Yüksek Lisans ve Doktora Programı

   AGÜ, yüksek nitelikli lisans eğitiminin yanı sıra, farklı disiplinlerden gelen bilim insanlarının kendi alanlarında ve ortak çalışmalarına imkan sağlayabilecek laboratuvar altyapısıyla, lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine verdiği özel önemle araştırma odaklı bir üniversite olma hedefini taşımaktadır.

   AGÜ, ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde tecrübe sahibi bilim insanlarından oluşan akademik kadrosuyla, eğitim ve araştırma faaliyetleriyle tüm paydaşlarına fayda üretmeyi amaçlamaktadır. Özellikle bölge sanayisi ile ortak projeler üreterek, üniversite-sanayi işbirliğini etkin şekilde hayata geçirecek, nitelikli endüstriyel AR-GE faaliyetlerine odaklanmak AGÜ'nün başlıca hedefleri arasında yer almaktadır.

   AGÜ’deki Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği lisansüstü programında, en ileri düzeyde araştırmalar için gerekli olan gelişmiş bir lisansüstü eğitim üzerinde önemle durulmaktadır. Araştırmalarımız günümüzün hızla büyüyen alanları üzerine odaklanmıştır. Bunlar: optik, fotonik, nanoteknoloji, biyomedikal ve biyoenformatik, bilgi ve haberleşme teknolojisi, güç sistemleri mühendisliği, enerji, kontrol ve otomasyondur.

   Tüm lisansüstü öğrencileri, tam zamanlı araştırma asistanı olarak, araştırma projelerine katılımları konusunda teşvik edilirler. Araştırma projeleri, TÜBİTAK, BAP, Avrupa Birliği kapsamındaki programlar ve sanayi tarafından finanse edilmektedir. Adaylar, özellikle TÜBİTAK 2211 ve TÜBİTAK 2215 burslarına başvurmaları için teşvik edilirler. Ayrıca, yüksek nitelikli adaylar için vakfımızdan sağlanacak burslar bulunmaktadır.

   Biz, AGÜ Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programının ününü, öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerinin kalitesine dayanarak kuracağına inanıyoruz. Parlak, motivasyonu yüksek, hevesli lisansüstü öğrencileri, kendi alanlarında tanınan öğretim üyeleriyle birlikte, ülkemizin en iyi programlardan birinin oluşturulmasına katkı sağlayacaklardır.

LİSANSÜSTÜ PROGRAM EĞİTİM (Öğrenme ve Öğretme) AMAÇLARI

   Öğrencilerimiz ileri araştırma konularına yönelik sağlam matematik ve fizik altyapısıyla elektrik-bilgisayar mühendisliği konularında uzmanlaşma için lisansüstü eğitim alarak;

  • Ulusal /Uluslararası sanayi, Ar-Ge kuruluşları ve/veya üniversitelerde bağımsız araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilirler,
  • Uzmanlık alanlarında yeni gelişmeleri takip edebilirler ve bilimsel literatüre katkıda bulunabilirler.

LİSANSÜSTÜ PROGRAM ÇIKTILARI

  • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerinin ileri araştırmada kullanma becerisi
  • Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi
  • Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi
  • Bağımsız araştırma planlama ve detaylandırarak yapabilme becerisi
  • Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
  • Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi