ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURU TARİHLERİ
2019-2020 Güz Yarıyılı: 23 Eylül -18 Ekim 2019
 2019-2020 Bahar Yarıyılı: 10 Şubat -6 Mart 2020

 

Özel Öğrencilik Nedir? Özel Öğrenci olarak hangi haklara sahip olabilirim?

Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler,  EADB’nın onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez, ancak kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği aşağıdaki esaslar uygulanır.

Özel Öğrenci olarak ne kadar süreyle ders alabilirim?

Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp, süresi iki yarıyılı geçemez.

Özel Öğrenci olarak almış olduğum dersleri daha sonra AGÜ'de lisansüstü ders yüküne saydırabilir miyim?

Özel Öğrenci olarak ders aldığı dönemi takip eden altı yarıyıl içerisinde, Üniversitenin bir lisansüstü programına girmeyi başaran özel öğrencilerin başardıkları dersler, EADB'nin önerisi ve EYK'nın onayı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir. Ancak özel öğrenci olarak alınan derslerden, lisansüstü program mezuniyet için gerekli olan ders yüküne en fazla 3 ders sayılabilir. 

Özel Öğrenci kabul şartları nelerdir?

1- İngilizce Dil Yeterlilik Sınavlarından: KPDS, ÜDS, YDS’den (herhangi birinden) en az 63, TOEFL sınavından en az IBT 76, PTE 62 puan almış olmak,

2- Özel Öğrenci olarak ders alabilmek için, seçilecek ders de en az bir AGÜ öğrencisinin kayıtlı olması gerekmektedir. Sadece özel öğrenci için ders açılamaz.

3- Son 2 yıl içerisinde %100 İngilizce eğitim veren programlardan mezun olan adaylarda İngilizce dil şartı aranmaz.

4- Müracaat eden aday, Türkiye'deki Devlet ve Vakıf üniversitelerinden herhangi birinde lisansüstü öğrencisi olarak kayıtlı ise başvuru ücretinden muaftır.

5- Üniversitemizde araştırma görevlisi, uzman, okutman, çevirici vb. unvanlarında görev yapanlar, özel öğrencilere uygulanan tüm ücretlerden muaftır.

6- Diğer Devlet Üniversitelerinde veya Özel Üniversitelerde görevli olan uzman veya öğretim görevlilerinden, enstitü bünyesinde açılmış olan lisansüstü programlardan ders almak isteyenlerden özel öğrencilik için belirlenen ücretlerin %50'si alınır.

7- Başvuran adayların kaç tane ders ve kaç kredi alabileceği, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından belirlenir ve onaylanır. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

8- Özel Öğrenci olarak ders alınan dönemi takip eden altı yarıyıl içerisinde, Üniversitenin bir lisansüstü programına girmeyi başaran özel öğrencilerin başardıkları dersler, EADB'nin önerisi ve EYK'nın onayı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir. Ancak özel öğrenci olarak alınan derslerden, lisansüstü program mezuniyet için gerekli olan kredili ders yüküne en fazla 3 kredili ders sayılabilir.

9- Üniversitemizin Lisansüstü programlarında, özellikle doktora programlarında Lisansüstü öğrencisi olmayı hedefleyen, hali hazırda herhangi bir Üniversitenin Lisansüstü programına kayıtlı olmayan, AGÜ'de Lisansüstü programda çalışacağı danışmanını belirlemiş olan öğrenciler, özel öğrencilere uygulanan ücretlerden muaftır. Bu durumda öğrencinin AGÜ'de çalışacağı danışmanının onay yazısı istenir.

Alınacak Ücretler :

ALINACAK ÜCRETLER TÜRK UYRUKLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
Başvuru Ücreti 70  55 $
Ders Ücreti (Kredi Başına) 250 ₺ 250 $