0000-00-00 00:00:00

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BARINMA

  • Lisansüstü öğrenciler için yurt imkanları aşağıda belirtilen tablodaki puanlamaya göre yapılacaktır.
  • Son başvuru tarihi: 05 Şubat 2021
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BARINMA KRİTERLERİ
Kriterler
Puan
 Avrupa Birliği Projesi*
30
 TÜBİTAK Projesi*
20
 Bilimsel Araştırma Projesi**
5
Dış Kaynaklı Projeler
15
 Makale SCI****
30
 Ulusal Hakemli Dergi****
10
Tam Metinli Uluslararası Konferans
10
Tam Metinli Ulusal Konferans
5
Kamu-STK Destekli Sosyal Sorumluluk Projesi
5
 ALES-GRE-GMAT**
20

 

Enstitü Yönetim Kurulu’nun 07/10/2020 tarihli ve 26 sayılı kararına göre:

*BAP ve Dış Kaynaklı Projeler için danışmandan yazılı belge alınması gerekmektedir.

**Bu sınavlardan alınan en yüksek puan 20 olarak değerlendirilecektir. Alınan diğer puanlar bu kritere göre değerlendirilecektir.

***Yeni başvuranlar için AGÜ adresli olması zorunluluğu yoktur. Sonraki başvurularda AGÜ adresli olması zorunluluğu aranacaktır. Yayının, yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması gerekmektedir. Yayınların basım tarihi, başvuru yapılan yıl itibariyle son 2 yıla ait olmalıdır.

- Yabancı Uyruklu öğrenciler ilk eğitim dönemi için bu kriterlerden muaftır.

- Üniversitemizde Araştırma Görevlisi veya Öğretim Görevlisi olan öğrenciler başvuru yapamaz.

- Başvurular her dönemin başında Enstitüye yapılır ve FBE Yurt Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınır.

- Öğrencilerin SGK Hizmet Belgesi sunması zorunludur.

-Üniversitemiz öğretim üyelerinin kurmuş olduğu veya ortağı bulunduğu araştırma-geliştirme şirketleri hariç özel sektörde çalışanlar öğrenci evlerinde kalamaz.

-Projelerde çalışan veya çalışacak kişilerin resmi belge sunması şarttır.


Not: 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından geçerli olmak üzere yurt ücretleri 450₺’dir.

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETİ İNDİRİMi

  • Yabancı uyruklu öğrenciler için öğrenim ücreti indirim imkanları aşağıda belirtilen tablodaki puanlamaya göre yapılacak olup, başvurular ilgili dönemim ilk iki haftasi içerisinde yapılmalıdır. Başvurular direkt olarak enstitüye dilekçe ile yapılacaktır.
 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETİ İNDİRİM KRİTERLERİ
 Kriterler
Puan
 Not Ortalaması*
 15
 TÜBİTAK veya Ar-Ge Projesi (Üniversite tarafından uygun görülen) Yer Alma
 30
 Yayın (SCI veya SCI Expanded)**
 30
 Uluslararası Konferans Yayını**
 10
 Lisans Dersine Asistanlık Yapmak (Bölüm Başkanı onayı ile)***
 15
 Öğrencinin başvuru yapabilmesi için en az 40 puan toplaması gerekir.
 Öğrenci her yarıyılın başında başvuru yapacak ve yeniden değerlendirmeye alınacaktır.

- Yabancı Uyruklu öğrenciler ilk eğitim dönemi için bu kriterlerden muaftır.

* Yüksek lisans öğrencileri için lisans not ortalaması, Doktora öğrencileri için yüksek lisans not ortalaması dikkate alınacaktır.
** Yeni başvuranlar için AGÜ adresli olması zorunluluğu yoktur. Sonraki başvurularda AGÜ adresli olması zorunluluğu aranacaktır. Yayının, yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması gerekmektedir. Yayınların basım tarihi, başvuru yapılan yıl itibariyle son 2 yıla ait olmalıdır.
*** Bölüm başkanından alınacak imzalı belge