Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı Ders Planı

Kodu Ders Adı T U K AKTS Zorunlu/Seçmeli

ECE 500

ECE 600

Seminer 0 2 0 5.5 Zorunlu
ECE 50x İleri Mühendislik Matematiği 3 0 3 7.5 Zorunlu
ECE 501 Doğrusal Sistemler 3 0 3 7.5 Zorunlu
ECE 503 İleri Elektromanyetik Teori 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 511 Nanobilim ve Nanoteknoloji 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 523 Fotonik 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 520 Düz Panel Ekran Teknolojileri 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 621 Lazer Mühendisliği 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 622 Nanofotonik 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 585 Yarı İletken Aygıt Temelleri 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 686 Yarı İletken Cihazlar ve Mikrodevrelerin Üretim Süreçleri 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 524 Fiber Optik İletişim 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 641 Bio-Mikro-Elektro-Mekanik Sistemlerin (BioMEMS) Temelleri 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 521 Geometrik Optik 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 52x Mühendisler İçin Kuantum Mekaniği 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 688 Kuantum Bilgisinin Doğası 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 541 Biyomedikal Görüntüleme 3 1 4 8 Seçmeli
ECE 561 Biyoenformatik 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 543 Biomedikal Cihazlar ve Sinyal Analizi 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 540 Mühendisler için Fizyoloji 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 640 Beyin/Sinir Mühendisliği 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 553 İşlemsel Genomik 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 506 Rasgele Süreçler 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 502 İşlemsel Programlama 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 601 Sezim ve Kestirim Teorisi 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 532 Sayısal İşaret İşleme 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 565 Veri Madenciliği 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 564 Yapay Zeka 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 562 Makine Öğrenmesi ve Örüntü Tanıma 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 511 Bilgisayar Ağları 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 558 Kablosuz Ağlar ve Mobil İletişim 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 530 Görüntü İşleme 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 563 Yapay Sinir Ağları 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 650 Değişken Relüktans Makinaları 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 651 Resonant Güç Dönüştürücüler 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 550 İleri Elektrik Makinaları 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 551 İleri Güç Elektroniği 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 570 Nükleer Enerji Mühendisliği 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 571 Nükleer Elektronik ve Enstrümentasyon 4 0 4 8 Seçmeli
ECE 572 Doğrusal Olmayan Kontrol 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 671 Doğrusal Olmayan Dinamikler ve Kaos 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 670 Elektromekanik Sistemlerde Kayan Kipli Kontrol 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 672 Model Temelli Hata Teşhisi 3 0 3 7.5 Seçmeli
ECE 599 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0 0 0 50 Zorunlu
ECE 5XX Uzmanlık Alan Dersi 4 0 4 12 Zorunlu
ECE 601 Bilişim Kuramı 3 0 3 6 Seçmeli
ECE 610 Ağ Bilişim Kuramı 3 0 3 6 Seçmeli
ECE 603 En İyi Denetim Kuramı 3 0 3 6 Seçmeli
ECE 604 Oyun Kuramı 3 0 3 6 Seçmeli
ECE 602 Elektromanyetik Dalga Yayılımı 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 505 Antenler Kuramı 3 0 3 6 Seçmeli
ECE 607 Uyarlamalı Süzgeç Kuramı 3 0 3 6 Seçmeli
ECE 608 Radar ve Sonar Sistemleri 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 609 Uzaktan Algılama 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 610 Robot Sistemleri 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 665 Bilgisayarlı Denetim Teknikleri 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 612 İleri Elektronik Devreler 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 613 Tümdevre Tasarımı 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 614 İleri Çok Geniş Çaplı Tümleşik Devre İleri Tasarım Teknikleri 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 615 Mikroişlemcili Sistem Tasarımı 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 641 Elektrik - Elektronik Mühendisliğinde Özel Çalışmalar 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 651 Veri Madenciliğinde İleri Konular 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 652 Yapay Zekada İleri Konular 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 653 Makine Öğreniminde İleri Konular 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 654 Biyoinformatikte İleri Konular 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 655 Kablosuz Ağlar ve Mobil İletişimde İleri Konular 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 656 Bilgisayar Mimarisinde İleri Konular 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 657 Bilgisayar İletişim Sistemlerinde İleri Konular 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 658 Video Gözetlemede İleri Konular 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 659 Kriptografide İleri Konular 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 660 Veri Tabanı Sistemlerinde İleri Konular 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 661 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Çalışmalar 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 662 Bio-MEMS’de İleri Konular 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 663 Fotonikte İleri Konular 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 664 Kuantum Nesneleri İçin Kontrol Algoritmaları 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 642 Beyin Dinamikleri 3 0 3 8 Seçmeli
ECE 6904 Seminer 0 0 0 6 Zorunlu
ECE 698 Doktora Yeterlik Sınavı 0 0 0 30 Zorunlu
ECE 699 Doktora Tez Çalışması 0 0 0 30 Zorunlu
ECE 6XX Uzmanlık Alan Dersi 4 0 4 10 Zorunlu

Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin kredisi; AKTS = Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS).

  1. EEE 500 Seminer dersinin herhangi bir yarıyılda “Anabilim Dalı Seminer Dersi” olarak alınıp başarılması zorunludur.
  2. Tezli yüksek lisans programındaki tez aşamasındaki her öğrenci tarafından alınır ve danışman tarafından sonucu “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilir.
  3. EE 5XX Uzmanlık Alan dersi, Enstitü Kurulu’nun kararı doğrultusunda yürütülür ve kodlanır.
  4. ECE 690 Seminer dersinin herhangi bir yarıyılda “Anabilim Dalı Seminer Dersi” olarak alınıp başarılması zorunludur.
  5. Tezli doktora programındaki tez aşamasındaki her öğrenci tarafından alınır ve danışman tarafından sonucu “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilir.
  6. ECE 6XX Uzmanlık Alan dersi, Enstitü Kurulu’nun kararı doğrultusunda yürütülür ve kodlanır.