Üniversitemiz Lisansüstü Programlarına yatay geçişte aranacak kriterler aşağıdaki gibidir:

1- Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarının başvuru kriterlerinde geçerli olan asgari şartlar yatay geçişler için de geçerlidir. Gerekli sınav puanları için öğrencinin AGÜ’ye geçiş yapacağı lisansüstü programına kayıt yaptırırken almış olduğu sınav puanları kullanılabilir, bu puanlar için geçerlilik süresi dikkate alınmayacaktır.

2- Öğrenci, geçiş yapmak istediği lisansüstü programla ilgili başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az 1 yarıyılını tamamlamış olmalı ve kredili en az 2 ders almış olmalıdır ve her dersi minimum 4 üzerinden 3 ile geçmiş olmalıdır.

3- Öğrenci, geçiş yaptıktan itibaren önceki programında Tez, Uzmanlık Alan dersi ve Seminer dersini almış olsa dahi AGÜ’de bu dersleri tekrar almak zorundadır.

4- Yatay geçiş yapmak istediği program doktora programı ise yatay geçiş yapmak istediği programın doktora yeterlilik sınavını alsın veya almasın AGÜ’nün doktora yeterlilik sınavına girmelidir.

5- Ders Saydırma Kriteri: Ayrıldığı programda alınmış olan ve yatay geçiş yapılacak programa saydırılmak istenen İngilizce olarak alınmış ve başarılı olunan derslerden en fazla 3 kredili ders saydırılabilir. Bu derslerden 4 üzerinden minimum 3 ile geçmiş olmalı ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulundan onay alınmalıdır.