2020-03-10 15:04:00

 Öğrenim süresinin son yarıyılı içerisinde bulunan öğrencilerin form YL4’ü  doldurarak 17 Nisan 2020 tarihine kadar Anabilim Dalı Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 Öğrenim süresinin son yarıyılı içerisinde bulunmayan diğer öğrencilerin form YL4’ü doldurarak 15 Mayıs 2020 tarihine kadar Anabilim Dalı Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.