2022-08-22 11:27:00

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından, Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarında yükseköğretim odaklı hedefleri arasında "Doktora derecesine sahip insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması" kapsamında başlatılan projede, AGÜ’ye  doktora bursiyeri destekleme imkanı sağlandı.

YÖK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, AGÜ, Mikro ve Nanoteknoloji araştırma alanında yapılacak doktora tez çalışmalarını desteklemek amacıyla 1 doktora bursiyeri desteklemeye hak kazandı.

Bu program kapsamında doktora öğrencilerine 4-5 yıl için 12 ay boyunca (karşılıksız) ayda 3825 TL burs verilecek. YÖK’ün 100 / 2000 Doktora Bursları Programı kapsamında aşağıdaki araştırma alanlarında ve belirtilen doktora programlarına başvurular 2022-2023 Güz yarıyılında eğitime başlamak üzere alınacak.

YÖK 100/2000 programıyla ilgili usul ve esaslar için:

http://www.agu.edu.tr/userfiles//Fuarlar/GSES/100_2000_usul_esaslar_01072021.pdf linkinden bilgi alınabilir.

Nasıl Başvuru Yapılabilir?

Başvurular 9 Eylül 2022 tarihi saat 17:00'a kadar

https://sis.agu.edu.tr/faces/public/lisansustuBasvuru.xhtml adresi üzerinden yapılacak.

BAŞVURU TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri 22 Ağustos 2022 - 9 Eylül 2022
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması 12 Eylül 2022
Mülakat Sınavı 13 Eylül 2022
Kayıt  14 Eylül 2022
Ders Seçimi 27-29 Eylül 2022
Kazananların YÖK’e Bildirilmesi 23 Eylül 2022


Başvuru yapılacak programlar, araştırma alanları :

Tez Çalışması Yapılacak Araştırma Alanı Başvuru Yapılacak Doktora Programı
Mikro ve Nanoteknoloji Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği A.B.D
Biyomühendislik A.B.D.
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

 

ÖĞRENCİ BURS BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

ç) 657 Sayılı Kanun Kapsamında bir kadroda veya devlet/vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

e) Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. 

f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. 

Not: YÖK 100/2000 Doktora Bursuna, Özel Sektörde Sigortalı olarak çalışanlar da başvurabilir. Bu şekilde başvuranlara verilecek aylık burs tutarı 650 TL'dir.

BAŞVURU KOŞULLARI

Aşağıdaki Dil Puanlarından Birisinin Alınmış Olması Gerekmektedir:

* TOEFL Puanı: En az 87 IBT

* YDS, YÖKDİL, ÜDS, KPDS, e-YDS Puanı: En az 73*(Sınav tarihinden itibaren 5 Yıl geçerlidir.)

* PTE: En az 74

Yüksek Lisans Derecesi ile Başvuranlar için Not Ortalaması:

Lisans Mezuniyeti: 60,33/100 - 2,30/4,00

Yüksek Lisans Mezuniyeti: 76,66/100 – 3,00/4,00

Lisans Derecesi ile Başvuranlar için Not Ortalaması:

Lisans Mezuniyeti: 76,66/100 - 3,00/4,00

Aşağıdaki ALES puanının alınmış olması gerekmektedir.

Doktora Programına Yüksek Lisans diplomasıyla başvuranların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) SAY puanının en az 70 olması, Graduate Record Examination (GRE) genel sınavından eski puan türünde en az 680, yeni puan türünden en az 153 olması, Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 500 olması gerekir.

Doktora Programına Lisans diplomasıyla başvuranların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) SAY puanının en az 80 olması, Graduate Record Examination (GRE) genel sınavından eski puan türünde en az 720, yeni puan türünden en az 156 olması, Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 590 olması ve Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.0/4.0 olması gerekir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

* Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan çevrim tablosunun esas alınacaktır.

* Doktora programına Tezli Yüksek Lisans diplomasıyla başvuran adayların yerleştirme puanları hesaplamasında; ALES SAY puanının %50’si, Lisans mezuniyet not ortalamasının  %10’u,Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u ile mülakat notunun %30’u değerlendirilir ve başarılı sayılabilmeleri için toplam değerlendirme puanı en az 75 olmalıdır.

* Doktora programına Lisans diplomasıyla başvuran adayların yerleştirme puanları hesaplamasında;   ALES SAY puanının  %50’si,  Lisans mezuniyet not ortalamasının  %15’i ile mülakat notunun %35’i değerlendirilir ve başarılı sayılabilmeleri için toplam değerlendirme puanı en az 75 olmalıdır.

BAŞVURUDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesi (Noter Onaylı Sureti ya da e-devletten alınmış barkodlu nüshası) 
Not durum belgesi (transkript) Noter Onaylı Sureti ya da e-devletten alınmış barkodlu nüshası) 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
ALES Belgesi veya eşdeğer sınav sonuç belgesi
Yabancı dil belgesi
Adli Sicil Kaydı olmadığına dair e-devlet çıktısı
SGK Hizmet Döküm Belgesi
Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi
Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf

 

KESİN KAYITTA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesi (Noter Onaylı Sureti ya da e-devletten alınmış barkodlu nüshası) 
Not durum belgesi (transkript) Noter Onaylı Sureti ya da e-devletten alınmış barkodlu nüshası) 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
ALES Belgesi veya eşdeğer sınav sonuç belgesi
Yabancı dil belgesi
Adli Sicil Kaydı olmadığına dair e-devlet çıktısı
SGK Hizmet Döküm Belgesi
Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi
Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf

 

Başvuru Sayfası İçin Tıklayınız.