YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLABİLMEK İÇİN:

7 Kredili Ders

1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma Ve Yayın Etiği Dersi

1 Seminer

Tez Çalışması

(Toplamda en az 21 Kredi 120 AKTS tamamlanması gerekmektedir.)

 

DOKTORA  PROGRAMINDAN MEZUN OLABİLMEK İÇİN:

7 Kredili Ders

1 Bilimsel Araştırma Teknikleri İle Araştırma Ve Yayın Etiği Dersi (Yüksek Lisans programında bu dersi %100 İngilizce olarak alanlar bu dersten muaftır.)

1 Seminer

Doktora Yeterlik Sınavı

Tez Önerisi

En az 3 Tez İzleme Komite Raporu

Tez Çalışması

(Toplamda en az 21 Kredi 240 AKTS tamamlanması gerekmektedir.)

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başından itibaren doktora öğrenimine başlayan, 30 Haziran 2019 tarihine kadar tez önerisi sınavına girmeyen eski kayıtlı  öğrencilerin tez savunma sınavına girmeden önce aşağıdaki koşulları sağlamış olmaları gerekmektedir.​

- En az iki (2) makalenin SCI (Science Citation Index) veya SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded)  indeksli dergilerde kabulü,

- En az bir (1) adet uluslararası bildiri sunumu.

* Bildiride ve makalelerin en az birinde öğrenci birinci yazar veya sorumlu yazar olarak bulunmalıdır.

 

BÜTÜNLEŞİK DOKTORA  PROGRAMINDAN MEZUN OLABİLMEK İÇİN:

15 Kredili Ders

1 Bilimsel Araştırma Teknikleri İle Araştırma Ve Yayın Etiği Dersi 

1 Seminer

Doktora Yeterlik Sınavı

Tez Önerisi

En az 3 Tez İzleme Komite Raporu

Tez Çalışması

(Toplamda en az 45 Kredi 300 AKTS tamamlanması gerekmektedir.)

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başından itibaren doktora öğrenimine başlayan, 30 Haziran 2019 tarihine kadar tez önerisi sınavına girmeyen eski kayıtlı  öğrencilerin tez savunma sınavına girmeden önce aşağıdaki koşulları sağlamış olmaları gerekmektedir.​

- En az iki (2) makalenin SCI (Science Citation Index) veya SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded)  indeksli dergilerde kabulü,

- En az bir (1) adet uluslararası bildiri sunumu.

* Bildiride ve makalelerin en az birinde öğrenci birinci yazar veya sorumlu yazar olarak bulunmalıdır.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından önce  doktora öğrenimine başlayan ve bu döneme kadar tez önerisini vermiş olan öğrencilerin tez savunma sınavına girmeden önce sağlaması gereken yayın koşulları için  tıklayınız.