2017-09-07 10:37:00

Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) akademik başarılarına bir destek de YÖK' ten geldi. AGÜ, “100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi” kapsamında öğretim üyesi başına en fazla doktora bursiyeri alan üniversitelerden biri oldu.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından,  Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarında yükseköğretim odaklı hedefleri arasında "Doktora derecesine sahip insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması" kapsamında başlatılan projede AGÜ’ye önemli miktarda doktora bursiyeri destekleme imkanı sağlanacak.

Proje, ülkemizin öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretmek amaçlı doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için, Yükseköğretim tarihinde ilk kez “100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi” adıyla başlatıldı.

YÖK tarafından oluşturulan panel değerlendirme sistemiyle farklı üniversitelerden gelen öğretim üyelerince yapılan değerlendirme sonucunda, AGÜ, 4  farklı doktora programı (Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Mimarlık) için belirlenen 9 farklı araştırma alanında (Mikro ve Nanoteknoloji, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Biyomedikal Ekipmanlar-Tıbbi Cihazlar, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Teknolojileri, Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım, Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler, Veri Madenciliği ve Veri Depolama, Mimarlık) yapılacak doktora tez çalışmalarını desteklemek amacıyla doktora bursiyeri desteklemeye hak kazandı.

Bu program kapsamında doktora öğrencilerine 4-5 yıl için 12 ay boyunca (karşılıksız) ayda 2000 TL burs verilecek. Ayrıca, başarılı öğrenciler için üniversitemiz tarafından da konaklama imkanı sağlanabilecek. YÖK’ün 100 / 2000 Doktora Bursları Programı kapsamında aşağıdaki araştırma alanlarında ve belirtilen doktora programlarına başvurular 2017-2018 bahar yarı yılında eğitime başlamak üzere alınacak.

YÖK 100/2000 programıyla ilgili detaylı bilgi için:

http://www.agu.edu.tr/userfiles//GSES/DUYURU_100_2000_YÖK_DOKTORA_BU.pdf  linkinden bilgi alınabilir.

YÖK 100/2000 programıyla ilgili usul ve esaslar için:

http://www.agu.edu.tr/userfiles//GSES/100_2000_Usul_ve_Esaslar_2018.pdf linkinden bilgi alınabilir.

Nasıl Başvuru Yapılabilir?

Başvurular 11 Şubat 2018 mesai bitimine kadar

https://sis.agu.edu.tr/faces/public/lisansustuBasvuru.xhtml?lang=tr adresi üzerinden yapılacak.

Mülakatları ise 14 Şubat 2018 tarihinde saat 10:00’da yapılacak ve sonuçlar aynı gün açıklanacak.

Kayıtlar ve ders seçimi yine aynı gün 14 Şubat 2018 Çarşamba günü gün içerisinde yapılacak.

Başvurularda Fen Bilimleri Enstitüsü’nün sitesinde ilan edilen başvuru koşulları aranacak.

Başvurularla ilgili detaylı güncel bilgileri http://fbe.agu.edu.tr  linkinden alabilirsiniz.

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri

29 Ocak-11 Şubat 2018

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

12 Şubat 2018

Mülakat Sınavı

14 Şubat 2018- 10:00-12:00

Kayıt ve Ders Seçimi

14 Şubat 2018- 14:00-17:00

Kazananların YÖK’e Bildirilmesi

16 Şubat 2018


Başvuru yapılacak programlar, araştırma alanları :

Tez Çalışması Yapılacak Araştırma Alanı

Başvuru Yapılacak Doktora Programı

Mikro ve Nanoteknoloji

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği A.B.D.

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Biyomedikal Ekipmanlar-Tıbbi Cihazlar

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği A.B.D.

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Teknolojileri(Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç)

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Endüstri Mühendisliği A.B.D.

Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Endüstri Mühendisliği A.B.D.

Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Endüstri Mühendisliği A.B.D.

Veri Madenciliği ve Veri Depolama

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Endüstri Mühendisliği A.B.D.

Mimarlık

Mimarlık A.B.D.


ÖĞRENCİ BURS BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

ç) 657 Sayılı Kanun Kapsamında bir kadroda veya devlet/vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

Not: Yök 100/2000 Doktora Bursuna, Özel Sektörde Sigortalı olarak çalışanlar da başvurabilir. Bu şekilde başvuranlara verilecek aylık burs tutarı 500 TL'dir.

BAŞVURU KOŞULLARI

Aşağıdaki Dil Puanlarından Birisinin Alınmış Olması Gerekmektedir:

* TOEFL Puanı: En az 72 IBT

* YDS, YÖKDİL, ÜDS, KPDS, e-YDS Puanı: En az 60 (Sınav tarihinden itibaren 5 Yıl geçerlidir.)

* PTE: En az 55

Aşağıdaki ALES puanının alınmış olması gerekmektedir.

Doktora Programına Yüksek Lisans diplomasıyla başvuranların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) SAY puanının en az 55 olması, Graduate Record Examination (GRE) genel sınavından eski puan türünde en az 610, yeni puan türünden en az 149 olması, Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 450 olması gerekir.

Doktora Programına Lisans diplomasıyla başvuranların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) SAY puanının en az 80 olması, Graduate Record Examination (GRE) genel sınavından eski puan türünde en az 720, yeni puan türünden en az 156 olması, Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 590 olması ve Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.0/4.0 olması gerekir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

* Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan çevrim tablosunun esas alınacaktır.

* Doktora programına Tezli Yüksek Lisans diplomasıyla başvuran adayların yerleştirme puanları hesaplamasında; ALES SAY puanının %50’si, Lisans mezuniyet not ortalamasının   %10’u,Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u ile mülakat notunun %30’u değerlendirilir ve başarılı sayılabilmeleri için toplam değerlendirme puanı en az 75 olmalıdır.

* Doktora programına Lisans diplomasıyla başvuran adayların yerleştirme puanları hesaplamasında;   ALES SAY puanının  %50’si,  Lisans mezuniyet not ortalamasının  %15’i ile mülakat notunun %35’i değerlendirilir ve başarılı sayılabilmeleri için toplam değerlendirme puanı en az 75 olmalıdır.

Hemen Başvur