Resul ÖZDEMİR
Yüksek lisans: Abdullah Gül Üniversitesi, İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji
Doktora: Abdullah Gül Üniversitesi, Malzeme Bilimi & Makine Mühendisliği
Araştırma Alanları: : Bor içeren Moleküler ve Polimerik Yarı-İletkenler, Organik İnce-Film Transistörler (OTFT) Organik Güneş Pilleri (OPV) Organik Işık Yayan Diyotlar (OLED) ve Transistörler (OLET)

E-mail: resul.ozdemir@agu.edu.tr

 

 

Miray ÜNLÜ
Yüksek lisans: Abdullah Gül Üniversitesi, İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji
Doktora: Abdullah Gül Üniversitesi, Malzeme Bilimi & Makine Mühendisliği
Araştırma Alanları: : Yarı-İletken Kuantum Parçacıklar, Nanokompozitler

E-mail: miray.unlu@agu.edu.tr

 

 

Osman Gökhan UYAN
Yüksek lisans: Abdullah Gül Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği
Doktora: Abdullah Gül Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği
Araştırma Alanları: : Kablosuz ve Mobil Haberleşme, Görüntü İşleme, Bulanık Mantık, Zeki Optimizasyon Algoritmaları

E-mail: gokhan.uyan@agu.edu.tr

 

 

Hasan BAYRAK
Yüksek lisans: Abdullah Gül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Araştırma Alanları: : Sürdürülebilir Enerji Sistemleri, Yenilenebilir Enerji, Kompozit Malzemeler

E-mail: hasan.bayrak@agu.edu.tr

 

 

Alperen Emre ULUTAŞ
Yüksek lisans: Abdullah Gül Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği
Araştırma Alanları: : Makine Öğrenmesi, Biyoinformatik

E-mail: alperenemre.ulutas@agu.edu.tr

 

 

Merve ŞANSAÇAR
Yüksek lisans: Abdullah Gül Üniversitesi, Biyomühendislik.
Araştırma Alanları: : Kanser Sinyal Yolakları

E-mail: merve.sansacar@agu.edu.tr