Prof. Dr. Murat DURANDURDU
Doktora: Ohio Üniversitesi, Fizik 2002.
Araştırma Alanları: Sayısal Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Nanoteknoloji Teorik Yoğun Madde Fiziği

İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı
E-mail: murat.durandurdu@agu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi: http://people.agu.edu.tr/muratdurandurdu

 

 

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
Doktora: Selçuk Üniversitesi, Fizik 2005.
Araştırma Alanları: Deneysel: İnce Film Güneş Pillerinin Elektriksel Karakterizasyonu, Metal-Yarıiletken Diyotların Elektriksel Karakterizasyonu, Yarıiletken İnce Filmlerin Optik Karakterizasyonu. Kuramsal: Yarıiletken Kuantum Nokta Yapıların Elektronik Özellikleri, Çok Elektronlu Kuantum Nokta Yapılar, Bandiçi Optik Geçişler, Quantum Noktalarında Ekzitonlar, Sayısal Hesaplamalar

E-mail: mehmet.sahin@agu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi: http://people.agu.edu.tr/mehmetsahin

 

 

Prof. Dr. Sevil Dinçer İŞOĞLU
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik 2006.
Araştırma Alanları: Biyomalzeme Polimerik DNA Taşıyıcıları RAFT Polimerizasyonu Deri Doku Mühendisliği Destek Malzemeleri Faj Gösterim

E-mail: sevil.dincer@agu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi: http://people.agu.edu.tr/sevildincer

 

 

Prof. Dr. Hakan USTA
Doktora: Northwestern Üniversitesi, Kimya 2008.
Araştırma Alanları: Organik Elektronik Uygulamaları için Malzeme Dizaynı ve Sentezi Organik Yarı-İletken Moleküller ve Polimerler Nanodielektrik Kapasitörler Işık Yayan Floresans/Fosforesans Malzemeler Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu İletken ve Yarı-İletken Malzemeler Organik İnce-Film Transistörler (OTFT) Organik Güneş Pilleri (OPV) Organik Işık Yayan Diyotlar (OLED) ve Transistörler (OLET)

E-mail: hakan.usta@agu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi: http://people.agu.edu.tr/hakanusta
Araştırma Grubu Web Sitesi: http://ustalab.com

 

 

Doç. Dr. İbrahim T. ÖZDÜR
Doktora: Univsersity of Central Florida, Optik ve Fotonik 2011.
Araştırma Alanları: Mode-kilitlemeli Lazerler, Atmosfer ve Fiber Optik Kablo Üzerinden Optik İletişim, LIDAR - Lazer ile Mesafe Ölçüm Teknikleri, Mikrodalga Fotoniği, Optik Sinyal İşleme, Optik Tabanlı Saatler ve Optik Frekans Tarakları.

E-mail: ibrahim.ozdur@agu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi: http://people.agu.edu.tr/ibrahimozdur

 

 

Doç. Dr. Burak UZAL
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği 2007.
Araştırma Alanları: İleri Bağlayıcı Malzemeler Beton için Doğal Mineral Katkı Malzemeleri Çevre Dostu Çimento-Beton Sistemleri Hafif Beton Yüksek-Performanslı Beton Yüksek Miktarda Mineral Katkı Malzemesi İçeren Çimento ve Beton Sistemleri Çimento Esaslı Malzemelerin Mikro ve Nano Yapılar

E-mail: burak.uzal@agu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi: http://people.agu.edu.tr/burakuzal

 

 

Doç. Dr. Niğmet UZAL
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği 2007.
Araştırma Alanları: Su ve Atıksu Arıtımında Membran Prosesesler Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Yeniden Kullanımı Fizikokimyasal Arıtım Prosesleri Anaerobik Biyoteknoloji

E-mail: nigmet.uzal@agu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi: http://people.agu.edu.tr/nigmetuzal

 

 

Doç. Dr. Evren MUTLUGÜN
Doktora: Bilkent Üniversitesi, Fizik 2012.
Araştırma Alanları: Yarı İletken Kuvantum Noktacıklar metal Nanoparçacıklar Nanokompozitler Organik LED'ler Fotovoltaikler (Güneş Hücreleri) Eksitonik Plazmonik Nanoyapılar ve Işık Hasatı Uygulamaları Esnek ve Çekilebilir Elektronik Yenilikçi Aydınlatma ve Görüntü Teknolojileri.

E-mail: evren.mutlugun@agu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi: http://people.agu.edu.tr/evrenmutlugun
Araştırma Grubu Web Sitesi: http://www.mutlugunlab.com/

 

 

Doç. Dr. Sergey BORISENOK
Doktora:, St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Fizik 1996
Araştırma Alanları: İstatiksel fizik ve uygulamalı matematik, fizikte kontrol teorisi, doğrusal olmayan dinamik, kısmi diferansiyel denklemler (PDEs), beyin dinamiği, kantitatif, EEG (qEEG).

E-mail: sergey.borisenok@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Aysun CEBECİ AYDIN
Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Biyokimya 2008.
Araştırma Alanları: Mini-Bağırsak Modelleri (Organoidler), Konak-Mikrobiyota İlişkileri, Enflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Mikrobiyotanın ve Beslenmenin Rolü, Gıda Mikrobiyolojisi Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması ve Türlenmesi, Probiyotikler, Bakteriyosinler, Biyoinformatik

E-mail: aysun.cebeciaydin@agu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi: http://people.agu.edu.tr/aysunaydin

 

 

Dr. Öğr. Üyesi İlker ERDEM
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Mühendisliği 2009.
Araştırma Alanları: Gıda Biyoteknoloji Mikro/Ultra/Nano Filtrasyon Sol-Jel Seramik Filtreler

E-mail: ilker.erdem@agu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi: http://people.agu.edu.tr/ilkererdem

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Erkin AYDIN
Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Biyoteknoloji 2010.
Araştırma Alanları: Biyomalzemeler, Biyopolimerler, Kompozitler, Nanoteknoloji Uygulamaları, Biyomekanik Doku Kültürü ve Mühendisliği, Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Uygulamaları, İlaç Taşıma ve Salım Sistemleri, Biyosensörler.

E-mail: erkin.aydin@agu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi: http://people.agu.edu.tr/erkinaydin

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Kevser KAHRAMAN
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği 2011.
Araştırma Alanları: Fonksiyonel Gıdalar Enzime Dirençli Nişasta ve Sağlık Üzerine Etkileri Hububat ve Ürünleri Teknolojisi Gıda Kimyası Reoloji

E-mail: kevser.kahraman@agu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi: http://people.agu.edu.tr/kevserkahraman

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Burak BAL
Doktora: Koç Üniversitesi, Makine Mühendisliği 2015.
Araştırma Alanları: Katı Cisimler Mekaniği, Yeni Nesil Enerji Tasarruflu Yapısal Malzemeler, Oyun Değiştiren malzemeler, Yüksek Mukavemetli Çelikler, Mikroyapı Temelli Modelleme, Mekanik Deformasyon ve Mikroyapı Gelişimi, Hidrojen Gevrekliği, Biyomekanik, Yorulma ve Kırılma

E-mail: burak.bal@agu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi: http://people.agu.edu.tr/burakbal

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tarık ATAY
Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü 2005.
Araştırma Alanları: Hesaplamalı Mekanik, Difernasiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri, Stiff/Singular Perturbe Problemler ve Nümerik Çözümleri, Kalite Kavramı, Yüksek Öğretim Kurumlarında Kaliteli Eğitim ve Öğretim Uygulamaları.

E-mail: mehmettarik.atay@agu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi: http://people.agu.edu.tr/mtarikatay

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali DURAN
Doktora: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kimya 2010.
Araştırma Alanları: Analitik Kimya, Ayırma ve Zenginleştirme Yöntemleri, Nanosorbent Olarak Nanomalzemeler, Türleme Çalışmaları, Çözünürleştirme Teknikleri, Katı Faz Ekstraksiyonu, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Ar-Ge ve Yenilik Politikaları, Devlet Teşvik Sistemi, Proje Yönetimi, Teknoloji Transferi ve İnovasyonun Ticarileştirilmesi, Startups, Girişimcilik, İş Sağlığı ve Güvenliği.

E-mail: ali.duran@agu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi: http://people.agu.edu.tr/aliduran

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Çağatay ERŞAN
Doktora: Ghent Üniversitesi, Biyobilimler Mühendisliği, 2016.
Araştırma Alanları: Biyobeton, Kendini İyileştiren Malzemeler, Düşük Maliyetli Bakteri Taşıyıcıları, Beton Katkı Malzemeleri, Doğal Taşların Yüzey İyileştirmesi, Çelik Korozyonunun İnhibisyonu, Biyogranülasyon, Extremofil Bakteriler, Biyolojik Yöntemlerle Atık Su Arıtımı, Biyojenik Çöktürme, Moleküler Tekniklerle Bakteri Karakterizasyonu, Çevre Mikrobiyolojisi.

E-mail: yusuf.ersan@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Müge AKIN
Doktora: ODTÜ, Jeoloji Müh., 2009., University of Washington, Seattle, USA
Araştırma Alanları: Sismik Mikrobölgeleme, Deprem Jeolojisi, Zemin ve Kaya Mekaniği, Zeminlerde Sıvılaşma, Sismik Tehlike Analizleri, Kaya Düşmesi, CBS

E-mail: muge.akin@agu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi: http://people.agu.edu.tr/mugeakin

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Benay UZER
Doktora: Koç Üniversitesi, Makina Mühendisliği, 2017.
Araştırma Alanları: Plastik Deformasyon Mekanizmaları, Mikro Yapı-Mekanik Özellik İlişkisi, Metalik İmplant Malzemeler, İmplant-Hücre İlişkisi,  Orta ve Yüksek Entropili Alaşımlar.

E-mail: benay.uzer@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Turgut TUT
Doktora: Bilkent Üniversitesi, Fizik, 2008.
Araştırma Alanları: Fotodedektörlerin tasrımı ve üretimi, mikro-nano üretim teknikleri, dikey micro-nano çubuklar, a-Si:H tabanlı ince film transistörler. Esnek electronik.

E-mail: turgut.tut@agu.edu.tr