KONTENJANLAR (2023-2024 / BAHAR)
ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DOKTORA 
Biyomühendislik ABD 2 2
Endüstri Mühendisliği ABD 5 -
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği ABD 7 7
Sürdürülebilir Kentsel Altyapı Mühendisliği ABD 5 -
Mimarlık ABD 1 -
İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji ABD 5 -
Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği ABD - 5
İnşaat Mühendisliği - 5

 

Diğer Üniversitelerden Üniversitemiz Lisansüstü Programlarına Yatay Geçişte Aranacak Kriterler Aşağıdaki Gibidir:

1- Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarının başvuru kriterlerinde geçerli olan asgari şartlar yatay geçişler için de geçerlidir. Gerekli sınav puanları için öğrencinin AGÜ’ye geçiş yapacağı lisansüstü programına kayıt yaptırırken almış olduğu sınav puanları kullanılabilir, bu puanlar için geçerlilik süresi dikkate alınmayacaktır.

2- Öğrenci, geçiş yapmak istediği lisansüstü programla ilgili başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az 1 yarıyılını tamamlamış olmalı ve kredili en az 2 ders almış olmalıdır (%100 İngilizce ) ve her dersi minimum 4 üzerinden 3 ile geçmiş olmalıdır.

3- Öğrenci, geçiş yaptıktan itibaren önceki programında tez, uzmanlık alan dersi ve seminer dersini almış olsa dahi AGÜ’de bu dersleri tekrar almak zorundadır.

4- Yatay geçiş yapmak istediği program doktora programı ise yatay geçiş yapmak istediği programın doktora yeterlik sınavını alsın veya almasın AGÜ’nün doktora yeterlik sınavına girmelidir.

5- Ders Saydırma Kriteri: Ayrıldığı programda alınmış olan ve yatay geçiş yapılacak programa saydırılmak istenen %100 İngilizce olarak alınan ve başarılı olunan derslerden en fazla 3 kredili ders saydırılabilir. Öğrenci, bu derslerden 4 üzerinden minimum 3 ile geçmiş olmalıdır. Dersin sayılabilmesi için anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü, Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı gerekir.

Üniversitemiz Anabilim Dalları Arasında veya Anabilim Dalı İçerisindeki Programlara Yatay Geçişte Aranacak Kriterler Aşağıdaki Gibidir:

Enstitüdeki bir yüksek lisans programından herhangi bir bütünleşik doktora programına geçmek isteyen öğrenciler; Yükseköğretim Kurulu’nun bütünleşik doktora başvurusunda belirlemiş olduğu şartları taşımak kaydıyla, Enstitü'nün ilan etmiş olduğu lisansüstü başvuru takvimine göre başvurusunu ilgili anabilm dalı başkanlığına yapar. Bu öğrencilerin bütünleşik doktora programına başvurularının değerlendirilmesinde Enstitü'nün belirlemiş olduğu genel esaslar uygulanır. Öğrenci, bütünleşik doktora programına başladıktan sonra, anabilim dalı başkanlığı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayıyla daha önce Üniversitemizde yüksek lisans programında almış olduğu ve başarıyla tamamladığı kredili derslerin tamamını saydırabilir. Seminer dersi doktorada ayrıca alınmak zorundadır.

Enstitüdeki bir doktora programından herhangi bir yüksek lisans programına geçiş, öğrencinin geçeceği yüksek lisans programını yürüten anabilim dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayıyla gerçekleşir. Geçiş yapacak öğrenci doktora programında en geç 5. yarıyılında olmalıdır. Öğrencinin doktora programında aldığı ve başarıyla tamamladığı kredili derslerin tamamı yüksek lisans programını yürüten anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayıyla saydırılabilir. Yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci mezun olmadan önce en az bir dönemini yüksek lisans programında geçirmek zorundadır.