Prof. Dr. İrfan ALAN (Enstitü Müdür V.)
Doktora: University of Wisconsin-Madison, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği 1993
Araştırma Alanları: Elektrik ve elektromekanik enerji dönüşümleri, elektrik makinelerinin tasarımı ve kontrolü, enerji dönüşüm problemleri, güç elektronik devrelerinin tasarımı ve kontrolü, kayıp azaltımı, verimlilik ve performans gelişimi, elektrik enerjisinin verimli kullanımı, indüksiyon ısınması.

E-mail: irfan.alan@agu.edu.tr

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erdem TOZOĞLU (Enstitü Müdür Yardımcısı)
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi, 2013
Araştırma Alanları: Mimarlık Tarih. Osmanlı Modernleşmesi. Modern Mimarlık. On Dokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Mimarlığı. Türkiye’de Yirminci Yüzyıl Mimarlığı. Mimarlık Tarihine Yöntem Sorunları. Mimarlık Tarihi Yazımı. Osmanlı Kent Tarihi. Mimarlık Tarihinde güncel Konular.

E-mail: ahmet.tozoglu@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Fatih ORTAKCI (Enstitü Müdür Yardımcısı)
Doktora: Utah State University, Food Science, 2015
Araştırma Alanı:Laktik Asit Bakteri Genetiği, Fermentasyon, Biyoproses Mühendisliği, Probiyotikler

E-mail: fatih.ortakci@agu.edu.tr

 

 

Prof. Dr. Murat DURANDURDU (AMN & MSME Anabilim Dalı Başkanı)
Doktora: Ohio Üniversitesi, Fizik, 2002
Araştırma Alanları: Sayısal Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Nanoteknoloji Teorik Yoğun Madde Fiziği

E-mail: murat.durandurdu@agu.edu.tr

 

İbrahim AKGÜN

 

Prof. Dr. İbrahim AKGÜN (IE Anabilim Dalı Başkanı)
Doktora: Bilkent Üniversitesi 2006
Araştırma Alanları: Ağ Optimizasyonu, Önleme/Engelleme Modelleri, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Askeri Yöneylem Araştırması, Risk ve Karar Analizi, Enerji ve Sağlık Sistemleri, Teknoloji Yönetimi ve Politika Analizi

E-mail: ibrahim.akgun@agu.edu.tr

 

 

Prof. Dr. Sevil DİNÇER İŞOĞLU (BENG Anabilim Dalı Başkanı)
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik 2006
Araştırma Alanları: Biyomalzeme, Polimerik DNA Taşıyıcıları, RAFT Polimerizasyonu, Deri Doku Mühendisliği, Destek Malzemeleri, Faj Gösterim

E-mail: sevil.dincer@agu.edu.tr

 

 

Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER (ARCH Anabilim Dalı Başkanı)
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Mimari Tasarım, 2008
Araştırma Alanları: Mimarlık Teorisi. Modernlik ve Modernleşme. Türkiye Modernleşmesi. Sanayi Alanları. Konut. Kent Tarihi. Kayseri. Sosyal ve Mekânsal Gelişme. Kentsel Gelişme. Kimlik. Yer-Mekan Kavramları. Modern Mimarlık Mirasının ve Modern Konut Alanlarının Belgeleme, Koruma, Restorasyon ve Yönetimi. 20. Yüzyıl Mimarisi.

E-mail: burak.asiliskender@agu.edu.tr

 

 

Prof. Dr. Burak UZAL (SIE Anabilim Dalı Başkanı)
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2007
Araştırma Alanları: İleri Bağlayıcı Malzemeler Beton için Doğal Mineral Katkı Malzemeleri Çevre Dostu Çimento-Beton Sistemleri Hafif Beton Yüksek-Performanslı Beton Yüksek Miktarda Mineral Katkı Malzemesi İçeren Çimento ve Beton Sistemleri Çimento Esaslı Malzemelerin Mikro ve Nano Yapılar

E-mail: burak.uzal@agu.edu.tr

 
 

 

 

Doç. Dr. Kutay İÇÖZ (ECE Anabilim Dalı Başkanı)
Doktora: Purdue Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği, 2010
Araştırma Alanları: Bio Micro/NanoElektroMekanik Sistemler (Bio M/NEMS), biyolojik işaret ölçme ve işleme, elektrofizyoloji, kırınım tabanlı algılama, metroloji geliştirme, yarıiletken üretimi ve testleri, üretim süreci/ürün kontrol sistemleri, akıllı sistemler, biyomedikal sensörler ve düzenler, biomanyetik parçacıklar

E-mail: kutay.icoz@agu.edu.tr

 
 
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk GÖREN (PA Anabilim Dalı Başkanı)
Doktora: Bilkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2009
Araştırma Alanları: Gürbüz Optimizasyon Yenilenebilir Enerji Kaynakları Akıllı Şebekeler Belirsizlik Altında Üretim Çizelgelemesi Stokastik Modelleme Simülasyon Uygulamalı Olasılık Kesikli Optimizasyon ve Metasezgiseller.

E-mail: selcuk.goren@agu.edu.tr