2020-06-17 10:30:00

Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Salgın ve Afet Nedeniyle Ek Süre Talepleri  

10.06.2020 tarih ve 31151 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği değişikliğine göre;  yönetmeliğin 35’inci maddesine aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir.

“(8) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz”

Bu kapsamda;

  1. Başvuru yapmak isteyen derslerini tamamlamış "tez aşamasındaki" öğrencilerimiz http://fbe.agu.edu.tr/formlar linkinden       Ek Süre Talebi formunu 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılına kadar doldurup danışman onayını alarak Anabilim Dalı Başkanlığına başvuracaklardır.
  2. Söz konusu talepler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, sonuçlar başvuruda bulunan öğrencilere e-posta yoluyla bildirilecektir.
  3. Enstitü Yönetim Kurulunca ek süre talebi onaylanan öğrencilerin azami sürelerinin sonuna bir yarıyıl ilave edilmiş olur.