DOKTORA PROGRAMINDAN MEZUN OLABİLMEK İÇİN;

7 Kredili Ders

1 Bilimsel Araştırma Teknikleri İle Araştırma Ve Yayın Etiği Dersi ( 1-Yüksek Lisans programında bu dersi %100 İngilizce olarak alanlar bu dersten muaftır. 2- Bu derse kayıt olabilmek için öğrencilerimizin Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla tez danışmanının atanmış ve tez başlık/konusunun belirlenmiş olması gerekmektedir)

1 Seminer (Bu derse kayıt olabilmek için öğrencilerimizin Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla tez danışmanının atanmış ve tez başlık/konusunun belirlenmiş olması gerekmektedir)

Doktora Yeterlik Sınavı

Tez Önerisi

En az 3 Tez İzleme Komite Raporu

Tez Çalışması

(Toplamda en az 21 Kredi 240 AKTS tamamlanması gerekmektedir.)

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başından itibaren doktora öğrenimine başlayan öğrencilerimiz ve 30 Haziran 2019 tarihine kadar tez önerisi sınavına girmeyen eski kayıtlı  öğrencilerin tez savunma sınavına girmeden önce aşağıdaki koşulları sağlamış olmaları gerekmektedir.​

- En az iki (2) makalenin SCI (Science Citation Index) veya SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded)  indeksli dergilerde kabulü,

- Biri uluslararası olmak üzere en az iki (2) sözlü bildiri yapılmış olması,

* Sözlü bildiri ve yayında öğrenci birinci yazar veya sorumlu yazar olmalıdır.

BÜTÜNLEŞİK DOKTORA PROGRAMINDAN MEZUN OLABİLMEK İÇİN;

15 Kredili Ders

1 Bilimsel Araştırma Teknikleri İle Araştırma Ve Yayın Etiği Dersi (Bu derse kayıt olabilmek için öğrencilerimizin Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla tez danışmanının atanmış ve tez başlık/konusunun belirlenmiş olması gerekmektedir)

1 Seminer (Bu derse kayıt olabilmek için öğrencilerimizin Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla tez danışmanının atanmış ve tez başlık/konusunun belirlenmiş olması gerekmektedir)

Doktora Yeterlik Sınavı

Tez Önerisi

En az 3 Tez İzleme Komite Raporu

Tez Çalışması

(Toplamda en az 45 Kredi 300 AKTS tamamlanması gerekmektedir.)

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başından itibaren doktora öğrenimine başlayan öğrencilerimiz ve 30 Haziran 2019 tarihine kadar tez önerisi sınavına girmeyen eski kayıtlı  öğrencilerin tez savunma sınavına girmeden önce aşağıdaki koşulları sağlamış olmaları gerekmektedir.​

- En az iki (2) makalenin SCI (Science Citation Index) veya SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded)  indeksli dergilerde kabulü,

- Biri uluslararası olmak üzere en az iki (2) sözlü bildiri yapılmış olması,

* Sözlü bildiri ve yayında öğrenci birinci yazar veya sorumlu yazar olmalıdır.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından önce  doktora öğrenimine başlayan ve bu döneme kadar tez önerisini vermiş olan öğrencilerin tez savunma sınavına girmeden önce sağlaması gereken yayın koşulları için  tıklayınız.