Prof. Dr. Hakan USTA (Enstitü Müdürü)
Doktora: Northwestern Üniversitesi, Kimya 2008.
Araştırma Alanları: Organik Elektronik Uygulamaları için Malzeme Dizaynı ve Sentezi Organik Yarı-İletken Moleküller ve Polimerler Nanodielektrik Kapasitörler Işık Yayan Floresans/Fosforesans Malzemeler Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu İletken ve Yarı-İletken Malzemeler Organik İnce-Film Transistörler (OTFT) Organik Güneş Pilleri (OPV) Organik Işık Yayan Diyotlar (OLED) ve Transistörler (OLET)

E-mail: hakan.usta@agu.edu.tr

 

 

 

Doç. Dr. İsmail Alper İŞOĞLU (Enstitü Müdür Yrd.)
Post-Doktora: Michigan Üniversitesi, Biyoloji ve Malzeme Bilimi, 2015
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik, 2009
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2004
Lisans: Ankara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2000
Araştırma Alanı: Biyomalzemeler ve Biyomühendislik

E-mail: alper.isoglu@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erdem TOZOĞLU (Enstitü Müdür Yrd.)
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi, 2013
Araştırma Alanları: Mimarlık Tarih. Osmanlı Modernleşmesi. Modern Mimarlık. On Dokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Mimarlığı. Türkiye’de Yirminci Yüzyıl Mimarlığı. Mimarlık Tarihine Yöntem Sorunları. Mimarlık Tarihi Yazımı. Osmanlı Kent Tarihi. Mimarlık Tarihinde güncel Konular.

E-mail: ahmet.tozoglu@agu.edu.tr

 

 

Prof. Dr. Murat DURANDURDU (AMN & MSME Anabilim Dalı Başkanı)
Doktora: Ohio Üniversitesi, Fizik 2002.
Araştırma Alanları: Sayısal Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Nanoteknoloji Teorik Yoğun Madde Fiziği

E-mail: murat.durandurdu@agu.edu.tr

 

 

İbrahim AKGÜN

 

Prof. Dr. İbrahim AKGÜN (IE Anabilim Dalı Başkanı)
Doktora: Bilkent Üniversitesi 2006
Araştırma Alanları: Ağ Optimizasyonu, Önleme/Engelleme Modelleri, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Askeri Yöneylem Araştırması, Risk ve Karar Analizi, Enerji ve Sağlık Sistemleri, Teknoloji Yönetimi ve Politika Analizi

E-mail: ibrahim.akgun@agu.edu.tr

 

 

Prof. Dr. Sevil DİNÇER İŞOĞLU (BENG Anabilim Dalı Başkanı)
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik 2006.
Araştırma Alanları: Biyomalzeme, Polimerik DNA Taşıyıcıları, RAFT Polimerizasyonu, Deri Doku Mühendisliği, Destek Malzemeleri, Faj Gösterim

E-mail: sevil.dincer@agu.edu.tr

 

 

Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER (ARCH Anabilim Dalı Başkanı)
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Mimari Tasarım, 2008
Araştırma Alanları: Mimarlık Teorisi. Modernlik ve Modernleşme. Türkiye Modernleşmesi. Sanayi Alanları. Konut. Kent Tarihi. Kayseri. Sosyal ve Mekânsal Gelişme. Kentsel Gelişme. Kimlik. Yer-Mekan Kavramları. Modern Mimarlık Mirasının ve Modern Konut Alanlarının Belgeleme, Koruma, Restorasyon ve Yönetimi. 20. Yüzyıl Mimarisi.

E-mail: burak.asiliskender@agu.edu.tr

 

 

 

 

Doç.Dr. Kutay İÇÖZ (ECE Anabilim Dalı Başkanı)
Doktora: Purdue Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği 2010
Araştırma Alanları: Bio Micro/NanoElektroMekanik Sistemler (Bio M/NEMS), biyolojik işaret ölçme ve işleme, elektrofizyoloji, kırınım tabanlı algılama, metroloji geliştirme, yarıiletken üretimi ve testleri, üretim süreci/ürün kontrol sistemleri, akıllı sistemler, biyomedikal sensörler ve düzenler, biomanyetik parçacıklar

E-mail: kutay.icoz@agu.edu.tr

 
 

 

 

Doç. Dr. Burak UZAL (SIE Anabilim Dalı Başkanı)
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği 2007.
Araştırma Alanları: İleri Bağlayıcı Malzemeler Beton için Doğal Mineral Katkı Malzemeleri Çevre Dostu Çimento-Beton Sistemleri Hafif Beton Yüksek-Performanslı Beton Yüksek Miktarda Mineral Katkı Malzemesi İçeren Çimento ve Beton Sistemleri Çimento Esaslı Malzemelerin Mikro ve Nano Yapılar

E-mail: burak.uzal@agu.edu.tr

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Armağan TEKE LLOYD (PA Anabilim Dalı Başkanı)
Doktora: McMaster University, Kanada, Siyaset Bilimi, 2016
Araştırma Alanları: Toplumsal Cinsiyet ve Göç; Göç Rejimleri, Sınırlar ve Göçün Küresel Yönetişimi; Vatandaşlık/Yasadışılık; Ulusötesi Sosyal Ağlar

E-mail: armagan.tekelloyd@agu.edu.tr