Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

ÖZET
TR

ÖZET ENG

ECE500

Seminar-Seminer

Z

0

2

0

4

-

-

ECE600

Seminar-Seminer

Z

0

2

0

4

-

-

ECE501

Linear Systems-Doğrusal Sistemler

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE506

Advanced Theory of Power Electronics-İleri Güç Elektroniği

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE510

Architectures of Current & Future Internet-Günümüz ve Gelecekteki Internet Mimarileri

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE511

Computer Networks-Bilgisayar Ağları

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE512

Wireless Sensor Networks-Kablosuz Algılayıcı Ağları

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE513

Intoroduction to Robotics-Robotik’e Giriş

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE514

Network Security-Ağ Güvenliği

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE516

Semiconductor Device Fundamentals-Yarı İletken Cihaz Temelleri

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE520

Flat Panel Display Technologies-Düz Ekran Teknolojileri

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE521

Geometrical Optics-Geometrik Optik

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE523

Photonics-Fotonik

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE524

Fiber Optic Communications-Fiber Optik İletişim

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE530

Digital Image Processing-Sayısal Görüntü İşleme

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE541

Biyomedical Imaging-Biyomedikal Görüntüleme

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE543

Biomedical Instrumentation and Signal Analysis-Biyomedikal Enstrümantasyon ve İşaret Analizi

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE550

Advanced Theory of Electrical Machines-İleri Elektrik Makinaları Teorisi

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE551

Scientific Computing with Matlab-Matlab ile Bilimsel Hesaplama

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE553

Electric Power Distribution System Engineering-Elektrik Gücü Dağıtımı Sistem Mühendisliği

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE560

Neural Networks-Yapay Sinir Ağları

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE561

Bioinformatics-Biyoenformatik

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE562

Machine Learning-Makina Öğrenmesi

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE565

Data Mining-Veri Madenciliği

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE576

Nonlinear Control-Doğrusal Olmayan Kontrol

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE581

Computer Architecture-Bilgisayar Mimarisi

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE582

Parallel Architectures-Paralel Mimariler

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE585

Semiconductor Device Fundamentals-Yarı İletken Aygıt Temelleri

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE589

Interdisciplinary Introduction to Quantum Engineering

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE607

Design of Variable Reluctance Machines-Değişken Relükstanslı Makine Tasarımı

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE608

Theory of Field Orientation Control-Alan Yönlendirme Kontrol Teorisi

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE631

Secure Systems-Güvenli Sistemler

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE640

Neural Engineering-Beyin-Sinir Mühendisliği

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE641

Fundamentals of BioMEMS-BioMEMS’in Temelleri

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE645

Biosensors-Biyosensörler

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE652

Advanced Power System Analysis-İleri Güç Sistemi Analizi

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE686

Semiconductor Process and Device Fabrication-Yarıiletken İşleme ve Aygıt Üretimi

S

3

0

3

10

Pdf

Pdf

ECE597

MSc Special Topics-Y. Lisans Uzmanlık Alan Dersi

Z

4

0

0

5

-

-

ECE599

MSc Thesis-Yüksek Lisans Tez Çalışması

Z

0

1

0

25

-

-

ECE697

PhD Special Topics-Doktora Uzmanlık Alan Dersi

Z

4

0

0

5

-

-

ECE699

PhD Thesis-Doktora Tez Çalışması

Z

0

1

0

25

-

-