İbrahim AKGÜN

 

Prof.Dr. İbrahim Akgün
Doktora: Bilkent Üniversitesi 2006
Araştırma Alanları: Ağ Optimizasyonu, Önleme/Engelleme Modelleri, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Askeri Yöneylem Araştırması, Risk ve Karar Analizi, Enerji ve Sağlık Sistemleri, Teknoloji Yönetimi ve Politika Analizi

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
E-mail: ibrahim.akgun@agu.edu.tr

 

İhsan SABUNCUOĞLU

 

Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU
Doktora:  Wichita State University 1989.
Araştırma Alanları: Simülasyon Çizelgeleme ve Üretim Sistemleri Kanser Tarama Sistemleri ve Güdümlü İlaç Sistemleri

Rektör
E-mail: sabun@agu.edu.tr

 

 

Doç. Dr. Zübeyir ÇINKIR
Doktora: University of Georgia, Matematik 2007.
Araştırma Alanları: Aritmetik Geometri Kombinatorik ve Çizge Teorisi Cebirsel/Analitik Sayılar Teorisi ve Toeplitz Matrisleri.

E-mail: zubeyir.cinkir@agu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası: http://people.agu.edu.tr/zcinkir/

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk GÖREN
Doktora: Bilkent Üniversitesi 2009.
Araştırma Alanları: Gürbüz Optimizasyon Yenilenebilir Enerji Kaynakları Akıllı Şebekeler Belirsizlik Altında Üretim Çizelgelemesi Stokastik Modelleme Simülasyon Uygulamalı Olasılık Kesikli Optimizasyon ve metasezgiseller.

E-mail: selcuk.goren@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SÜTÇÜ
Doktora: University of Illinois Urbana Champaign, Endüstriyel ve Kurumsal Sistemler Mühendisliği 2014.
Araştırma Alanları: Karar verme Analizi Bilgi Teorisi Fayda Teorisi Olasılık teorisi Çok değişkenli karar verme Simulasyon Kısmi bilgi ile karar verme Bilgi tabanlı karar verme.

E-mail: muhammed.sutcu@agu.edu.tr