Prof. Dr. İrfan ALAN (Enstitü Müdür V.)
Doktora: University of Wisconsin-Madison, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği 1993
Araştırma Alanları: Elektrik ve elektromekanik enerji dönüşümleri, elektrik makinelerinin tasarımı ve kontrolü, enerji dönüşüm problemleri, güç elektronik devrelerinin tasarımı ve kontrolü, kayıp azaltımı, verimlilik ve performans gelişimi, elektrik enerjisinin verimli kullanımı, indüksiyon ısınması.

E-mail: irfan.alan@agu.edu.tr

 

Abdullah Gül Üniversitesi - 3'üncü Nesil Devlet Üniversitesi

 

Doç. Dr. Aysun ADAN (Enstitü Müdür Yardımcısı)
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik, 2015
Araştırma Alanları: Yaşam Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kanser Moleküler Biyolojisi, Temel Bilimler

E-mail: aysun.adan@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Devrim AKSOYAK (Enstitü Müdür Yardımcısı)
Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, 2019
Araştırma Alanları: Kent Planlaması ve Gelişimi, Mimari Estetik, Bina Tasarımı, Mimarı Tasarım

E-mail: omer.aksoyak@agu.edu.tr

 

 

Doç. Dr. Ali Ersin DİNÇER (SIE Anabilim Dalı Başkanı - CE Anabilim Dalı Başkanı)
Doktora: ODTÜ, İnşaat Müh., 2017.
Araştırma Alanları: Akışkan yapı etkileşimi, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, düzleştirilmiş parçacık hidrodinamiği, parçacıklama yöntemleri, türbülans modellemesi, boru sistemlerinde akışkan geçişleri, su koçu problemi ve hidroelektrik santrallerinde koruma önlemleri.

E-mail: aliersindincer@agu.edu.tr

 

Ramazan ünlü - Advisor - Rnv.ai | LinkedIn

 

Doç. Dr. Ramazan ÜNLÜ (IE Anabilim Dalı Başkanı)
Doktora: University of Central Florida, 2014 - 2017
Araştırma Alanları: Makine Öğrenimi, Derin Öğrenme, Görüntü İşleme, İstatistik

E-mail: ramazan.unlu@agu.edu.tr

 
 

Dr.Öğr.Üyesi SAMET GÜLER | AVESİS

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜLER (ECE Anabilim Dalı Başkanı)
Doktora: University of Waterloo, Makine ve Mekatronik Mühendisliği, 2015.
Araştırma Alanları: Mobil robotlarda lokalizasyon, yön belirleme ve hareket kontrolü; Uyarlamalı kontrol; Dağınık çoklu robot sistemlerinde algı ve karar mekanizmaları

 

E-mail: samet.guler@agu.edu.tr

 
 

Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞLAR KURÇ | AVESİS

 

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar KURÇ (PA Anabilim Dalı Başkanı)
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2013
Araştırma Alanları: Savunmanın Politik Ekonomisi, Savunma Sanayi ve Tedarik, Askeri Yenilik ve Adaptasyon

E-mail: caglar.kurc@agu.edu.tr

 
 
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha SORAN ERDEM (AMN Anabilim Dalı Başkanı - MSME Anabilim Dalı Başkanı)
Doktora: Bilkent Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, 2016
Araştırma Alanları: Eczacılık, Biyomedikal Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi, Yaşam Bilimleri

E-mail: zeliha.soranerdem@agu.edu.tr

 

             

Dr. Öğr. Üyesi Emel Başak GENCER AKÇOK (BENG Anabilim Dalı Başkanı)
Doktora: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL (The Federal Institute of Technology, Lausanne), Bioengineering, İsviçre, 2015
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve  Genetik Bölümü, Türkiye, 2010
Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Türkiye, 2008
Araştırma Alanı: Kanser Biyolojisi, Moleküler sinyal yolakları ve Proteomiks

E-mail: emelbasak.gencerakcok@agu.edu.tr

 

             

Doç. Dr. Buket METİN (Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı)
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilimleri, 2017
Araştırma Alanları:Mimarlıkta yapı ve yapım teknolojileri, Bina yapım sürecinde çevresel performans, Performansa dayalı mimari detay tasarımı, Binalarda enerji verimliliği, Binalarda ve yapı malzemelerinde yaşam döngüsü değerlendirmesi, Bina performans benzetimi

 

E-mail: buket.metin@agu.edu.tr