Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları;

1- AGÜ’nün stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, Enstitüde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile Enstitünün iç ve dış kalite süreçlerini oluşturmak, uygulamak ve bu süreçlerin devamlı olarak gelişimini sağlamak.

2- Enstitüde kalite kültürünün geliştirilmesi için gerekli eğitimleri ve faaliyetleri planlamak.

Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Prof. Dr. İrfan ALAN Enstitü Müdür V. irfan.alan@agu.edu.tr
Doç. Dr. Ahmet Erdem TOZOĞLU Enstitü Müdür Yardımcısı ahmet.tozoglu@agu.edu.tr
Doç. Dr. Aysun ADAN Enstitü Müdür Yardımcısı aysun.adan@agu.edu.tr