2021-10-01 11:00:00

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişiklikler için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211001-21.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.