Prof.Dr. V. Çağrı GÜNGÖR
Doktora: Georgia Institute of Technology, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği 2007
Araştırma Alanları: Kablosuz ve mobil haberleşme, bulut bilişim, bilgisayar ağları, kablosuz algılayıcı ağlar, akıllı elektrik sistemlerinde iletişim, sualtı ve yeraltı haberleşme ağları

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
E-mail: cagri.gungor@agu.edu.tr

 

 

Prof. Dr. İrfan ALAN
Doktora: University of Wisconsin-Madison, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği 1993
Araştırma Alanları: Elektrik ve elektromekanik enerji dönüşümleri, elektrik makinelerinin tasarımı ve kontrolü, enerji dönüşüm problemleri, güç elektronik devrelerinin tasarımı ve kontrolü, kayıp azaltımı, verimlilik ve performans gelişimi, elektrik enerjisinin verimli kullanımı, indüksiyon ısınması.

E-mail: irfan.alan@agu.edu.tr

 

 

Prof. Dr. Bülent YILMAZ
Doktora: University of Utah, Biyomühendislik 2004
Araştırma Alanları: Biyomedikal sinyal ve görüntü işleme, nörosinyal analizi, beyin-bilgisayar arayüzü, uyku analizi, hesaplamalı kardiyoloji, örüntü tanıma/sınıflandırma

E-mail: bulent.yilmaz@agu.edu.tr

 

 

Doç. Dr. İbrahim T. ÖZDÜR
Doktora: University of Central Florida, CREOL- Optik ve Fotonik  2011
Araştırma Alanları: Mode-kilitlemeli lazerler, atmosfer ve fiber optik kablo üzerinden optik iletişim, LIDAR – laser ile mesafe ölçüm teknikleri, mikrodalga fotoniği, optik sinyal işleme, optik tabanlı saatler ve optik frekans tarakları.

E-mail: ibrahim.ozdur@agu.edu.tr

 

 

Doç. Dr. Sergey BORISENOK
Doktora:, St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Fizik 1996
Araştırma Alanları: İstatiksel fizik ve uygulamalı matematik, fizikte kontrol teorisi, doğrusal olmayan dinamik, kısmi diferansiyel denklemler (PDEs), beyin dinamiği, kantitatif, EEG (qEEG).

E-mail: sergey.borisenok@agu.edu.tr

 

 

Doç. Dr. Evren MUTLUGÜN
Doktora: Bilkent Üniversitesi, Fizik 2012
Araştırma Alanları: Yarı İletken Kuvantum Noktacıklar metal Nanoparçacıklar Nanokompozitler Organik LED'ler Fotovoltaikler (Güneş Hücreleri) Eksitonik Plazmonik Nanoyapılar ve Işık Hasatı Uygulamaları Esnek ve Çekilebilir Elektronik Yenilikçi Aydınlatma ve Görüntü Teknolojileri.

E-mail: evren.mutlugun@agu.edu.tr

 

 

Doç.Dr. Ahmet ÖNEN
Doktora: Virginia Teknik Universitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği 2014
Araştırma Alanları: Akıllı şebekeler, dağıtım şebekelerinde güvenlik, fırtına sonrası elektrik geri yüklemesi, yenilenebilir enerji kaynakları, güç sistemlerinde optimizasyon, kontrol ve ekonomik analizler.

E-mail: ahmet.onen@agu.edu.tr

 

 

Doç.Dr. Günyaz ABLAY
Doktora: The Ohio State Üniversitesi, Nükleer Mühendisliği 2012
Araştırma Alanları: Kontrol Teorisi ve Uygulamaları, Gömülü Kontrol, Robotik, Kaos ve Karmaşıklık, Nükleer Teknoloji

E-mail: gunyaz.ablay@agu.edu.tr

 

 

Doç.Dr. Kutay İÇÖZ
Doktora: Purdue Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği 2010
Araştırma Alanları: Bio Micro/NanoElektroMekanik Sistemler (Bio M/NEMS), biyolojik işaret ölçme ve işleme, elektrofizyoloji, kırınım tabanlı algılama, metroloji geliştirme, yarıiletken üretimi ve testleri, üretim süreci/ürün kontrol sistemleri, akıllı sistemler, biyomedikal sensörler ve düzenler, biomanyetik parçacıklar

E-mail: kutay.icoz@agu.edu.tr

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Burcu BAKIR GÜNGÖR
Doktora: Georgia Institute of Technology/Sabanci Üniversitesi, Bioinformatik 2012
Araştırma Alanları: Araştırma Alanları: Biyoenformatik, makina öğrenmesi, yapay zeka, örüntü tanıma, genomiks, yeni nesil dizileme, genetik bozuklukların moleküler biyolojisi, işlemsel biyoloji.

E-mail: burcu.gungor@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Dooyoung HAH
Doktora: Korea Advanced Institute of Science and Technology, Elektrik Mühendisliği 2000
Araştırma Alanları: Optik mikrosistemler, RF MEMS, biyomedikal görüntüleme için mikrosistemler, moleküler görüntüleme, mikrosensörler, nanokompozitler, nanofotonik aygıtlar

E-mail: dooyoung.hah@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Hakan AKSEBZECİ
Doktora:Erciyes Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2011
Araştırma Alanları: Biyomedikal Örüntü Tanıma Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme Biyoinformatik

E-mail: hakan.aksebzeci@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Zafer AYDIN
Doktora: Georgia Institute of Technology, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği 2008
Araştırma Alanları: Biyoinformatik, işlemsel biyoloji, protein yapı tahmini, DNA-protein etkileşimleri,ve uygulamalı makine öğrenmesi.

E-mail: zafer.aydin@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülay YALÇIN
Doktora: Universitat Politecnica de Catalunya, Bilgisayar Mühendisliği 2014
Araştırma Alanları: Bilgisayar Mimarisi, Güvenilir Bilgisayar Tasarımları, Bilgisayaralarda Hata Tespiti ve Düzeltme, Paralel Bilgisayar Mimarileri, Transactional Bellek Donanımı, Düşük Güç Tüketimli Bilgisayar Tasarımları.

E-mail: gulay.yalcin@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Kasım TAŞDEMİR
Doktora: Queen's University Belfast, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi 2015
Araştırma Alanları: Bilgisayarla Görme, Video ve Görüntü İşleme, Steganaliz

E-mail: kasim.tasdemir@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Burak TEKGÜN
Doktora: University of Akron, ABD, 2016.
Araştırma Alanları: Elektrik makinaları tasarımı ve kontrolü, motor sürücüleri, güç elektronik devrelerinin tasarımı ve kontrolü, geniş bant aralıklı yarıiletkenlerin yüksek frekans ve yüksek güç uygulamaları, yenilenebilir enerji uygulamaları, elektrik makinalarında demir kayıplarının modellenmesi, ölçülmesi ve tahmin edilmesi.

E-mail: burak.tekgun@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Veli Tayfun KILIÇ
Doktora: Bilkent Üniversitesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, 2017.
Araştırma Alanları: Radyo frekans (RF) sistemler, yakın alan ve uzak alan elektromanyetik kuplaj, RF antenler, plasmonik antenler, RF devreleri, yüksek verimlilikte indüksiyon sistemleri ve uygulamaları.

E-mail: tayfun.kilic@agu.edu.tr

 

 

Dr. Ahmet SORAN
Doktora: University of Nevada, Reno. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, 2017.
Araştırma Alanları: Graf teori, bilgisayar ağları, ağ ve trafik yönetimi, yönlendirme protokolleri, blok-zincir ağları, gizlilik

E-mail: ahmet.soran@agu.edu.tr

 

 

Dr. Mustafa ÇOŞKUN
Doktora: Case Western Reserve Universitesi, Elektik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri, 2017.
Araştırma Alanları: Veri Madenciliği, Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Büyük Veri Analizi, Graf Madenciliği Teorisi

E-mail: mustafa.coskun@agu.edu.tr