2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başından itibaren doktora öğrenimine başlayan öğrencilerin tez savunma sınavına girmeden önce aşağıdaki koşulları sağlamış olmaları gerekmektedir.

  • Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı için Gerekli Mezuniyet Şartları :

- En az bir adet SCI (Science Citation Index) veya SCIE (Science Citation Index Expanded) endeksli dergi makale kabulü.

  • Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı için Gerekli Mezuniyet Şartları:

- Bilimsel Etik ve Araştırma Yöntemleri dersi hariç, bölümle ilgili en az 21 kredili yedi ders(bütünleşik 42 kredili 14 ders) ve seminer dersinden başarılı olunmalı,

- Tez konusu ile ilgili bir makale, SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded) veya SSCI (Social Sciences Citation Index) indeksli dergilerden birine kabul edilmeli, ikinci bir makale aynı kapsamdaki dergilerden birine gönderilmeli,

- Tez konusuna ilişkin bir bildiri ulusal veya uluslararası bir kongrede sunulmalı.

  • Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı için Gerekli Mezuniyet Şartları :

- En az iki makalenin SCI (Science Citation Index) indeksli dergilerde kabul olmuş ve basılmış olması,

- Biri uluslararası olmak üzere en az iki sözlü bildiri yapılmış olunmalı, (Sözlü bildiri ve yayında öğrenci birinci yazar ve danışmanı sorumlu yazar olmalıdır.)

  • Mimarlık Anabilim Dalı Doktora Programı için Gerekli Mezuniyet Şartları :

- Alan indeksli bir makale,

- Bir ulusal, bir uluslararası bildiri,

- Bir Özel-Kamu-STK işbirliği çalışması (Danışmanlık, Çalıştay vb.)

  • Biyomühendislik  Anabilim Dalı Doktora Programı için Gerekli Mezuniyet Şartları :

- En az bir adet SCI (Science Citation Index) veya SCIE (Science Citation Index Expanded) endeksli dergi makale kabulü.

- Bir adet uluslararası bildiri.