0000-00-00 00:00:00

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BARINMA

  • Yurt başvurularının belirlenen kontenjanlardan fazla olması durumunda aşağıda bulunan kriterler dikkate alınacaktır.
  • Başvurularla ilgili duyuruları takip etmek için tıklayınız.
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BARINMA KRİTERLERİ
Kriterler Puan
Avrupa Birliği Projesi*    30    
TÜBİTAK Projesi* 20
Dış Kaynaklı Projeler* 15
Bilimsel Araştırma Projesi* 5
Kamu-STK Destekli Sosyal Sorumluluk Projesi* 5
Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Değişim Programı** 10
Makale (SCI, SSCI, SCI Expanded)*** 30
SCI, SSCI, SCI Expanded İndeksler Dışındaki Dergilerde Makale*** 20
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale *** 10
Uluslararası Konferans Bildirisi**** 10
Ulusal Konferans Bildirisi**** 5
ALES-GRE-GMAT***** P

*Öğrencinin projede resmi çalışan olduğunu kanıtlayan belge sunması gerekir.

** Öğrencinin programa en az bir akademik yarı yıl katılması gerekir.

***Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler için AGÜ adresli olma zorunluluğu yoktur. Daha önceki akademik dönemlerin birinde kayıt yaptıran öğrenciler için AGÜ adresli olma zorunluluğu aranacaktır. Yayının, yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması gerekmektedir. Yayınların kabul tarihi, başvuru yapılan yıl itibariyle son 3 yıla ait olmalıdır.

**** Bildiride öğrencinin yazar olarak isminin bulunması yeterlidir.

***** P = (Bu sınavlardan alınan ve 100’lük sisteme karşılık gelen puan) x 0,2
Not: Yurt ücretleri için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından bilgi alınabilir. (Ücretlere konaklama, elektrik, su, ısınma ve internet dahildir.)