2023-09-05 09:45:00

Yatay Geçiş Tarihleri: 04 - 15 Eylül 2023

Yatay Geçiş Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Diğer Üniversitelerden Üniversitemiz Lisansüstü Programlarına Yatay Geçişte Aranacak Kriterler Aşağıdaki Gibidir:

1- Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarının başvuru kriterlerinde geçerli olan asgari şartlar yatay geçişler için de geçerlidir. Gerekli sınav puanları için öğrencinin AGÜ’ye geçiş yapacağı lisansüstü programına kayıt yaptırırken almış olduğu sınav puanları kullanılabilir, bu puanlar için geçerlilik süresi dikkate alınmayacaktır.

2- Öğrenci, geçiş yapmak istediği lisansüstü programla ilgili başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az 1 yarıyılını tamamlamış olmalı ve kredili en az 2 ders almış olmalıdır (%100 İngilizce ) ve her dersi minimum 4 üzerinden 3 ile geçmiş olmalıdır.

3- Öğrenci, geçiş yaptıktan itibaren önceki programında Tez, Uzmanlık Alan dersi ve Seminer dersini almış olsa dahi AGÜ’de bu dersleri tekrar almak zorundadır.

4- Yatay geçiş yapmak istediği program doktora programı ise yatay geçiş yapmak istediği programın doktora yeterlilik sınavını alsın veya almasın AGÜ’nün doktora yeterlilik sınavına girmelidir.

5- Ders Saydırma Kriteri: Ayrıldığı programda alınmış olan ve yatay geçiş yapılacak programa saydırılmak istenen İngilizce olarak alınmış ve başarılı olunan derslerden en fazla 3 kredili ders saydırılabilir. Bu derslerden 4 üzerinden minimum 3 ile geçmiş olmalı ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulundan onay alınmalıdır.

Üniversitemiz Anabilim Dalları Arasında veya Anabilim Dalı İçerisindeki Programlara Yatay Geçişte Aranacak Kriterler Aşağıdaki Gibidir:

Enstitüdeki bir Yüksek Lisans programından herhangi bir Bütünleşik Doktora programına geçmek isteyen öğrenciler; Yüksek Öğretim Kurulu’nun Bütünleşik Doktora başvurusunda belirlemiş olduğu şartları taşımak kaydıyla, Enstitünün ilan etmiş olduğu lisansüstü başvuru takvimine göre başvurusunu Öğrenci İşlerine yapar. Bu öğrencilerin bütünleşik doktora programına başvurularının değerlendirilmesinde Enstitünün belirlemiş olduğu genel esaslar uygulanır. Öğrenci, bütünleşik doktora programına başladıktan sonra, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayıyla daha önce üniversitemizde Yüksek Lisans programında almış olduğu ve başarıyla tamamladığı kredili derslerin tamamını saydırabilir. Seminer dersi doktorada ayrıca alınmak zorundadır.

Enstitüdeki bir Doktora programından herhangi bir Yüksek Lisans programına geçiş, öğrencinin geçeceği yüksek lisans programını yürüten Anabilim Dalı Başkanlığı’nın onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayıyla gerçekleşir. Geçiş yapacak öğrenci doktora programında en geç 5 yarıyılında olmalıdır. Öğrencinin Doktora programında aldığı ve başarıyla tamamladığı kredili derslerin tamamı yüksek lisans programını yürüten Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayıyla saydırılabilir. Yüksek lisans programına geçiç yapan öğrenci mezun olmadan önce en az bir dönemini Yüksek Lisans programında geçirmek zorundadır. Öğrencinin mezun olabilmesi için, Yüksek Öğretim Kurulu’nun Yüksek Lisans mezuniyeti için belirlemiş olduğu şartlara ek olarak, Enstitüde lisansüstü (doktora+yüksek lisans) programlarda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 7. Maddesi birinci ve ikinci fıkrası uyarınca yüksek lisansta asgari süre olarak belirlenen 4 yarıyılı başarıyla tamamlamış olmasına ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 7. Maddesi birinci fıkrası uyarınca yüksek lisansta azami süre olarak belirlenen 6 yarıyılı geçirmemiş olmasına ve kararın Senato’ya gündem olarak sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.