Yüksek Lisans Programı

   Bölümümüzde şu an AGÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan "İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji" yüksek lisans programı yer almaktadır. AGÜ Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Anabilimdalı lisansüstü programını bitiren öğrencilerimiz, farklı alanlarda uzman öğretim üyelerinden aldıkları eğitim sayesinde, temel bilimler ve mühendislik alanlarının hepsine birden geniş bir açıdan bakabilecek ve bunların kesişim noktalarında etkili Ar-Ge çalışmaları yapabilecek seviyede teknik ve teorik bilgi ile mezun olacaklardır. Mezunlarımız AGÜ'de ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde doktora ve doktora sonrası çalışmalarına devam edebilecekleri gibi, hem ülkemizde ve hem de dünyanın bir çok ileri teknoloji şirketlerinde çalışabileceklerdir.