Fen Bilimleri Enstitüsü

                                             2020-2021 Eğitim –Öğretim Yılı Öğretim Planı

Yüksek Lisans Programları için Öğretim Planı

Toplam: En az 120 AKTS (En az 7 Ders + GCC 1001 + Seminer + Tez Çalışması (XXX597 Uzmanlık Alan Dersi+XXX599 Tez Dersi)

*XXX597-XXX599 Derslerinin Danışman Atandığı Dönemden itibaren Seçilmesi Zorunludur.

*GCC1001 Etik ve Seminer dersleri  danışman atandıktan sonraki dönemde ya da danışmandan atandıktan sonraki  herhangi bir dönem içinde alınmalı ve başarılı olunmalıdır.

 

Doktora Programları için Öğretim Planı

Toplam: En az 240 AKTS (En az 7 Ders + GCC 1001(*)(**) + Seminer + Doktora Yeterlik Sınavı + Tez Önerisi + En az 3 Tez İzleme Komite Raporu + Tez Çalışması (XXX697 Uzmanlık Alan Dersi+XXX699 Tez Dersi)

*XXX697-XXX699 Derslerinin Danışman Atandığı Dönemden itibaren Seçilmesi Zorunludur.

*GCC1001 Etik ve Seminer dersleri  danışman atandıktan sonraki dönemde ya da danışmandan atandıktan sonraki  herhangi bir dönem içinde alınmalı ve başarılı olunmalıdır.

 

Bütünleşik Doktora Programları için Öğretim Planı

Toplam: En az 300 AKTS (En az 15 Ders + GCC 1001(**)+ Seminer + Doktora Yeterlik Sınavı + Tez Önerisi + En az 3 Tez İzleme Komite Raporu + Tez Çalışması (XXX697 Uzmanlık Alan Dersi+XXX699 Tez Dersi)

*XXX697-XXX699 Derslerinin Danışman Atandığı Dönemden itibaren Seçilmesi Zorunludur.

*GCC1001 Etik ve Seminer dersleri  danışman atandıktan sonraki dönemde ya da danışmandan atandıktan sonraki  herhangi bir dönem içinde alınmalı ve başarılı olunmalıdır.

 

* Yüksek Lisans programında Üniversitemizden GCC 1001 Bilimsel Araştırmaya Giriş ve Yayın Etiği dersini alan öğrenciler, bu ders yerine seçmeli teknik bir ders almalıdır.

**Mimarlık Anabilim Dalında verilen ARCH 505 (Yüksek Lisans öğrencileri için) ve ARCH 601 (Doktora öğrencileri için) dersleri, GCC 1001 Bilimsel Araştırmaya Giriş ve Yayın Etiği dersine eşleniktir.