2022-02-16 14:38:00

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi yıl sonu sunumları online platform üzerinden gerçekleştirildi.

Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Anabilim dalları tarafından belirlenen kriterlere göre yıl sonu sunumlarına katılan öğrenciler dönem içerisinde tezleri ile ilgili yapmış oldukları çalışmaları İngilizce olarak katılımcılara sundular.

7 farklı anabilim dalı tarafından organize edilen çevrimiçi etkinliklere 63 öğrenci tez sunumuyla katkı sağladı. Üniversite öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilere açık olarak gerçekleştirilen sunumlara 105 kişi de dinleyici olarak katıldı.

Sunumlara yönelik olarak dinleyicilerden gelen yorum ve öneriler yürütülen araştırmaların ilerlemesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Sunumlarda öne çıkan değerlerden biri de, öğrencilerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına araştırma sunumlarında temas etmiş olmasıdır. Her bir araştırmanın hangi amaçla ilgili olduğu vurgulanmış, ne tür toplumsal, kültürel, ekonomik yararlar sağlayabileceğine değinilmiştir. Öğrencilerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yaptıkları vurgu, Abdullah Gül Üniversitesi’nin toplumsal etki odaklı araştırma yapma misyonu ve küresel sorunlar ve sorumluluklar merkezli araştırma hedefleri ile uyumluluğunun altı çizildi.

Not: İlgili fotoğraflar geçmiş yıllara aittir.