ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Kodu

Ders Adı

TR

İÇERİK

ENG

İÇERİK

ECE500

Seminar-Seminer

-

-

ECE600

Seminar-Seminer

-

-

ECE503

Blockchain and Crypptocurrencies-Blokzincir ve Kriptopara Teknolojisi

PDF

PDF

ECE505

Antenler-Antennas

PDF PDF

ECE506

Advanced Theory of Power Electronics-İleri Güç Elektroniği

PDF

PDF

ECE508

Mikrodalga Mühendisliği-Microwave Engineering

PDF PDF

ECE511

Computer Networks-Bilgisayar Ağları

PDF

PDF

ECE512

Wireless Sensor Networks-Kablosuz Algılayıcı Ağları

PDF

PDF

ECE513

Intoroduction to Robotics-Robotik’e Giriş

PDF

PDF

ECE515

Statistical Analysis of signals and Networks-Sinyaller ve Ağların İstatistik Analizi

PDF

PDF

ECE520

Flat Panel Display Technologies-Düz Ekran Teknolojileri

PDF

PDF

ECE521

Geometrical Optics-Geometrik Optik

PDF

PDF

ECE523

Photonics-Fotonik

PDF

PDF

ECE524

Fiber Optic Communications-Fiber Optik İletişim

PDF

PDF

ECE525

Nanophotonics-Nanofotonik

PDF

PDF

ECE530

Digital Image Processing-Sayısal Görüntü İşleme

PDF

PDF

ECE531

Computer Vision-Bilgisayarlı Görü

PDF

PDF

ECE535

Digital Signal Processing-Sayısal Sinyal İşleme

PDF

PDF

ECE553

Electric Power Distribution System Engineering-Elektrik Gücü Dağıtımı Sistem Mühendisliği

PDF

PDF

ECE555

Advanced Theory of Electrical Machines-İleri Elektrik Makinaları Teorisi

PDF

PDF

ECE557

Introduction to Electric Drive System-Elektrik Sürücü Sistemlerine Giriş

PDF

PDF

ECE558

Dynamics and Control of AC Drives-AC Sürücü Sistemlerinin Dinamikleri ve Kontrolü

PDF

PDF

ECE561

Bioinformatics/Biyoenformatik

PDF

PDF

ECE563

Computational Genomics-Hesaplamalı Genomik

PDF

PDF

ECE565

Data Mining-Veri Madenciliği

PDF

PDF

ECE581

Computer Architecture-Bilgisayar Mimarisi

PDF

PDF

ECE582

Parallel Architectures-Paralel Mimariler

PDF

PDF

ECE585

Semiconductor Device Fundamentals-Yarı İletken Aygıt Temelleri

PDF

PDF

ECE588

Sensors and Measurement Systems-Sensörler ve Ölçüm Sistemleri

PDF

PDF

ECE589

Quantum Engineering-Kuantum Mühendisliği

PDF

PDF

ECE590

Quantum Informatics-Kuantum Enformatiği

PDF

PDF

ECE642

Brain Dynamics-Beyin Dinamiği

PDF

PDF

ECE652

Advanced Power System Analysis-İleri Güç Sistemi Analizi

PDF

PDF

ECE653

Power System Operations and Controls-Güç Sistemlerinin İşletimi ve Kontrolü

PDF

PDF

ECE655

Transient in Power System-Güç Sistemlerinde Geçici Olaylar

PDF

PDF

ECE661

Deep Learning-Derin Öğrenme

PDF

PDF

ECE663

Pattern Recognition-Örüntü Tanıma

PDF

PDF

ECE686

Semiconductor Process and Device Fabrication-Yarıiletken İşleme ve Aygıt Üretimi

PDF

PDF

ECE597

MSc Special Topics-Y. Lisans Uzmanlık Alan Dersi

-

-

ECE599

MSc Thesis-Yüksek Lisans Tez Çalışması

-

-

ECE697

PhD Special Topics-Doktora Uzmanlık Alan Dersi

-

-

ECE699

PhD Thesis-Doktora Tez Çalışması

-

-