İDARİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
Bütçe Planlama İş Akış Süreci
Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci
Devir Yoluyla Alınan Malzemelerin Sisteme Giriş İş Akış Süreci                                       
Doğrudan Temin İş Akış Süreci
Dr. Öğretim Üyesi  Atama İş Akış Süreci
Aile Yardımı İş Akış Süreci
Enstitü Yönetim Kurulu İş Akış Süreci
Enstitü Disiplin Kurulu Gündemin Görüşülmesi İş Akış Süreci
Ek Ders Ücreti Ödemesi İş Akış Süreci
Gelen Evrak İş Akış Süreci
Geçici Görev Yolluğu İş Akış Süreci
Geçici Görev Yolluğu Yurt Dışı İş Akış Süreci
Giden Evrak İş Akış Süreci
Görev Süresi Uzatma İş Akış Süreci
Görevlendirme İş Akış Süreci
Hurda Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci
İdari Personel Atama İş Akış Süreci
İstifa-Askerlik-Ücretsiz İzin İş Akış Süreci
Kıst Maaş İş Akış Süreci
Maaş Farkları İş Akış Süreci
Muhtasar Beyannamesi İş Akışı
Nakil İş Akış Süreci
Ölüm Yardımı İş Akış Süreci 
Ön Ödeme (Kredi Avans) İş Akış Süreci
Personel İzin İş Akış Süreci
Personel Maaş Ödemesi İş Akış Süreci
Sayım ve Devır İşlemleri İş Akış Süreci
Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Süreci
Sınav Ücreti Ödemesi İş Akış Süreci
Taşınır Tüketim Çıkış İşlemi İş Akış Süreci
Taşınır İşlemleri Zimmet İş Akış Süreci
Taşınır İşlemleri Hibe Yolu İle Malzeme Giriş İş Akışı
Taşınır Yönetim Hesap Cetveli İş Akış Süreci
Yolluk İş Akışı
Yönetim Kurulu Gündemin Görüşülmesi İş Akış Süreci                                                                 
Zimmetten Düşme İş Akış Süreci

 

AKADEMİK İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
Aile Yardımı İş Akış Süreci
Akademik-İdari Personel İzin İşlemleri İş Akış Süreci
Askerlik İşlemleri Süreci
Danışman Atama İşlemleri Süreci
Danışman Değişikliği 
Ders Programları
Ders Ücreti Ödeme İş Akışı
Ders Saydırma İş Akış Süreci
Ders Saydırma Süreci
Diğer Üniversitelerdeki Lisansüstü Programlardan Ders Alma Süreci
Doktora Tez İzleme Komitesi Belirleme Süreci
Doktora Tez Savunma Süreci
Doktora Yeterlilik Sınavı Süreci 
Kayıt Dondurma
Kendi İstegi İle Kayıt Sildirme Süreci
Lisansüstü Açılan Programlara Başvuru Süreci
Lisansüstü Mezuniyet İşlemleri Süreci
Lisansüstü Programlarda İlk Defa Ders Açma-Değişecek İşlemleri Süreci
Lisansüstü Tezlerin Ulusal Tez Merkezine Yüklenmesi
Öğrenci Kontenjanlarının ve Kriterlerinin Belirlenmesi
Özel-Misafir-Yatay Geçiş İle Öğrenci Alım İşlemleri Süreci
Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri Süreci
Tez Konusu ve Tez Başlığı Değişikliği
Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı İşlemleri Süreci
Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Başvuru İşlemleri Süreci
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Prog. Tez Savun. Jüri Üyelerinin Belirlenmesi ve Sınav Aşaması Süreci
Yeni Öğrenci Kayıt Süreci
YÖK Doktora Bursu Alan Öğrencilerin Eğitim Sürelerinin Takibi
YÖK Doktora Bursu Kapsamında Doktora Sonuçlarıının Değerlendirilmesi ve İlanı
Yülsek Lisans ve Doktora Programlarında Mülakat Sınavı Jüri Üyelerinin Belirlenme Süreci
100/2000 YÖK Doktora Bursu Kapsamında Doktora Programına Başvuru Kabulü
100-2000 YÖK Doktora Bursu Kapsamında Öğre. Alım Şart., Sınav Tarih ve Yerle. Belir. ve İlan Edil.