2017-09-07 10:37:00

2017-18 Güz Dönemi YÖK Doktora Bursu Mülakat Sonuçları için tıklayınız.

 

ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

BAŞVURU İÇİN

KESİN KAYIT İÇİN

Başvurular https://sis.agu.edu.tr/faces/public/lisansustuBasvuru.xhtml adresinden internet ortamında yapılacak olup, belgelerin sisteme taranarak yüklenmesi ve mülakat sınavına gelirken asıllarını veya noter onaylı fotokopilerini getirilmesi gerekmektedir.

Başvuruda istenen tüm belgelerin asılları ya da noter onaylı sureti ile kayıt yapılacaktır.

İki (2)  adet fotoğraf (adayı tanıyabilecek şekilde karşıdan çekilmiş vesikalık olmalıdır).

Lisans diploması, Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (Not: Mezuniyet döneminde olan öğrencilerden transkript istenir.)

Nüfus cüzdanı onaylı sureti

Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi

Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi

 

Yabancı dil veya eşdeğer sınav sonuç belgesi

Posta ile kayıt yapılmaz.

Not durum belgesi (transkript)

Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

İki (2) adet referans mektubu

Özgeçmiş (CV)

 

Fotoğraf

 

İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanların ya da tahrifat yapanların,  sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz.

Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.