Prof. Dr. Sevil Dinçer İŞOĞLU
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik 2006.
Araştırma Alanları: Biyomalzeme Polimerik DNA Taşıyıcıları RAFT Polimerizasyonu Deri Doku Mühendisliği Destek Malzemeleri Faj Gösterim

Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanı
E-mail: sevil.dincer@agu.edu.tr

 

 

Prof. Dr. Yusuf BARAN
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji 2006.
Araştırma Alanları : Kanser Moleküler Biyolojisi Kanserde İlaç Direnç Mekanizmaları Hücre Ölümleri Mezenkimal Kök Hücrelerin Rejeneratif Potansiyelleri Bilim ve Teknoloji Politikaları

E-mail: yusuf.baran@agu.edu.tr

 

 

Prof. Dr. Bülent YILMAZ
Doktora: Utah University, Biyomühendislik 2004.
Araştırma Alanları: Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme Nörosinyal Analizi Beyin-Bilgisayar Arayüzü Uyku Analizi Hesaplamalı Kardiyoloji Örüntü Tanıma/Sınıflandırma

E-mail: bulent.yilmaz@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi İ. Alper İŞOĞLU
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik 2009.
Araştırma Alanları: Doku Mühendisliği Kemik Doku Mühendisliği Biyobozunur Polimerik Biyomalzeme Sentez ve Karakterizasyonu 3 Boyutlu Doku İskelesi Tasarımı Elektro-Eğirme Yöntemi

E-mail: alper.isoglu@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Erkin AYDIN
Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Biyoteknoloji 2010.
Araştırma Alanları: Biyomalzemeler Biyopolimerler Kompozitler Nanoteknoloji Uygulamalrı Biyomekanik Doku Kültürü ve Mühendisliği Kök Hücre ve Rejenaratif Tıp Uygulamaları İlaç Taşıma ve Salım Sistemleri Biyosensörler

E-mail: erkin.aydin@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Aysun CEBECİ AYDIN
Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Biyokimya 2008.
Araştırma Alanları: Mini-Bağırsak Modelleri (Organoidler), Konak-Mikrobiyota İlişkileri, Enflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Mikrobiyotanın ve Beslenmenin Rolü, Gıda Mikrobiyolojisi Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması ve Türlenmesi, Probiyotikler, Bakteriyosinler, Biyoinformatik

E-mail: aysun.cebeciaydin@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Kutay İÇÖZ
Doktora: Purdue Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği 2010.
Araştırma Alanları: Bio Micro/NanoElektroMekanik Sistemler (Bio M/NEMS) biyolojik işaret ölçme ve işleme elektrofizyoloji kırınım tabanlı algılama metroloji geliştirme yarıiletken üretimi ve testleri üretim süreci/ürün kontrol sistemleri akıllı sistemler biyomedikal sensörler ve düzenler biomanyetik parçacıklar

E-mail: kutay.icoz@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Aysun Adan
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2015.
Araştırma Alanları: Kanser Moleküler Biyolojisi, Doğal Ürünler ve Antikarsinojenik Potansiyelleri, Apoptoz ve Hücre İçi Sinyal İletim Yolakları, Çoklu İlaç Dirençliliği ve Geri Çevrilmesi, Kombinasyon Terapileri

E-mail: aysun.adan@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sebiha Çevik-Kaplan
Doktora: University College Dublin 2011.
Araştırma Alanları: Model organizma C. elegans kullanarak; Genetik (Nadir) Hastalıkların moleküler mekanizmasının araştırılması, Ciliada görevli yeni genlerin keşfedilmesi, Reprodüktif yaşlanma için yeni ilaçların bulunması

E-mail: sebiha.cevik@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi. Mona El Khatib
Doktora: Hannover Medical School 2012.
Araştırma Alanları: Kanser Biyolojisi, Transgenik ve Ksenogreft Fare Modelleri, Anti-kanser ilaçlar, kanser sinyal ileti yolları, Kanser Genomiği

E-mail: mona.khatib@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Y. Zenmei OHKUBO
Doktora: University of Michigan 2000.
Araştırma Alanları: Biyofizik, Biyokimya, Biyoinformatik, Yapısal Biyoloji

E-mail: yoshiaki.ohkubo@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi. Oktay Kaplan
Doktora: University College Dublin (UCD), Ireland, 2011
Araştırma Alanları: Genetik Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları ve Nadir Hastalıklar

E-mail: