Tez sınavında başarılı olmak ve senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş kopyaları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye doktora diploması verilir.

Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tez Savunma Sınavı Başarı ile Geçildikten Sonra Mezuniyet Aşamasında Fen Bilimleri Enstitüsüne Teslim Edilecek Belgeler:

1. Form 6 (Tez Savunma Sınavı Tutanağı (Jüri Kişisel Raporları ve Sınav soruları ile birlikte)

2. Form-23

3. YÖK için doldurulmuş Tez Bilgi Giriş Formu ile tezi “pdf “formatında, 3 Adet CD, Ayrıntılı bilgi için: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

4. 3 Adet ciltli tez kopyası (onay tarihi ve jüri imzaları eksiksiz olmalıdır ve ciltler Fen Bilimleri Enstitüsünün belirlediği şekilde olmalıdır. )

NOT: Ciltli Tezler, Tez Savunma Sınavından sonra 1 ay içerisinde teslim edilmelidir. Öğrenci ciltlenmiş tezini ve diğer istenen belgeleri teslim etmeden mezun olamaz.

Tez için önerilen ciltevi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.