2017-07-26 16:34:00

Başvuru Tarihleri : 26 Temmuz 2017- 28 Ağustos 2017 Saat:17:00’a kadar

Mülakat Sınavı : 6 Eylül 2017 tarihinde saat 14:00

Kayıt Tarihi : 7 Eylül 2017

Yer : Abdullah Gül Üniversitesi, Sümer Kampüs, Rektörlük Binası (B-Blok), Kocasinan, Kayseri

Hemen Başvur

BAŞVURU KOŞULLARI

* T.C. vatandaşı olmak.
* Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.
* Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
* Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer).
* Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.
* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES SAY) puanının en az 55 olması, Graduate Record Examination (GRE) genel sınavından eski puan türünde en az 610, yeni puan türünden en az 149 olması, Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 450 olması gerekir.
* Doktora Programına Lisans diplomasıyla başvuranların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES SAY) puanının en az 80 olması, Graduate Record Examination (GRE) genel sınavından eski puan türünde en az 720, yeni puan türünden en az 156 olması, Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 590 olması ve Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.0/4.0 olması gerekir.
* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES SAY) puanı veya Graduate Record Examination (GRE) genel puanı veya Graduate Management Admission Test (GMAT) puanı, sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren üç (3) yıl geçerlidir.

Aşağıdaki Dil Puanlarından Birisinin Olması Gerekmektedir:

* TOEFL IBT Puanı: En az 72

* YDS, YÖKDİL, ÜDS, KPDS, e-YDS Puanı: En az 60 (Sınav tarihinden itibaren dört (4) yıl geçerlidir)

* PTE: En az 55

*AGÜ IYS: Sadece Yüksek Lisans başvuruları için geçerlidir. Doktora programlarına başvuru için diğer dil puanlarından birisi kullanmalıdır. 

* Yabancı Uyruklu öğrenciler için; GAT-Accumulative Percentile” skoru olarak asgari %70 puana sahip olmaları gerekmektedir.

Tez Çalışması Yapılacak Araştırma Alanı

Başvuru Yapılacak Doktora Programı

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği ABD ve Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği ABD

Biyoenformatik

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği ABD

Biyomedikal Ekipmanlar (Tıbbi Cihazlar)

Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği ABD ve Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği ABD

Sürdürülebilir Akıllı Kentler

Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği ABD, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği ABD ve Endüstri Mühendisliği ABD

Yeni Nesil Kompozitler ve Çok İşlevli Nanokompozit Malzemeler

Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği ABD

Mimarlık

Mimarlık ABD

Veri Madenciliği ve Veri Depolama

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği ABD

Mikro ve Nanoteknoloji

Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği ABD ve Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği ABD

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği ABD ve Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği ABD

Yenilenebilir enerji Kaynakları

Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği ABD, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği ABD ve Endüstri Mühendisliği ABD

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

* Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan çevrim tablosunun esas alınacaktır.

* Doktora programına Tezli Yüksek Lisans diplomasıyla başvuran adayların yerleştirme puanları hesaplamasında; ALES SAY puanının %50’si, Lisans mezuniyet not ortalamasının   %10’u,Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u ile mülakat notunun %30’u değerlendirilir ve başarılı sayılabilmeleri için toplam değerlendirme puanı en az 75 olmalıdır.

* Doktora programına Lisans diplomasıyla başvuran adayların yerleştirme puanları hesaplamasında;   ALES SAY puanının  %50’si,  Lisans mezuniyet not ortalamasının  %15’i ile mülakat notunun %35’i değerlendirilir ve başarılı sayılabilmeleri için toplam değerlendirme puanı en az 75 olmalıdır.

ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

BAŞVURU İÇİN

KESİN KAYIT İÇİN

Başvurular https://sis.agu.edu.tr/faces/public/lisansustuBasvuru.xhtml adresinden internet ortamında yapılacak olup, belgelerin sisteme taranarak yüklenmesi ve mülakat sınavına gelirken asıllarını veya noter onaylı fotokopilerini getirilmesi gerekmektedir.

Başvuruda istenen tüm belgelerin asılları ya da noter onaylı sureti ile kayıt yapılacaktır.

İki (2)  adet fotoğraf (adayı tanıyabilecek şekilde karşıdan çekilmiş vesikalık olmalıdır).

Lisans diploması, Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (Not: Mezuniyet döneminde olan öğrencilerden transkript istenir.)

Nüfus cüzdanı onaylı sureti

Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi

Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi

 

Yabancı dil veya eşdeğer sınav sonuç belgesi

Posta ile kayıt yapılmaz.

Not durum belgesi (transkript)

Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

İki (2) adet referans mektubu

Özgeçmiş (CV)

 

Fotoğraf

 

İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanların ya da tahrifat yapanların,  sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz.

Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.