2021-01-28 13:45:00

2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında lisansüstü öğrenci alımı kapsamında 27 Ocak 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen mülakat sonuçları, öğrenci adaylarımızın başvuru formunda belirttikleri mail adreslerine iletilmiştir.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüze kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar;

01 Şubat 2021  tarihinde yüz yüze kayıt yaptıracakları gibi, 01 Şubat 2021 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaşması kaydıyla belgelerin asılları ya da noter onaylı suretlerini de göndererek kayıt yaptırabileceklerdir.

Öğrencilerimizin bilgisine sunulur.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Başvuru için istenen tüm  belgelerin asılları, noter onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınmış nüshaları. (Referans Mektubu, Niyet Mektubu ve Portfolyolar kesin kayıtta getirilmeyecektir.)

1. İki (2) adet fotoğraf (Fotoğraflar adayı tanıyabilecek şekilde karşıdan çekilmiş biyometrik olmalıdır).

2. Nüfus cüzdanı 

3. Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi

*Başvuruda istenen tüm belgelerin asılları, noter onaylı sureti veya e-devletten alınan nüshaları ile kayıt yapılacaktır.

*Öğrenci  adaylarımız 01 Şubat 2021  tarihinde yüz yüze kayıt yaptıracakları gibi, 01 Şubat 2021 tarihinde belgelerin asılları ya da noter onaylı suretlerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaşması kaydıyla posta yöntemiyle de kayıt yaptırabileceklerdir.

*Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

*İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanların ya da tahrifat  yapanların,  sınavlarda  başarılı  olsalar  dahi  kayıtları yapılmaz.

*Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.