Dr. Öğr. Üyesi Armağan TEKE LLOYD
Doktora: McMaster University, Kanada, Siyaset Bilimi, 2016
Araştırma Alanları: Toplumsal Cinsiyet ve Göç; Göç Rejimleri, Sınırlar ve Göçün Küresel Yönetişimi; Vatandaşlık/Yasadışılık; Ulusötesi Sosyal Ağlar

Küresel Sorunlarda Politika Analitiği Anabilim Dalı Başkanı

E-mail: armagan.tekelloyd@agu.edu.tr

 
 

 

Prof. Dr. Rasim Özgür DÖNMEZ
Doktora: University of Exeter, Siyaset Bilimi, 2004
Araştırma Alanları: Çatışma Dinamikleri, Milliyetçilik, Kimlik Siyaseti ve Türk Siyasal Yaşamı

E-mail: rasim.donmez@agu.edu.tr

 

İbrahim AKGÜN

 

Prof.Dr. İbrahim Akgün
Doktora: Bilkent Üniversitesi 2006
Araştırma Alanları: Ağ Optimizasyonu, Önleme/Engelleme Modelleri, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Askeri Yöneylem Araştırması, Risk ve Karar Analizi, Enerji ve Sağlık Sistemleri, Teknoloji Yönetimi ve Politika Analizi

E-mail: ibrahim.akgun@agu.edu.tr

 
 

 

Doç. Dr.  Asım Mustafa AYTEN
Doktora: Ankara Üniversitesi, Kamu Yönetimi, Kent ve Çevre, 2002
Araştırma Alanları: Şehir Planlaması. İmar ve Çevre Hukuk.  Şehir Politikaları. Şehir Yönetimi. Planlama Kuramları. Ekoloji ve Çevre. Kentsel Koruma ve Yenileme. Üniversite Kampüs Alanları Planlaması. Sağlıklı Kentler ve Planlama. Kentsel Ulaşım. Kentsel Yenileme, Dönüşüm, Sürdürülebilirlik. Yeşil Şehircilik.

E-mail: mustafa.ayten@agu.edu.tr

 
 
 

 

Doç. Dr. Niğmet UZAL
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği 2007.
Araştırma Alanları: Su ve Atıksu Arıtımında Membran Prosesesler Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Yeniden Kullanımı Fizikokimyasal Arıtım Prosesleri Anaerobik Biyoteknoloji

E-mail: nigmet.uzal@agu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi: http://people.agu.edu.tr/nigmetuzal

 
 
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat İNAN
Doktora: The University of Sheffield, Birleşik Krallık, Siyaset Bilimi, 2016
Araştırma Alanları: Siyasi Davranış, Siyasi Hoşgörü, Demokratik Kültür, Modernizasyon Teorisi, Sosyalleşme Teorileri, Nicel Araştırma Yöntemleri

E-mail: murat.inan@agu.edu.tr

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Özgür BALKILIÇ
Doktora: Wilfrid Laurier University, Kanada, Tarih, 2015
Araştırma Alanları: Tarihsel Sosyoloji, Toplumsal Hareketler, Marksizm ve Tarih, Yirminci Yüzyıl Türkiye Tarihi, Türkiye’de Sınıflar ve Sınıf Oluşumları, Türkiye’de Milliyetçilik ve Devlet, Erken Cumhuriyet Dönemi Kültürel Hayatı, Türkiye’de Sosyal Politika, Yoksulluk ve Göç

E-mail: ozgur.balkilic@agu.edu.tr

 
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Bilge YALÇINDAĞ
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2015
Araştırma Alanları: Benlik, benlik düzenleme, yüreklilik ve umut, ahlak, türkiye'de psikoloji yazını

E-mail: bilge.yalcindag@agu.edu.tr

 
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Umut TÜRK
Doktora: University of Verona, Ekonomi, 2017​​
Araştırma Alanları: Kent ekonomisi, Fırsat Eşitliği, Toplumsal Kopma, Erişilebilirlik, Mekansal Etkiler ve Ekonomi

E-mail: umut.turk@agu.edu.tr

 
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇOYMAK
Doktora: Queen's University Belfast, Psikoloji, Kuzey İrlanda, 2016
Araştırma Alanları: Gruplararası İlişkiler, Sivil Katılım, Politik Güven, Kalıp Yargılar ve Ayrımcılık

E-mail: ahmet.coymak@agu.edu.tr

 
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Celil ÇELEBİ
Doktora: University of Oregon, ABD, Siyaset Bilimi, 2016
Araştırma Alanları: Türk Siyasal Yaşamı, Demokrasi ve Demokratikleşme, Yorumsamacı Araştırma Metotları

E-mail: mehmet.celebi@agu.edu.tr

 
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Evren M. DİNÇER
Doktora: Cornell University, ABD, Sosyoloji, 2016
Araştırma Alanları: Çalışma Sosyolojisi, Ekonomik sosyoloji, Kent sosyolojisi

E-mail: evren.dincer@agu.edu.tr

 
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk GÖREN
Doktora: Bilkent Üniversitesi 2009.
Araştırma Alanları: Gürbüz Optimizasyon Yenilenebilir Enerji Kaynakları Akıllı Şebekeler Belirsizlik Altında Üretim Çizelgelemesi Stokastik Modelleme Simülasyon Uygulamalı Olasılık Kesikli Optimizasyon ve metasezgiseller.

E-mail: selcuk.goren@agu.edu.tr