Fen Bilimleri Enstitüsü

                                                      Lisansüstü Eğitim-Öğretim Planı

ÖNEMLİ: Kredili  derslerin,  GCC1001 Bilimsel Araştırmaya Giriş ve Yayın Etiği dersinin ve XXX500/600 Seminer dersinin başarıyla tamamlanması için gerekli azami süre  yüksek lisans ve doktora programlarında 4 yarıyıl,  bütünleşik doktora programında 6 yarıyıldır. Bu sürede derslerini başarıyla tamamlamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans programını  başarıyla tamamlamak için  azami süre 6 yarıyıl, doktora programını  başarıyla tamamlamak için  azami süre 12 yarıyıl, bütünleşik doktora programı başarıyla tamamlamak için  azami süre 14 yarıyıldır. Bu sürelerde programını  başarıyla tamamlamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir.

Yüksek Lisansta alınan kredili derslerin başarı olarak değerlendirilerek programa sayılabilmesi için en az C+, doktora programında  alınan kredili derslerin başarı olarak değerlendirilerek programa sayılabilmesi için en az B- notunun alınması gerekmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora programlarının başarılı olarak tamamlanabilmesi için  öğrencinin, GANO'sunun 4 üzerinden 3,00 olması gerekmektedir.

Yüksek Lisans Programları için Öğretim Planı

Toplam: En az 120 AKTS ve En az 24 Kredi (En az 7 Ders + GCC 1001* + Seminer (XXX500)* + Tez Çalışması (XXX597 Uzmanlık Alan Dersi+XXX599 Tez Dersi)**

*GCC1001 Bilimsel Araştırmaya Giriş ve Yayın Etiği ve XXX500 Seminer dersleri tez danışmanı atanmış ve tez konusu belirlenmiş öğrenciler tarafından alınmalı ve başarılı olunmalıdır. Mimarlık Anabilim Dalında verilen ARCH 505 dersi, GCC 1001 Bilimsel Araştırmaya Giriş ve Yayın Etiği dersine eşleniktir. Üniversitemizden daha önce mezun olduğu bir lisansüstü programda GCC 1001  Bilimsel Araştırmaya Giriş ve Yayın Etiği dersini alan ve başarılı olan öğrenciler bu ders yerine seçmeli bir teknik ders almalıdır. Mimarlık Anabilim Dalında verilen ARCH 601 dersi, GCC 1001 Bilimsel Araştırmaya Giriş ve Yayın Etiği dersine eşleniktir.

**XXX597-XXX599 Derslerinin tez danışmanı atanmasını izleyen dönemin başından itibaren seçilmesi zorunludur.

 

Doktora Programları için Öğretim Planı

Toplam: En az 240 AKTS ve  En az 24 Kredi (En az 7 Ders + GCC 1001* + Seminer  (XXX600)*+ Doktora Yeterlik Sınavı + Tez Önerisi + En az 3 Tez İzleme Komite Raporu + Tez Çalışması (XXX697 Uzmanlık Alan Dersi+XXX699 Tez Dersi)**

*GCC1001  Bilimsel Araştırmaya Giriş ve Yayın Etiği ve XXX600 Seminer dersleri tez danışmanı atanmış ve tez konusu belirlenmiş öğrenciler tarafından  alınmalı ve başarılı olunmalıdır. Üniversitemizden daha önce mezun olduğu bir lisansüstü programda GCC 1001  Bilimsel Araştırmaya Giriş ve Yayın Etiği dersini alan ve başarılı olan öğrenciler bu ders yerine seçmeli bir teknik ders almalıdır. Mimarlık Anabilim Dalında verilen ARCH 601 dersi, GCC 1001 Bilimsel Araştırmaya Giriş ve Yayın Etiği dersine eşleniktir.

**XXX697-XXX699 Derslerinin tez danışmanı atanmasını izleyen dönemin başından itibaren seçilmesi zorunludur.

 

Bütünleşik Doktora Programları için Öğretim Planı

Toplam: En az 300 AKTS ve En az 48 Kredi (En az 15 Ders + GCC 1001*+ Seminer (XXX600)* + Doktora Yeterlik Sınavı + Tez Önerisi + En az 3 Tez İzleme Komite Raporu + Tez Çalışması (XXX697 Uzmanlık Alan Dersi+XXX699 Tez Dersi)**

*GCC1001 Bilimsel Araştırmaya Giriş ve Yayın Etiği ve XXX600 Seminer dersleri tez danışmanı atanmış ve tez konusu belirlenmiş öğrenciler tarafından  alınmalı ve başarılı olunmalıdır. Mimarlık Anabilim Dalında verilen ARCH 601 dersi, GCC 1001 Bilimsel Araştırmaya Giriş ve Yayın Etiği dersine eşleniktir. Üniversitemizden daha önce mezun olduğu bir lisansüstü programda GCC 1001  Bilimsel Araştırmaya Giriş ve Yayın Etiği dersini alan ve başarılı olan öğrenciler bu ders yerine seçmeli bir teknik ders almalıdır. Mimarlık Anabilim Dalında verilen ARCH 601 dersi, GCC 1001 Bilimsel Araştırmaya Giriş ve Yayın Etiği dersine eşleniktir.

**XXX697-XXX699 Derslerinin tez danışmanı atanmasını izleyen dönemin başından itibaren seçilmesi zorunludur.