100 / 2000 YÖK Doktora Bursu nedir?

Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi dikkate alındığında, bu hedefe ulaşabilmesi ancak nitelikli bilgi üretimi ve özellikle de nitelikli insan faktörü ile mümkün olabilecektir.

100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi kapsamında ülkemiz için öncelikli alanlarında nitelikli bilgi üretmek amaçlı doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Yükseköğretim tarihinde ilk kez "Doktora Bursları" programı 2017 yılında başlatılmıştır.

Küresel rekabet ortamında ülkelerin pozisyonlarının belirlenmesinde yükseköğretim odaklı süreçlerindeki performanslarının etkisi oldukça önemlidir. Bu kapsamda birçok ülkede yükseköğretim odaklı rekabete açık ve özellikle araştırmacı insan kaynağının geliştirilmesine yönelik programlar başlatılmıştır.

Bu projenin Türkiye'deki doktora eğitimindeki önemi nedir?

Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarında yükseköğretim odaklı hedeflerinin arasında "Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağının Nicelik ve Nitelik Olarak Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması" yer almaktadır.

Ülkemiz bu kapsamda durum analizi yapıldığında doktoralı insan kaynağı oranında 1000 kişiye 0.4 doktoralı insan kaynağı düşmektedir. Bu oran Çin'de, 2.2, ABD'de 1.7, Avrupa Birliğinde 1.5, Güney Kore'de 1.4, Kanada'da 1.2, Japonya'da 1.1'dir.

100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi bu amaca yönelik olarak ülkemizin ihtiyaçları ve gelişim alanları dikkate alınarak uzun ve katılımcı bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Bu program kapsamında ülkemizin öncelikli alanlarına yönelik 100 alanda 2000 doktoralı insan kaynağı yetiştirilecektir. Bu insan kaynaklarının istihdamı ise sadece akademiye yönelik olmayıp, özellikle kamunun ve özel sektörün de gelişimi odaklı süreçlerine de yöneliktir.

Proje kapsamında verilecek burs miktarı nedir?

Burs miktarı: Çalışmayanlar için aylık 7500 TL, çalışanlar için aylık 2500 TL. Bu tutarlar her yıl enflasyon oranı miktarınca artırılacaktır.

100 / 2000 YÖK Doktora Bursuna başvuru şartları nelerdir?

1) T.C. vatandaşı olmak.

2) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

3) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

4) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

5) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

100 / 2000 YÖK Doktora Bursuna nasıl başvurabilirim?

Başvurular Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Üniversitemize kontenjan vermesi durumunda dönem başında www.fbe.agu.edu.tr adresine yapılmaktadır.

 

Enstitümüzdeki 100 / 2000 YÖK Doktora Bursu Alt Alanları:

1) Mikro ve Nanoteknoloji

2) Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği

3) Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Teknolojileri(Güneş Enerjisi, Rüzgâr Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç)

4) Biyomedikal Ekipmanlar (Tıbbi Cihazlar)

5) Mimarlık

6) Biyomedikal ve Biyomedikal Teknolojiler

7) Akıllı Enerji Sistemleri

8) Veri Madenciliği ve Veri Depolama

9) Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

 

100 / 2000 YÖK Doktora Bursuna hangi durumlarda kesilir?

1) Öğrencinin kendi isteği ile burstan ayrılması,

2) Mücbir sebepler dışında öğrencinin kaydını dondurması,

3) Öğrencinin disiplin cezası alması,

4) Bursiyerin başka bir üniversiteye veya başka bir programa yatay geçiş yapması,

5) İlk yarıyıl sonunda not ortalamasının 3,00’ın altına düşmesi,

6) İlk yarıyıldan sonraki yarıyıllarda kümülatif not ortalamasının 3,00’ın altına düşmesi,

7) Tez derslerinin birinden dönem sonunda “U” (Unsatisfactory/Yetersiz) notunu alması,