Bir öğrencinin Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans derecesi alabilmesi için, a) en az 21 kredilik ders alması b) yüksek lisans tezini savunmasıı ve c) yüksek lisans seminer dersini tamamlaması gerekmektedir. Ders gereklilikleri aşağıda belirtilmiştir:

Zorunlu Dersler (3 Ders)

IE511 – Modelleme ve Optimizasyon

IE521 – Olasılık Teorisi

IE534 – Risk Modelleme, Değerlendirme ve Yönetimi

Alan Dersleri (3 Ders)

Bir odak alanında uzmanlık elde etmek isteyen öğrencilerin, ilgili alandaki ders havuzundan üç ders seçmeleri gerekmektedir. Belirli bir uzmanlık alanını takip etmeyen öğrenciler, EM Bölümü derslerinden üç tanesini seçmelidir. Bu durumda, dersler en az 500- seviyesinde ve danışmanın onayı doğrultusunda seçilmiş olmalıdır.

Sürdürebilirlik

IE500 – Sistem Teorisi

IE552 – Endüstriyel Ekoloji

IE554 – Sürdürülebilir Enerji Sistemleri

IE 556 – Sürdürebilirlikte Yöneylem Araştırması

IE 566 – Tedarik Zinciri Riski ve Hassasiyeti

Afet Yönetimi

IE 562 – Afet/Acil Durum Yönetimi

IE 563 – İnsani Yardım Lojistiği

IE 564 – Afet Yönetiminde Yöneylem Araştırması Modelleri

IE 565 – Ülke Güvenliği için Yöneylem Araştırması

IE 566 – Tedarik Zinciri Riski ve Hassasiyet

IE 567 – Kritik Altyapı Planlama

Sağlık Sistemleri

IE 500 – Sistem Teorisi

IE 582 – Sağlık Sistemleri Ekonomisi

IE 584 – Sağlık Sistemlerinde Yöneylem Araştırması

IE 586 – Sağlık Operasyonları Yönetimi

IE 588 – Yöneylem Araştırması ve Sağlık Politikası

IE 589 – Tıp ve Biyolojide Optimizasyon

Tamamlayıcı Seçmeliler (1 Ders)

Öğrenciler, araştırmalarını destekleyecek bir seçmeli ders almak zorundadır. Bu dersler, Endüstri Mühendisliği Bölümü dersleri olmak zorunda değildir. Öğrenciler, diğer bölüm derslerinden de seçim yapabilirler.