0000-00-00 00:00:00

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BARINMA

  • Lisansüstü öğrenciler için yurt imkanları aşağıda belirtilen tablodaki puanlamaya göre yapılacak olup, başvurular ilgili dönemim ilk iki haftasi içerisinde yapılmalıdır. Başvurular direkt olarak enstitüye dilekçe ile yapılacaktır.
  • İlk 6 aylık süre için aşağıdaki kriterler aranmaz. Fakat sonraki 6 aylık süre için en az 40 puan aranır.
 LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BARINMA KRİTERLERİ
 Kriterler
Puan
 Avrupa Birliği Projesi*
 30
 TÜBİTAK Projesi*
 20
 Bilimsel Araştırma Projesi**
 5
 ALES-GRE-GMAT***
 20
 Makale SCI****
 15
 Ulusal Hakemli Dergi****
 10
 Öğrencinin başvuru yapabilmesi için en az 25 puan toplaması gerekir.
 Başvuru yapan öğrencinin Araştırma Görevlisi veya Uzman olmaması
 Öğrenci her yarıyılın başında başvuru yapacak ve yeniden değerlendirmeye alınacaktır.

* Projelerde çalışacak veya çalışan kişilerin resmi belgelerini sunmaları şarttır.
** BAP için danışmanından yazılı belge sunulması gerekmektedir. 
*** Bu sınavlardan alınan en yüksek puan 20 olarak değerlendirilecektir. Alınan diğer puanlar bu kritere göre değerlendirilecektir.
**** Yeni başvuranlar için AGÜ adresli olması zorunluluğu yoktur. Sonraki başvurularda AGÜ adresli olması zorunluluğu aranacaktır. Yayının, yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması gerekmektedir. Yayınların basım tarihi, başvuru yapılan yıl itibariyle son 2 yıla ait olmalıdır.

Not: 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından geçerli olmak üzere yurt ücretleri 400₺’dir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETİ İNDİRİMi

  • Yabancı uyruklu öğrenciler için öğrenim ücreti indirim imkanları aşağıda belirtilen tablodaki puanlamaya göre yapılacak olup, başvurular ilgili dönemim ilk iki haftasi içerisinde yapılmalıdır. Başvurular direkt olarak enstitüye dilekçe ile yapılacaktır.
 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETİ İNDİRİM KRİTERLERİ
 Kriterler
Puan
 Not Ortalaması*
 15
 TÜBİTAK veya Ar-Ge Projesi (Üniversite tarafından uygun görülen) Yer Alma
 30
 Yayın (SCI veya SCI Expanded)**
 30
 Uluslararası Konferans Yayını**
 10
 Lisans Dersine Asistanlık Yapmak (Bölüm Başkanı onayı ile)***
 15
 Öğrencinin başvuru yapabilmesi için en az 40 puan toplaması gerekir.
 Öğrenci her yarıyılın başında başvuru yapacak ve yeniden değerlendirmeye alınacaktır.

* Yüksek lisans öğrencileri için lisans not ortalaması, Doktora öğrencileri için yüksek lisans not ortalaması dikkate alınacaktır.
** Yeni başvuranlar için AGÜ adresli olması zorunluluğu yoktur. Sonraki başvurularda AGÜ adresli olması zorunluluğu aranacaktır. Yayının, yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması gerekmektedir. Yayınların basım tarihi, başvuru yapılan yıl itibariyle son 2 yıla ait olmalıdır.
*** Bölüm başkanından alınacak imzalı belge ile.