Lisansüstü programlardan mezun olabilmek için GANO şartı nedir?

Lisansüstü bir öğrencisinin mezun olabilmesi için GANO’su 3.00'dan az olamaz. Öğrenci ders dönemi içersinde ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almak zorundadır. Ders alabileceği maksimum süre 4 yarıyıldır. Bütünleşik doktora öğrencileri için bu süre maksimum 6 yarıyıldır.

Doktora’dan Mezun Olmak İçin Ne Yapmalıyım? Tezimi ne zaman teslim etmeliyim?

Tez Savunma Sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş kopyaları ve Enstitü'nün istemiş olduğu diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü'ye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir.

Tez Savunma Sınavından sonra tez teslim tarihi uzatılabilir mi?

Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

Mezuniyet tarihi nedir? Diplomada Anabilim Dalının ismi nasıl geçer?

Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu  anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez savunma sınavı tarihidir.

Tezin Elektronik kopyası neden gereklidir?

Tezin elektronik kopyası da Enstitü'ye teslim edilir. Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na gönderilir.

Tez savunmamı gerçekleştirdim ancak mezuniyet için gerekli olan belgeleri (tez ve diğer) teslim edemeden yeni dönem başladı. Böyle bir durumda nasıl bir yol izlemeliyim?

Öğrencinin tez savunmasını gerçekleştirmiş olması tek başına mezuniyet şartını sağlamaz. Resmi olarak Fen Bilimleri Enstitü’sünden mezun olabilmek için gerekli belgelerin (tez ve diğer) Enstitü’ye yönetmelikçe belirtilen sürelerde teslim edilmesi ve Enstitü Yönetim Kurulu’ndan mezun olduğuna dair karar çıkması gerekmektedir. Sözü edilen bu işlemleri yeni döneme sarkan öğrencinin tez savunmasını gerçekleştirmiş bile olsa tez ve uzmanlık alan derslerini (697/699) alarak yeni dönem için kayıt yaptırmak zorundadır.

Tez Savunma Sınavı Başarı ile Geçildikten Sonra Mezuniyet Aşamasında Fen Bilimleri Enstitüsü'ne Teslim Edilecek Belgeler Nelerdir?

1. Form_D_10 (Tez Savunma Sınavı Tutanağı (Jüri Kişisel Raporları ve Sınav soruları ile birlikte)

2. Form_D_11

3. YÖK için doldurulmuş Tez Bilgi Giriş Formu ile tezi “pdf “formatında, diğer materyalleri sıkıştırılmış “rar” formatında içeren 3 Adet CD, Ayrıntılı bilgi için: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

4. 3 Adet ciltli tez kopyası (onay tarihi ve jüri imzaları eksiksiz, ciltler Fen Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği şekilde olmalıdır. )

NOT: Ciltli Tezler, Tez Savunma Sınavından sonra 1 ay içerisinde teslim edilmelidir. Öğrenci ciltlenmiş tezini ve diğer istenen belgeleri teslim etmeden mezun olamaz.

Tezin ciltlenmesiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.