Araş. Gör. Miray ÜNLÜ YAZICI
Yüksek lisans: Abdullah Gül Üniversitesi, İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji
Doktora: Abdullah Gül Üniversitesi, Biyomühendislik
Araştırma Alanları: : Biyoinformatik

E-mail: miray.unlu@agu.edu.tr

 

 

Araş. Gör. Merve ŞANSAÇAR
Yüksek lisans: Abdullah Gül Üniversitesi, Biyomühendislik​
Doktora: Abdullah Gül Üniversitesi, Biyomühendislik
Araştırma Alanları: : Kanser Sinyal Yolakları

E-mail: merve.sansacar@agu.edu.tr

 

 

Araş. Gör. Ertuğrul ATEŞ

Yüksek lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi -Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Doktora: Abdullah Gül Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği
Araştırma Alanları: : Kontrol Teorisi ve Uygulamaları, Güç Elektroniği, Elektrik Makinaları, Sürücü Sistemler

E-mail: ertugrul.ates@agu.edu.tr