ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Kodu

Ders Adı

Dersin Türü (Z/S)

T

U

K

AKTS

TR İçerik

ENG İçerik

ECE500

Seminar-Seminer

 Zorunlu

  0

  2

  0

  5

-

-

ECE600

Seminar-Seminer

 Zorunlu

 0

 2

 0

 5

-

-

ECE501

Linear Systems/Doğrusal Sistemler

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE503

Blockchain and Crypptocurrencies-Blokzincir ve Kriptopara Teknolojisi

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE505

Antenler-Antennas

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE506

Advanced Theory of Power Electronics-İleri Güç Elektroniği

 Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE508

Mikrodalga Mühendisliği-Microwave Engineering

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE509 

 Advanced Big Data  Analytics/ İleri  Büyük Veri Analizi

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE510

 Architectures of Current & Future Internet-Günümüz

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE511

Computer Networks-Bilgisayar Ağları

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE512

Wireless Sensor Networks-Kablosuz Algılayıcı Ağları

 Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE513

Intoroduction to Robotics-Robotik’e Giriş

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE514

Network Security-Ağ Güvenliği

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE515

Statistical Analysis of signals and Networks-Sinyaller ve Ağların İstatistik Analizi

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE516

Semiconductor Device Fundamentals -Yarı İletken Cihaz Temelleri

 Seçmeli

3

0

3

7,5

 PDF

 PDF

ECE518

Fundamentals of Big Data Analytics-Büyük Veri Analizinin Temelleri

Seçmeli

3

0

3

7,5

 PDF

PDF

ECE520

Flat Panel Display Technologies-Düz Ekran Teknolojileri

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE521

Geometrical Optics-Geometrik Optik

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE523

Photonics-Fotonik

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE524

Fiber Optic Communications-Fiber Optik İletişim

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE525

Nanophotonics-Nanofotonik

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE530

Digital Image Processing-Sayısal Görüntü İşleme

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE531

Computer Vision-Bilgisayarlı Görü

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE534

Multimedia Data CompressionÇoklu Ortam Veri Sıkıştırma

Seçmeli

3

0

3

7,5

 PDF

PDF

ECE535

Digital Signal Processing-Sayısal Sinyal İşleme

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE543

Biomedical Instrumentation and Signal Analysis-Biyomedikal Enstrümantasyon ve İşaret Analizi

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE551

 Scientific Computing With Matlab -Matlab İle Bilimsel Hesaplama

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE553

Electric Power Distribution System Engineering-Elektrik Gücü Dağıtımı Sistem Mühendisliği

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE555

Advanced Theory of Electrical Machines-İleri Elektrik Makinaları Teorisi

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE557

Introduction to Electric Drive System-Elektrik Sürücü Sistemlerine Giriş

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE558

Dynamics and Control of AC Drives-AC Sürücü Sistemlerinin Dinamikleri ve Kontrolü

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE560

Artificial Neural Networks/Yapay Sinir Ağları

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE561

Bioinformatics/Biyoenformatik

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE562

Machine Learning-Makine Öğrenmesi

Seçmeli

3

3

3

7,5

PDF

PDF

ECE563

Computational Genomics-Hesaplamalı Genomik

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE565

Data Mining-Veri Madenciliği

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE576

Nonlinear Control-Doğrusal Olmayan Kontrol

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE577

Nonlinear Dynamics And Chaos

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE581

Computer Architecture-Bilgisayar Mimarisi

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE582

Parallel Architectures-Paralel Mimariler

 Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE585

Semiconductor Device Fundamentals-Yarı İletken Aygıt Temelleri

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE588

Sensors and Measurement Systems-Sensörler ve Ölçüm Sistemleri

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE589

Quantum Engineering-Kuantum Mühendisliği

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE590

Quantum Informatics-Kuantum Enformatiği

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE640

Neural Engineering-Beyin-Sinir Mühendisliği

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE641

Fundamentals of BioMEMS-BioMEMS’in Temelleri

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE642

Brain Dynamics-Beyin Dinamiği

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE646

Yapay Zeka/Artificial Intelligence

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE652

Advanced Power System Analysis-İleri Güç Sistemi Analizi

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE653

Power System Operations and Controls-Güç Sistemlerinin İşletimi ve Kontrolü

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE654

Power System Stability/ Güç Sistemlerinde Kararlılık

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE655

Transient in Power System-Güç Sistemlerinde Geçici Olaylar

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE661

Deep Learning-Derin Öğrenme

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE663

Pattern Recognition-Örüntü Tanıma

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE686

Semiconductor Process and Device Fabrication-Yarıiletken İşleme ve Aygıt Üretimi

Seçmeli

3

0

3

7,5

PDF

PDF

ECE597

MSc Special Topics-Y. Lisans Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

4

0

0

10

-

-

ECE599

MSc Thesis-Yüksek Lisans Tez Çalışması

Zorunlu

0

1

0

45

-

-

ECE697

PhD Special Topics-Doktora Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

4

0

0

30

-

-

ECE699

PhD Thesis-Doktora Tez Çalışması

Zorunlu

0

1

0

145

-

-