Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları;

1- AGÜ’nün stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, Enstitüde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile Enstitünün iç ve dış kalite süreçlerini oluşturmak, uygulamak ve bu süreçlerin devamlı olarak gelişimini sağlamak.

2- Enstitüde kalite kültürünün geliştirilmesi için gerekli eğitimleri ve faaliyetleri planlamak.

Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Komisyonu
Üye Adı-Soyadı Görevi E-Posta
Prof. Dr. Hakan USTA Enstitüsü Müdürü hakan.usta@agu.edu.tr
Doç. Dr. Ahmet ÖNEN Enstitüsü Müdür Yardımcısı ahmet.onen@agu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Alper İŞOĞLU Enstitüsü Müdür Yardımcısı alper.isoglu@agu.edu.tr
Burhan KABATAŞ Enstitü Sekreteri burhan.kabatas@agu.edu.tr