2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başından itibaren doktora öğrenimine başlayan, 30 Haziran 2019 tarihine kadar tez önerisi sınavına girmeyen eski kayıtlı  öğrencilerin tez savunma sınavına girmeden önce aşağıdaki koşulları sağlamış olmaları gerekmektedir.​

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programı için gerekli mezuniyet şartları :

- Bir (1) makale, SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded) veya SSCI (Social Sciences Citation Index) indeksli dergilerden birine kabul edilmeli,

- İkinci bir (1) makale SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded) veya SSCI (Social Sciences Citation Index) indeksli dergilerden birine gönderilmeli,

- Bir (1) bildiri ulusal veya uluslararası bir kongrede sunulmalı.

* Dergi makalelerinde öğrenci birinci yazar olarak bulunmalıdır.

 Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programı için gerekli mezuniyet şartları :

- En az iki (2) makalenin SCI (Science Citation Index) veya SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded)  indeksli dergilerde kabulü,

- Biri uluslararası olmak üzere en az iki (2) sözlü bildiri yapılmış olması,

* Sözlü bildiri ve yayında öğrenci birinci yazar veya sorumlu yazar olmalıdır.

 Biyomühendislik Anabilim Dalı Doktora programı için gerekli mezuniyet şartları:

- En az iki (2) makalenin SCI (Science Citation Index) veya SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded)  indeksli dergilerde kabulü,

- En az bir (1) adet uluslararası bildiri sunumu.

* Bildiride ve makalelerin en az birinde öğrenci birinci yazar veya sorumlu yazar olarak bulunmalıdır.

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programı için gerekli mezuniyet şartları :

- En az iki (2) adet SCI (Science Citation Index) veya SCIE (Science Citation Index Expanded) endeksli dergi makale kabulü.

- En az bir (1) adet SCI (Science Citation Index) veya SCIE (Science Citation Index Expanded) endeksli dergi makale başvurusu.

* Dergi makalelerinde öğrenci birinci yazar veya sorumlu yazar olarak bulunmalıdır.

Mimarlık Anabilim Dalı Doktora programı için gerekli mezuniyet şartları :

- Öğrenci birinci yazar ya da sorumlu yazar olmak üzere, SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded), SSCI (Social Sciences Citation Index), AHCI, AVERY Index, DAAI (Design & Applied Arts Index), Art Index (Art Research & Database, EBSCO) veya ICONDA (The International Construction Database) indekslerinde taranan en az bir makale kabulü,

- En az bir (1) ulusal veya bir (1) uluslararası bildiri,

-En az bir (1) özel-kamu-STK işbirliği çalışması (Danışmanlık, Çalıştay, Seminer, Sempozyum vb.)

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından önce  doktora öğrenimine başlayan ve bu döneme kadar tez önerisini vermiş olan öğrencilerin tez savunma sınavına girmeden önce sağlaması gereken yayın koşulları için tıklayınız.