Misyon: 

Ulusal ve küresel sorunlara odaklanan disiplinlerarası/transdisipliner araştırma anlayışıyla ve kurduğu ortaklıklarla bilgiyi değere dönüştüren, bilime ve topluma yüksek katkıda bulunan, girişimci ve yenilikçi yüksek nitelikli yöneticiler, araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmek.

Vizyon: 

Enstitümüz sunduğu ileri ve uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim ve disiplinlerarası/transdisipliner  araştırma anlayışı ile üniversitemizin yenilikçiliği ve yaratıcılığı özümsemiş ve ürettiği bilgiyi değere dönüştürerek bilime ve topluma ileri düzeyde katkı yapan, saygın bir uluslararası üniversite olma vizyonuna yüksek katkıda bulunmak.