2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başından itibaren doktora öğrenimine başlayan öğrencilerin tez savunma sınavına girmeden önce aşağıdaki koşulları sağlamış olmaları gerekmektedir.​

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programı için gerekli mezuniyet şartları :

- Tez konusu ile ilgili bir (1) makale, SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded) veya SSCI (Social Sciences Citation Index) indeksli dergilerden birine kabul edilmeli,

- İkinci bir (1) makale SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded) veya SSCI (Social Sciences Citation Index) indeksli dergilerden birine gönderilmeli,

- Tez konusuna ilişkin bir (1) bildiri ulusal veya uluslararası bir kongrede sunulmalı.

* Dergi makalelerinde öğrenci birinci yazar olmak üzere danışmanı yazarlar içinde bulunmalıdır.

 Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programı için gerekli mezuniyet şartları :

- En az iki (2) makalenin SCI (Science Citation Index) veya SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded) indeksli dergilerde kabulü ve basımı,

- Biri uluslararası olmak üzere en az iki (2) sözlü bildiri yapılmış olması,

* Sözlü bildiri ve yayında öğrenci birinci yazar ve danışmanı sorumlu yazar olmalıdır.

 Biyomühendislik Anabilim Dalı Doktora programı için gerekli mezuniyet şartları:

- En az iki (2) makalenin SCI (Science Citation Index) veya SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded) indeksli dergilerde kabulü,

- En az bir (1) adet uluslararası bildiri sunumu.

* Bildiride ve makalelerin en az birinde öğrenci birinci yazar ve danışmanı sorumlu yazar

olmalıdır.

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programı için gerekli mezuniyet şartları :

- En az iki (2) adet SCI (Science Citation Index) veya SCIE (Science Citation Index Expanded) endeksli dergi makale kabulü.

- En az bir (1) adet SCI (Science Citation Index) veya SCIE (Science Citation Index Expanded) endeksli dergi makale başvurusu.

* Dergi makalelerinde öğrenci birinci yazar olmak üzere danışmanı yazarlar içinde bulunmalıdır.

Mimarlık Anabilim Dalı Doktora programı için gerekli mezuniyet şartları :

- Alan indeksli bir makale,

- Bir (1) ulusal, bir (1) uluslararası bildiri,

- Bir (1) Özel-Kamu-STK işbirliği çalışması (Danışmanlık, Çalıştay vb.)

* Dergi makalelerinde öğrenci birinci yazar olmak üzere danışmanı yazarlar içinde bulunmalıdır.

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından önce  doktora öğrenimine başlayan ve bu döneme kadar tez önerisini vermiş olan öğrencilerin tez savunma sınavına girmeden önce sağlaması gereken yayın koşulları için tıklayınız.