YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

ÖZET
TR

ÖZET ENG

BENG500

Seminar-Seminer

Z

0

2

0

5

-

-

BENG501

Molecular Biology for Engineers-Mühendisler için Moleküler Biyoloji

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG502

Emerging Topics in Biotechnology-Biyoteknolojide Güncel Konular

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG504

Advanced Molecular Biology-İleri Moleküler Biyoloji

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG505

Current Topics In Molecular Biology-Moleküler Biyolojide Güncel Konular

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG506

Bioinformatics-Biyoinformatik

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG507

Human Molecular Genetics-İnsan Moleküler Genetiği

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG508

Advanced Cell Biology-İleri Hücre Biyolojisi

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG509

Introduction to Nanobiotechnology-Nanoteknolojiye Giriş

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG510

Applied Biochemistry-Uygulamalı Biyokimya

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG511

Moleculer Biology Laboratory for Engineers-Mühendisler İçin Moleküler Biyoloji Labaratuvarı

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG512

Biotechnology and Biosafety-Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG513

Ethics in Biotechnology-Biyoteknolojide Etik

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG514

Cancer Biology and Treatment-Kanser Biyolojisi ve Tedavi

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG515

Introduction to Tissue Engineering-Doku Mühendisliğine Giriş

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG516

Tissue Engineering and Regenerative Medicine-Doku Mühendisliği ve Yenileyici Tıp

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG517

Polymeric Biomaterials- Polimerik Biyomalzemeler

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG518

Biomaterials-Biyomalzemeler

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG519

Physiology-Fizyoloji

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG520

Artificial Organs-Yapay Organlar

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG521

Biomedical Electronics-Biyomedikal Elektronik

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG522

Biomechanics-Biyomekanik

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG523

Multifunctionel Polymeric Nanocarriers-Çok İşlevli Polimerik Nanotaşıyıcılar

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG524

Materials Design and Fabrication for Tissue Engineering-Doku Mühendisliği için Malzeme Tasarımı ve Fabrikasyonu

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG525

Instrumental Analysis-Enstrümental Analiz

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG526

Basic Patent Principles in Science and Engineering-Patent Uygulamalarının Temel İlkeleri

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG527

Biosensors-Biyosensörler

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG528

Polymer Science-Polimer Bilimi

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG529

Nanofabrication for Biological Applications-Nanofabrikasyonun Biyolojik Uygulamaları

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG530

Basic Engineering for Bioengineers-Biyomühendisler İçin Temel Mühendislik

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG531

Biosignal and Image Analysis-Biyosinyal ve Görüntü Analizi

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG532

Medical Imaging-Medikal Görüntüleme

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG533

Biophysics-Biyofizik

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG534

Research Techniques in Bioengineering-Biyomühendislikte Araştırma Teknikleri

S

3

2

4

10

Pdf

Pdf

BENG535

Molecular & Statistical Mechanics-Moleküler&İstatistiksel Mekanik

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG536

Linux For Scientific Research-Bilimsel Araştırma İçin Linux

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG537

Stem Cells-Kök Hücreler

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG538

Biological Sciences for Bioengineers-Biyomühendisler için Biyolojik Bilimler

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG539

Nanocarriers and Drug Delivery-Nanotaşıyıcılar ve İlaç Salımı

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG540

Neuron Dynamics-Nöron Dinamiği

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG541

Molecular Cell Biology for Engineers-Mühendisler için Moleküler Hücre Biyolojisi

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG542

Hastalıkların Moleküler Temeli

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

BENG547

Biocojugate Techniques-Biyokonjuge Teknikler

S

3

0

3

7.5

Pdf

Pdf

BENG548

Cell Culture Techniques-Hücre Kültürü Teknikleri

S 3 0 3 7.5

Pdf

Pdf

BENG549

Genome Editing: CRISPR

S

3

0

3

7.5

Pdf

Pdf

BENG550

Bioengineering; A Conceptual Approach

Z

3

0

3

7.5

Pdf

Pdf

BENG597

MS Special Topics- Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

Z

4

0

0

10

-

-

BENG599

MS Thesis-Yüksek Lisans Tez Çalışması

Z

0

1

0

45

-

-


DOKTORA DERSLERİ

Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

BENG601

Biyoteknolojide Güncel Konular

S

3

0

3

10

BENG602

Nanobiyoteknolojiye Giriş: Kavramlar ve Uygulamalar

S

3

0

3

10

BENG603

Biyoteknolojide Etik

S

3

0

3

10

BENG604

Doku Mühendisliği ve Yenileyici Tıp

S

3

0

3

10

BENG605

Yapay Organlar

S

3

0

3

10

BENG606

Biyomekanik

S

3

0

3

10

BENG607

Çok-işlevli Polimerik Nanotaşıyıcılar

S

3

0

3

10

BENG608

Biyosensörler

S

3

0

3

10

BENG609

İleri Polimer Bilimi

S

3

0

3

10

BENG610

Nanofabrikasyonun Biyolojik Uygulamaları

S

3

0

3

10

BENG611

Medikal Görüntüleme

S

3

0

3

10

BENG612

Hücre Ölümü

S

3

0

3

10

BENG613

İmplant-Hücre Etkileşimi

S

3

0

3

10

BENG614

Biyomalzemelerin Mekanik Özellikleri

S

3

0

3

10

BENG615

İnsan Alt Ekstremite Biyomekaniği

S

3

0

3

10

BENG616

İnsan-merkezli Tasarım ve Uygulamaları

S

3

0

3

10

BENG617

Gliko-protein Mühendisliği

S

3

0

3

10

BENG618

DNA Teknolojisi

S

 

 

 

 

BENG619

Proteomikler & Metabolomikler

S

3

0

3

10

BENG620

Kütle Spektrometresi

S

3

0

3

10

BENG621

Hücre Sinyal İletimi

S

3

0

3

10

BENG622

Makine Öğrenmesi

S

3

0

3

10

BENG623

Transgenik Fareler

S

3

0

3

10

BENG624

Metastaz ve Tümör Mikroçevresi

S

3

0

3

10

BENG600

Seminer

Z

0

2

0

5

BENG697

MS Special Topics- Doktora Uzmanlık Alan Dersi

Z

4

0

0

30

BENG699

Doktora Tez Çalışması

Z

0

1

0

145

3 0 3 7.5 Pdf Pdf