Introduction to Nanobiotechnology: Concepts and Applications

Nanobiyoteknolojiye Giriş: Kavramlar ve Uygulamalar

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG603

Ethics in Biotechnology

Biyoteknolojide Etik

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG604

Tissue Engineering and Regenerative Medicine

Doku Mühendisliği ve Yenileyici Tıp

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG605

Artificial Organs

Yapay Organlar

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG606

Biomechanics

Biyomekanik

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG607

Multifunctional Polymeric Nanocarriers 

Çok-işlevli Polimerik Nanotaşıyıcılar

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG608

Biosensors

Biyosensörler

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG609

Advanced Polymer Science

İleri Polimer Bilimi

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG610

Nanofabrication for Biological Applications

Nanofabrikasyonun Biyolojik Uygulamaları

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG611

Medical Imaging

Medikal Görüntüleme

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG612

Cell Death

Hücre Ölümü

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG613

Implant-Cell Interactions

İmplant-Hücre Etkileşimi

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG614

Mechanical Properties of Biomaterials

Biyomalzemelerin Mekanik Özellikleri

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG617

Glyco-protein Engineering

Gliko-protein Mühendisliği

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG619

Proteomics& Metabolomics

Proteomikler & Metabolomikler

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG620

Mass Spectrometry

Kütle Spektrometresi

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG621

Cell Signalling

Hücre Sinyal İletimi

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG622

Machine Learning

Makine Öğrenmesi

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG624

Metastasis and Tumor Microenvironment

Metastaz ve Tümör Mikroçevresi

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG600

Seminar

Seminer

Zorunlu

0

2

0

5

BENG697

 PhD Special Topics

PHD Special Topics- Doktora Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

4

0

0

30-

BENG699

PhD Thesis

PHD Doktora Tez Çalışması

Zorunlu

0

1

0

145

 

 

Important notice:

During MSc-PhD student must take 2 compulsory courses.

One of these courses is

Kodu

Cours Name

Ders Adı

Z/S

T

P

C

ECTS

BENG550

Bioengineering; A Conceptual Approach

Biyomühendislik ;Kavramsal Yaklaşımlar

Zorunlu

3

0

3

7.5

The second one is going to be selected from the groups given below. It has to be compulsory one.

Önemli açıklama:

Öğrenci YL /doktora eğitimi süresince 2 adet zorunlu ders almak durumundadır.

Bu derslerden biri

Kodu

Cours Name

Ders Adı

Z/S

T

P

C

ECTS

BENG550

Bioengineering; A Conceptual Approach

Biyomühendislik ;Kavramsal Yaklaşımlar

Zorunlu

3

0

3

7.5

 


İkincisi ise aşağıda verilen ders havuzların birinden seçilebilir. Seçilen ders zorunlu olmalıdır.

 

Course groups- Ders havuzları

Biomaterials Engineering and Nanobiotechnology

Kodu

Cours Name

Ders Adı

Z/S

T

P

C

ECTS

BENG515

Introduction to Tissue Engineering

Doku Mühendisliğine Giriş

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG517

Polymeric Biomaterials

Polimerik Biyomalzemeler

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG518

Biomaterials

Biyomalzemeler

Zorunlu

3

0

3

7,5

BENG524

Metarials Design and Fabrication for Tissue Engineering

Doku Mühendisliği için  Malzeme Tasarımı ve Fabrikasyonu

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG525

Instrumental Analysis

Enstrümental Analiz

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG526

Basic Patent Principles in Science and Engineering

Patent Uygulamalarının Temel İlkeleri

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG539

Nanocarriers and Drug Delivery

Nanotaşıyıcılar ve İlaç Salımı

Zorunlu

3

0

3

7,5

BENG547

Biocojugate Techniques

Biyokonjuge Teknikler

Seçmeli 

3

0

3

7.5

BENG550

Bioengineering; A Conceptual Approach

Biyomühendislik;Kavramsal Yaklaşımlar

Zorunlu

3

0

3

7.5

BENG602

Introduction to Nanobiotechnology: Concepts and Applications

Nanobiyoteknolojiye Giriş: Kavramlar ve Uygulamalar

Seçmeli

3

0

3

7.5

BENG604

Tissue Engineering and Regenerative Medicine

Doku Mühendisliği ve Yenileyici Tıp

Seçmeli

3

0

3

7.5

BENG605

Artificial Organs

Yapay Organlar

Seçmeli

3

0

3

7.5

BENG606

Biomechanics

Biyomekanik

Seçmeli

3

0

3

7.5

BENG607

Multifunctional Polymeric Nanocarriers 

Çok-işlevli Polimerik Nanotaşıyıcılar

Seçmeli

3

0

3

7.5

BENG609

Advanced Polymer Science

İleri Polimer Bilimi

Seçmeli

3

0

3

7.5

BENG610

Nanofabrication for Biological Applications

Nanofabrikasyonun Biyolojik Uygulamaları

Seçmeli

3

0

3

7.5

BENG613

Implant-Cell Interactions

İmplant-Hücre Etkileşimi

Seçmeli

3

0

3

7.5

BENG614

Mechanical Properties of Biomaterials

Biyomalzemelerin Mekanik Özellikleri

Seçmeli

3

0

3

7.5

 

Biomedical Engineering

Kodu

Cours Name

Ders Adı

Z/S

T

P

C

ECTS

BENG521

Biomedical Electronics

Biyomedikal Elektronik

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG525

Instrumental Analysis

Enstrümental Analiz

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG531

Biosignal and Image Analysis

Biyosinyal ve Görüntü Analizi

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG608

Biosensors

Biyosensörler

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG611

Medical Imaging

Medikal Görüntüleme

Seçmeli

3

0

3

7,5

 

Biological Sciences

Kodu

Cours Name

Ders Adı

Z/S

T

P

C

ECTS

BENG505

Current Topics In Molecular Biology

Moleküler Biyolojide Güncel Konular

Zorunlu

3

0

3

7,5

BENG507

Human Molecular Genetics

İnsan Moleküler Genetiği

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG508

Advanced Cell Biology

İleri Hücre Biyolojisi

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG512

Biotechnology and Biosafety

Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG514

Cancer Biology and Treatment

Kanser Biyolojisi ve Tedavi

Zorunlu

3

0

3

7,5

BENG537

Stem Cells

Kök Hücreler

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG542

 Molecular Basis of Diseases

Hastalıkların Moleküler Temeli

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG544

Neuroscience

Nörobilim

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG545

Protein Expression&Purification

Protein İfadesi &Saflaştırma

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG548

Cell Culture Techniques

Hücre Kültürü Teknikleri

Seçmeli 

3

0

3

7.5

BENG549

Genome Editing: CRISPR

Genom Düzenleme:CRISPR

Seçmeli 

3

0

3

7.5

BENG601

Emerging Topics in Biotechnology

Biyoteknolojide Güncel Konular

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG603

Ethics in Biotechnology

Biyoteknolojide Etik

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG612

Cell Death

Hücre Ölümü

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG617

Glyco-protein Engineering

Gliko-protein Mühendisliği

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG619

Proteomics& Metabolomics

Proteomikler & Metabolomikler

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG620

Mass Spectrometry

Kütle Spektrometresi

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG621

Cell Signalling

Hücre Sinyal İletimi

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG624

Metastasis and Tumor Microenvironment

Metastaz ve Tümör Mikroçevresi

Seçmeli 

3

0

3

7,5

 

Computational Biology and Bioinformatics

Kodu

Cours Name

Ders Adı

Z/S

T

P

C

ECTS

BENG506

Bioinformatics

Biyoinformatik

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG535

Molecular & Statistical Mechanics

Moleküler&İstatistiksel Mekanik

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG536

Linux For Scientific Research

Bilimsel Araştırma İçin Linux

Seçmeli 

3

0

3

7,5

BENG543

Computational Biology

Hesaplamalı Biyoloji

Zorunlu

3

0

3

7,5

BENG546

Data Mining/Veri Madenciliği

Veri Madenciliği

Seçmeli

3

0

3

7,5

BENG622

Machine Learning

Makine Öğrenmesi

Seçmeli

3

0

3

7,5