Prof. Dr. Sevil DİNÇER İŞOĞLU
Post-Doktora: Michigan Üniversitesi, Biyoloji ve Malzeme Bilimi, 2015
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik, 2006 
(Washington Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 2003)
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik, 2000
Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya, 1998
Araştırma Alanı: Biyomühendislik ve Doku Mühendisliği

Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanı
E-mail: sevil.dincer@agu.edu.tr

 

 

 

Prof. Dr. Alaattin ŞEN
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyokimya, 1997
Araştırma Alanı: Medisinal Biyokimya, İlaçlar (moleküller) - Gen Etkileşimleri, İlaç-Hedef Tanımlaması, Yeni İlaç Adaylarının (Moleküller) Biyoaktivite ve Gen Ekspresyon Profilleri, Multipl Skleroz (MS) Etiyopatogenezi, Alzheimer, MS için Bitkisel İlaç Formülasyonları

Dekan
E-mail: sena@agu.edu.tr

 

 

Prof. Dr. Bülent YILMAZ
Doktora: Utah Üniversitesi, Biyomühendislik, 2004
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 1999
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 1997
Araştırma Alanı: Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme, Hesaplamalı Kalp Elektrofizyolojisi.

E-mail: bulent.yilmaz@agu.edu.tr

 

 

Doç.Dr. Kutay İÇÖZ
Post-Doktora: Harvard Medical School /Massachusetts General Hospital, Neurosurgery Department, 2011
Doktora: Purdue Üniversitesi, Biyomedikal Müh. 2010
Yüksek Lisans: Ohio State Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği, 2004
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2002
Araştırma Alanı:Bio Mikro/Nano Elektro Mekanik Sistemler, Biyosensörler

E-mail: kutay.icoz@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Alper İŞOĞLU
Post-Doktora: Michigan Üniversitesi, Biyoloji ve Malzeme Bilimi, 2015
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik, 2009
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2004
Lisans: Ankara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2000
Araştırma Alanı: Biyomalzemeler ve Biyomühendislik

E-mail: alper.isoglu@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Altan ERCAN
Post-Doktora: Harvard Medical School, Division of Rheumatology, Immunology (2007-2011) 
Oklahoma Health Science Center, Dep. of Biochemistry and Molecular Biology (2003-2006)
Doktora: University of South Florida, Kimya, 2003
Yüksek Lisans: University of South Florida, Kimya, 1997
Lisans: Orta Dogu Teknik Üniversitesi, Kimya Eğitim, 1993
Araştırma Alanı: Biyomalzemeler ve Biyomühendislik

E-mail: altan.ercan@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Oktay I. Kaplan
Doktora: University College Dublin (UCD), İreland, 2011
Lisans: Haliç Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2005
Araştırma Alanı: Genetik Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları ve Nadir Hastalıklar

E-mail: oktay.kaplan@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail AKÇOK
Post-Doktora: Ecole Polytechnique Federal de Lausenne (EPFL), 2015
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya, 2014 
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya, 2009
Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya, 2007
Araştırma Alanı: Organik Kimya; Anti- kanser potansiyele sahip ilaç dizaynı, sentezi ve hücre içi moleküler mekanizmaların incelenmesi

E-mail: ismail.akcok@agu.edu.tr

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Sebiha ÇEVİK KAPLAN
Doktora: University College Dublin (UCD), İreland, 2011
Lisans: Haliç Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2005
Araştırma Alanı: Genetik Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları ve Nadir Hastalıklar

E-mail: sebiha.cevik@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ADAN
Post-Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2015
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2015 
(Medical University of South Carolina, Hollings Cancer Center, 2013-2014)
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2009
Lisans: Ege Üniversitesi, Biyoloji, 2006
Araştırma Alanı: Kanser Moleküler Biyolojisi

E-mail: aysun.adan@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Y. Zenmei OHKUBO
Post-Doktora: University of Illinois at Urbana-Champaign (2006- ) 
Rutgers University (2004-2006)
Doktora: University of Michigan, Ann Arbor, Farmasötik Kimya, 2000
Yüksek Lisans: Kyoto University, Biyofizik, 1993
Lisans: The University of Tsukuba, Biyoloji, 1991
Araştırma Alanı: Biyofizik, Biyokimya, Biyoinformatik, Yapısal Biyoloji

E-mail: yoshiaki.ohkubo@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Emel Başak GENCER AKÇOK
Doktora: Ecolé Polytechnique Fédérale de Lausanne, Biyomühendislik, 2011
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2010
Lisans: Ege Üniversitesi, Biyokimya, 2008
Araştırma Alanı: Kanser Biyolojisi, Moleküler sinyal yolakları ve Proteomiks

E-mail: emelbasak.gencerakcok@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Müşerref Duygu Saçar Demirci
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2017
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2014
Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2011 
Araştırma Alanı: Biyoenformatik ve Veri Analizi

E-mail: duygu.sacar@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Erkin AYDIN
Post-Doktora: Massachusetts Institute of Technology, Koch Institute for Integrative Cancer Research, 2015
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoteknoloji, 2010
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyokimya, 2002
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyolojik Bilimler
Araştırma Alanı: İlaç Taşıma ve Salım Sistemleri, Biyomalzemeler, Rejeneratif Tıp, Doku Mühendisliği

E-mail: erkin.aydin@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi  Aysun Cebeci AYDIN
Post-Doktora: Massachusetts Institute of Technology, Koch Institute for Integrative Cancer Research, 2015
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyokimya, 2008
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyokimya, 2002
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji, 1999
Araştırma Alanı: Mikrobiyoloji, Bağırsak Mikrobiyotası, Inflamatuvar Bağırsak Hastalıkları

E-mail: aysun.cebeciaydin@agu.edu.tr