2020-06-16 10:15:00

Öğrencilerin sınav sonuçlarına itiraz süreci aşağıda belirtilmektedir.

Öğrenciler kısa sınav, ara sınav, dönem sonu sınavı, proje, ödev ve harf notlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, notların öğretim elemanı tarafından ilan edildiği tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili bölüme yazılı olarak yapılır.

İtiraz, ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak, birim tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyon tarafindan incelenir.

Sonuç, birim kurulu kararının ardından ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır ve öğrenciye bilgi verilir.