İnşaat Mühendilisliği Doktora Programı

AGÜ İnşaat Mühendisliği doktora programı, farklı disiplinlerden yüksek lisans derecesine sahip adaylar için tasarlanmıştır. Temel amacı, öğrencileri İnşaat Mühendisliği alanında uzman seviyesine yükseltmek ve akademik yeterliliklerini geliştirmektir. Program, disiplinlerarası uzmanlığın geliştirilmesini ve araştırma, inceleme ve uygulamaya dayalı bir eğitim yaklaşımını içerir. Bu doktora programı, uygulamalı/sosyal bilimler ile inşaat mühendisliği arasında köprü kuran yeni, aktif araştırma/çalışma alanları oluşturarak mühendislik bilgisini üretip ilerleterek bu alandaki araştırmacıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
Program, ürettiği mühendislik bilgisinden toplumsal fayda sağlamak amacıyla yararlanmayı hedeflemektedir. Böylece AGÜ'nün misyon ve vizyonuna uygun olarak kamu ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra ilgili sektörlerle işbirliği önemsenmektedir. Program, yaşam döngüsü yaklaşımını bilimsel araştırma süreçlerine entegre edebilen nitelikli inşaat mühendisleri yetiştirmek için doktora eğitimi vermeyi amaçlamaktadır. Bu bireylerin, yeşil dönüşümüm zorluklarının üstesinden gelmek için yüksek kaliteli bilimsel anlayışlara katkıda bulunmaları hedeflenmektedir. 
İnşaat mühendisliği araştırma konuları ve alanları içindeki yeşil dönüşüme özel bir vurgu yapan İnşaat Mühendisliği doktora programı, nitelikli insan kaynağı talebini karşılamayı amaçlamaktadır. Böylece, inşaat gibi ilgili alanlarda araştırma odaklı sektörel kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, ilgili eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunan yükseköğretim kurumlarının taleplerinin karşılanmasını da kapsamaktadır.