Misyon: 

Ulusal ve küresel sorunlara odaklanan transdisipliner araştırma anlayışıyla ve kurduğu ortaklıklarla bilgiyi değere dönüştüren, bilime ve topluma yüksek katkıda bulunan, girişimci ve yenilikçi yüksek nitelikli yöneticiler, araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmek.

Vizyon: 

Enstitümüz sunduğu ileri ve uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim ve transdisipliner araştırma anlayışı ile üniversitemizin yenilikçiliği ve yaratıcılığı özümsemiş ve ürettiği bilgiyi değere dönüştürerek bilime ve topluma ileri düzeyde katkı yapan, saygın bir uluslararası üniversite olma vizyonuna yüksek katkıda bulunmak.