Araş. Gör. Merve ŞANSAÇAR
Yüksek lisans: Abdullah Gül Üniversitesi, Biyomühendislik​
Doktora: Abdullah Gül Üniversitesi, Biyomühendislik
Araştırma Alanları: : Kanser Sinyal Yolakları

E-mail: merve.sansacar@agu.edu.tr