0000-00-00 00:00:00

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BARINMA

Lisansüstü öğrenciler için yurt imkanları aşağıda belirtilen tablodaki puanlamaya göre yapılacak olup, başvurular ilgili dönemim ilk iki haftasi içerisinde yapılmalıdır. Başvurular direkt olarak enstitüye dilekçe ile yapılacaktır.

 LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BARINMA KRİTERLERİ

 Kriterler

Puan

 Avrupa Birliği Projesi*

 30

 TÜBİTAK Projesi*

 20

 Bilimsel Araştırma Projesi**

 5

 ALES-GRE-GMAT***

 20

 Makale SCI****

 15

 Ulusal Hakemli Dergi****

 10

 Öğrencinin başvuru yapabilmesi için en az 25 puan toplaması gerekir.

 Başvuru yapan öğrencinin Araştırma Görevlisi veya Uzman olmaması

 Öğrenci her yarıyılın başında başvuru yapacak ve yeniden değerlendirmeye alınacaktır.

* Projelerde çalışacak veya çalışan kişilerin resmi belgelerini sunmaları şarttır.
** BAP için danışmanından yazılı belge sunulması gerekmektedir. 
*** Bu sınavlardan alınan en yüksek puan 20 olarak değerlendirilecektir. Alınan diğer puanlar bu kritere göre değerlendirilecektir.
**** Yeni başvuranlar için AGÜ adresli olması zorunluluğu yoktur. Sonraki başvurularda AGÜ adresli olması zorunluluğu aranacaktır. Yayınların basım tarihi, başvuru yapılan yıl itibariyle son 2 yıla ait olmalıdır.

Not: 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından geçerli olmak üzere yurt ücretleri 100₺ genel gider, 150₺ yurt ücreti olmak üzere toplam 250₺’dir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETİ İNDİRİMi

Yabancı uyruklu öğrenciler için öğrenim ücreti indirim imkanları aşağıda belirtilen tablodaki puanlamaya göre yapılacak olup, başvurular ilgili dönemim ilk iki haftasi içerisinde yapılmalıdır. Başvurular direkt olarak enstitüye dilekçe ile yapılacaktır.

 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETİ İNDİRİM KRİTERLERİ

 Kriterler

Puan

 Not Ortalaması*

 15

 TÜBİTAK veya Ar-Ge Projesi (Üniversite tarafından uygun görülen) Yer Alma

 30

 Yayın (SCI veya SCI Expanded)**

 30

 Uluslararası Konferans Yayını**

 10

 Lisans Dersine Asistanlık Yapmak (Bölüm Başkanı onayı ile)***

 15

 Öğrencinin başvuru yapabilmesi için en az 40 puan toplaması gerekir.

 Öğrenci her yarıyılın başında başvuru yapacak ve yeniden değerlendirmeye alınacaktır.

* Yüksek lisans öğrencileri için lisans not ortalaması, Doktora öğrencileri için yüksek lisans not ortalaması dikkate alınacaktır.
** Yeni başvuranlar için AGÜ adresli olması zorunluluğu yoktur. Sonraki başvurularda AGÜ adresli olması zorunluluğu aranacaktır. Yayınların basım tarihi, başvuru yapılan yıl itibariyle son 2 yıla ait olmalıdır.
*** Bölüm başkanından alınacak imzalı belge ile.

BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILACAK LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ DESTEK

Lisansüstü öğrenciler için bilimsel etkinliklere katılım desteği aşağıda belirtilen tablodaki puanlamaya göre yapılacaktır. Başvurular direkt olarak enstitüye dilekçe ile yapılacaktır.

 BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILACAK LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ DESTEK KRİTERLERİ

 Kriterler

Puan

 Not Ortalaması*

 15

 Projede Yer Alma

 30

 En az bir SCI veya SCI-E yayından kabulü olmak ve sunum yapacağı konferansda birinci yazar olmak

 30

 Daha önce Uluslararası Konferansta En Az Bir Sunum Yapmış Olmak ve Sunuma başvuracağı konferans için Sunum yapacak olmak ve birinci yazar olmak

 10

 Derse Asistanlık Yapmak (Bölüm Başkanı onayı ile)

 15

 Öğrencinin başvuru yapabilmesi için en az 40 puan toplaması gerekir.

 Öğrenci her yarıyılın başında başvuru yapacak ve yeniden değerlendirmeye alınacaktır.

* En yüksek not ortalaması 15 puana karşılık gelmektedir.  Diğer not ortalamaları bu kritere göre değerlendirilecektir.